Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av 2007 publikasjoner Anne Asserson og Tor Øyvind Fosse November 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av 2007 publikasjoner Anne Asserson og Tor Øyvind Fosse November 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av 2007 publikasjoner Anne Asserson og Tor Øyvind Fosse November 2007

2 Hva skal rapporteres i Frida? Hva gir uttelling fra departementet? Registrering etter adresserings prisippet Import fra eksterne kilder (ISI og NorArt) Årsmeldingsregistrering Forskerprofil Prosjektmodul i Frida Etikk modul (pilot) Innspill fra fakultetene

3 En felles definisjon av vitenskapelig publikasjon (Frascati ) Det settes følgende fra til publikasjonen at den skal: 1.presentere ny innsikt 2.være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3.være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4.være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

4 Publiseringskanaler på to nivåer –Nivå 2: 20 % av publikasjonene gis høyere uttelling –Nivå 1: 80% av publikasjonene gis normal uttelling –Nivå 2 består av utvalgte kanaler som de nasjonale fagråd nominerer etter visse kriterier –Kanalene på nivå 2 kan ikke representere mer enn 20 prosent av publikasjonene i et fagfelt

5 Vekting av publikasjonskanaler PublikasjonsformNivå 1 Nivå 2 Vitenskapelig artikkel 1 3 Kapittel i Bøker 0,7 1 Bøker/Monografier 5 8 Publikasjonspoeng beregnes ved at forfatterandelene for publikasjonen multipliseres med tallet i tabellen.

6 Finansieringssystemet /Resultatbasert omfordeling RBO Bidra til at institusjonene når målene som er satt i Kvalitetsreformen og UH-loven Finansierer på institusjonsnivå Enkelt, oversiktlig og forutsigbart Resultater Budsjettuttelling basert på resultater –korrekt rapportering meget viktig

7 Oversikt Finansieringssystemet BasisForskning StrategiskRBO Publiseringspoeng NFR-midler EU-midler Doktorgradsstillinger Undervisning Studiepoeng Utvekslingsstudenter

8 Publiseringspoeng Vitenskapelige publikasjoner finner vi ved å krysse publiseringskanal og publikasjonsform Publiserings- kanal Publiserings- form

9 Vekting av publiseringskanaler Vekting - ulike publiseringsformer og –kanaler vektes ulikt: PublikasjonsformNivå 1Nivå 2 Monografi58 Artikkel i periodika og serier15 Artikkel i antologi0,71

10 Import fra eksterne kilder Total import fra ISI og NorArt –ISI 837 –NORART 61 –Totalt 898 av forventet 1200 –379 gjenstår for import –Må sjekkes mot primærkilden, TIDSSKRIFTET NB alle UiB forfattere på en publikasjonen må på plass –UiB forfattere MÅ hentes fra autoritetsregister

11 Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

12 Adresseringsprinsippet Adressen i tidsskrift eller bok er bestemmende for hvilken institusjon som skal legges inn i Frida posten Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

13 ISI bruker ikke de samme fullstendige adressene som tidsskriftet. Kontaktadresse er ikke nødvendigvis krediteringsadresse, men hvor vedkommende er nå. Tidsskriftet kobler forfatterne til adressene, ISI gjør det ikke. Det er umulig å vite hvor de sju forfatterne hører hjemme blant de fire adressene (som i virkeligheten er to koblede).

14 ISI: Title: Identification of genes co-upregulated with Arc during BDNF-induced long-term potentiation in adult rat dentate gyrus in vivo Author(s): Wibrand K, Messaoudi E, Havik B, Steenslid V, Lovlie R, Steen VM, Bramham CRWibrand KMessaoudi EHavik BSteenslid V Lovlie RSteen VMBramham CR Source: EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 23 (6): 1501-1511 MAR 2006 Addresses: Bramham CR (reprint author), Univ Bergen, Dept Biomed, Jonas Liens Vei 91, Bergen, N-5009 Norway Univ Bergen, Dept Biomed, Bergen, N-5009 Norway Univ Bergen, Bergen Mental Hlth Res Ctr, Physiol Sect, Bergen, N-5009 Norway Univ Bergen, Dr Einar Martens Res Grp Biol Psychiat, Bergen, N-5009 Norway Univ Bergen, Bergen Mental Hlth Res Ctr, Sect Med Genet & Mol Med, Bergen, N- 5009 Norway

15 Tidsskrift: European Journal of Neuroscience Identification of genes co-upregulated with Arc during BDNF-induced long-term potentiation in adult rat dentate gyrus in vivo Karin Wibrand1, Elhoucine Messaoudi1, Bjarte Håvik1, Vibeke Steenslid1, Roger Løvlie2, Vidar M. Steen2 and Clive R. Bramham1 Affiliations 1.Department of Biomedicine and Bergen Mental Health Research Center, Section for Physiology, University of Bergen, Jonas Liens vei 91, N-5009 Bergen, Norway 2.Dr Einar Martens' Research Group for Biological Psychiatry and Bergen Mental Health Research Center, Section for Medical Genetics and Molecular Medicine, University of Bergen, 5009 Bergen, Norway Correspondence: Dr C. Bramham, as above. E-mail: clive.bramham@biomed.uib.no To cite this article clive.bramham@biomed.uib.no

16 Forskerprofil –Vitenskapsdisipliner –Emner –Forskningsetisk erklæring –Prosjekter (lenke til) –Forskningsresultater i Frida (SØK) –Kontaktinfo –E-post: –Privat e-post: –Adresse: –Besøksadresse: –Telefon: –Samarbeidsrelasjoner: –Hjemmeside: –Personlig nettsidePersonlig nettside

17

18 Prosjektmodul Tittel Sammendrag Beskrivelse Metode Utstyr Språk original Status Start dato Slutt dato Kontakt Gateadresse Postnumme Poststed E-post Bilde Personer Enheter Prosjekter Vitenskapelig arbeid/Publikasjoner Vitenskapsdisiplin Språk Valuta

19

20 Etikkmodul i Frida (pilot ved UiO) Offentlig personlig erklæring om å følge forskningsetiske retningslinjer Offentlig beskrivelse av forskningsprosjekt –Kontroll:leder frigjør bevilginger når tilfredsstillende beskrivelse foreligger i Frida Offentlig dokumentasjon av godkjenninger og kontrakter Offentlig kobling av publikasjoner til underlagsmateriale –Kontroll: leder påser årlig at enhetens publikasjoner oppfyller kravet Offentlig erklæring om at Vancouver-reglene om medforfatterskap følges

21

22 Langtidslagring av forskningsdata Lukket langtidslagring av fysiske rådata (Museene, Biobanker)

23

24 Innspill


Laste ned ppt "Rapportering av 2007 publikasjoner Anne Asserson og Tor Øyvind Fosse November 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google