Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLINGEN AV ET NASJONALT DOKUMENTASJONSSYSTEM Randi E. Taxt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLINGEN AV ET NASJONALT DOKUMENTASJONSSYSTEM Randi E. Taxt."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLINGEN AV ET NASJONALT DOKUMENTASJONSSYSTEM Randi E. Taxt

2 Et oppdrag fra UFD til UHR Gi grunnlag for insentivbasert forskningsfinansiering Gi en stimulans til økt kvalitet Men: Gir også et utmerket verktøy for dokumentasjon av vitenskapelig publisering til bruk for institusjonen

3 Faglig utvalg: Anne Brit Kolstø, UHR forskningsutvalg. Knut Fægri, Realfag Nils Erik Gilhus, Medisin Asbjørn Rødseth, SV-fag Robert W. Vaagan, Statlige høgskoler Petter Aaslestad, H-F fag Gunnar Sivertsen, NIFU Sander Tufte, UFD Berit Hyllseth, UHR (Randi Taxt, Tekn. Utv.)

4 Teknisk utvalg - medlemmer Nasjonalbiblioteket, hovedbibliotekar Turid Gustu Eriksen BIBSYS /Forskdok, utviklingsleder Rune Brandshaug USIT/FRIDA, seksjonsleder Andora Sjøgren ABM-utvikling, seniorrådgiver Jens Vindvad NSD/DBH, rådgiver Bjug Bøyum NIFU, Biblioteksleder Antje Rapmund UoH-sektoren, underdirektør Randi E. Taxt, Universitetet i Bergen (leder) Forsker (sekretær) Gunnar Sivertsen, NIFU Rådgiver Sander Tufte, UFD Berit Hyllseth, UHR

5 Hovedutfordringen! Arbeidet skal frembringe en modell som skal brukes i UFDs tildeling på institusjonsnivå Viktig å holde fokus på de store linjene!!

6 Kulturutfordringen Publiseringsmønsteret varierer enormt fra fagfelt til fagfelt! Er det i det hele tatt realistisk å tro at én modell skal dekke alt?

7 Konsekvenser En slik modell kan aldri bli 100% rettferdig, og slett ikke på mikronivå. Modellen kan ikke kvalitetsvurdere den enkelte publikasjon. Modellen kan påskjønne publiseringsadferd rettet mot publikasjonskanaler av høy kvalitet. (Og det er antakelig det eneste som er operasjonaliserbart).

8 Vitenskapelig publikasjon presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

9 Definisjoner Fagfellevurdering Publiseringskanal – tidsskrift, forlag Publikasjonsform – artikkel, monografi, antologi Publiseringsnivå – lokalt, nasjonalt, internasjonalt

10 Kvalitetssikring av publikasjonskanaler ISI Supplering med –Flere tidsskrifter –Vitenskapelige utgivere Lister korrigert mot fagmiljø i runde 1 (Fagrådene er forutsatt å fungere!!!?) Disse listene må være dynamiske

11 Kvalitetsrangering To nivå – 1 & 2 Impactbasert Oppdelt i ”kulturgrupper” – I, II, III Listene ute til kvalitetskontroll mot fagmiljøene i runde 2 (Fagrådene forutsatt å fungere!!!?) Prosessen fortsatt dynamisk!

12 12 Publiseringskultur - grupper Gruppe I Astronomi og astrofysikk Biologiske fag Ernæringsvitenskap Farmakologi og toksikologi Fiskerifag Kjemi Fysikk Geofag Idrettsforskning Landbruksfag Materialvitenskap Medisinske fag Miljøforskning Næringsmiddelteknologi Odontologi og oralbiologi Psykologi Rusmiddelforskning Sykepleievitenskap Tverrfaglig naturvitenskap Veterinærmedisin Gruppe II Bedriftsøkonomi, finans, ledelse Bibliotek- og informasjonsvitenskap Informatikk Matematikk Medier og kommunikasjon Samfunnsøkonomi Sosialt arbeid Statistikk Teknologi Gruppe III Antropologi og etnologi Arbeidsforskning Arkeologi Arkitektur Filosofi Klassisk Geografi, demografi og regional utvikling Historie Humanistisk medieforskning Kriminologi Kunsthistorie Lingvistikk Litteraturforskning Musikkvitenskap Pedagogikk Rettsvitenskap Sosiologi Statsvitenskap Teatervitenskap Teologi og religionsvitenskap Tverrfaglig humanistisk forskning Tverrfaglig samfunnsforskning

13 Vekting Nivå 1 Nivå 2 Artikkel1,0 5,0 Monografi5,0 8,0 Artikkel i antologi0,7 1,0 Faglig utvalg tok utgangspunkt i normalt publiseringsmønster på doktorgradsnivå: ca. 1 artikkel per år i medisin og naturvitenskap og 1 monografi i løpet av en tre års forskerutdanningsperiode. Det er viktig at artikkel i antologi får lavere uttelling enn artikler i tidsskrift for ikke å øke produksjon av mindre krevende artikler. Et problem kan være at det kreves ulik grad av innsats for å publisere i forskjellige fag.

14 Mulig konfliktpunkt # 1 Flerforfatterskap (ikke ferdig konkludert): Posisjon på forfatterlisten vil ikke telle Utvanningsproblematikk (kjedebrevsyndromet) Internasjonalt samarbeid

15 Mulig konfliktpunkt # 2 Forfattertilhørighet (ikke ferdig konkludert): En publikasjon skal bare telle en gang! Flere adresser (randsone) Stillingsbrøker Publikasjon etter flytting til nytt arbeidsssted Dialog med HD

16 ITAR – ImportTjeneste og AutoristetsRegistre

17 Hjelpesystem for de lokale forskningsdokumentasjonssystemene Grensesnitt for import av data i rute Har fått nok info fra faglig utvalg til å programmere autoritetsregistre over publiseringskanaler og publikasjonsformer Mangler i dag en del datainnhold Eksportformat – i rute, men mottak i lokale systemer kan bli en flaskehals ITAR Status - ITAR

18 ISI - USIT har fått data på en tilfredsstillende form, UFD avslutter nå kontraktsforhandlinger Norart – har utvidet sitt utvalg av publiseringskanaler Bibsys – bøker, bokkapitler (publikasjonsform) Status bibliografiske datakilder

19 Samhandling mellom ny felles tjeneste – Forskdok og FRIDA Eksport av data fra ITAR (XML-skjema) Kontinuerlig oppdatering av autoritetsregistre (dynamiske) via lokale superbrukere ved institusjonene Egenrapportering av data (publiseringskanaler, publiseringsformer, slusing av alle data importert)

20 Eksport av data til DBH forts. Skjer i form av aggregerte data fra de lokale forskningsdokumentasjonssystemene inn i DBH.

21

22 Avslutningsvis Mye testing av systemet gjenstår Mye kvalitetssikring av data vil gjenstå Overgangsløsninger – data 2004 (allerede registrerte data vs. bibliografiske poster) MEN – bedre system, bedre datamengde og -kvalitet Avhengig av hjelp, forståelse og smidighet fra fagmiljøene i test og implementeringsfasen


Laste ned ppt "UTVIKLINGEN AV ET NASJONALT DOKUMENTASJONSSYSTEM Randi E. Taxt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google