Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye brukere av Frida Hva skal registreres og hvordan gjør jeg det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye brukere av Frida Hva skal registreres og hvordan gjør jeg det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye brukere av Frida Hva skal registreres og hvordan gjør jeg det?

2 2 Hva skal rapporteres i Frida? Hva gir uttelling fra departementet? Registrering etter adresserings prisippet Import fra eksterne kilder (ISI og NorArt) Årsmeldingsregistrering Forskerprofil Prosjektmodul i Frida Etikk modul (pilot) Frida – nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem –Hvordan finner jeg Frida?Hvordan logge på? Hva skal registreres? Hvordan gjør jeg det? Innspill fra fakultetene Frida – nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem

3 3 En felles definisjon av vitenskapelig publikasjon (Frascati) Det settes følgende fra til publikasjonen at den skal: 1. presentere ny innsikt 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

4 4 Finansieringssystemet /Resultatbasert omfordeling RBO Bidra til at institusjonene når målene som er satt i Kvalitetsreformen og UH-loven Finansierer på institusjonsnivå Enkelt, oversiktlig og forutsigbart Resultater Budsjettuttelling basert på resultater –korrekt rapportering meget viktig

5 5 Oversikt Finansieringssystemet BasisForskning StrategiskRBO Publiseringspoeng NFR-midler EU-midler Doktorgradsstillinger Undervisning Studiepoeng Utvekslingsstudenter

6 6 Publiseringskanaler på to nivåer –Nivå 2: 20 % av publikasjonene gis høyere uttelling –Nivå 1: 80% av publikasjonene gis normal uttelling –Nivå 2 består av utvalgte kanaler som de nasjonale fagråd nominerer etter visse kriterier –Kanalene på nivå 2 kan ikke representere mer enn 20 prosent av publikasjonene i et fagfelt

7 7 Vekting av publikasjonskanaler PublikasjonsformNivå 1 Nivå 2 Vitenskapelig artikkel 1 3 Kapittel i Bøker 0,7 1 Bøker/Monografier 5 8 Publikasjonspoeng beregnes ved at forfatterandelene for publikasjonen multipliseres med tallet i tabellen.

8 8 Publiseringspoeng Vitenskapelige publikasjoner finner vi ved å krysse publiseringskanal og publikasjonsform Publiserings- kanal Publiserings- form

9 9 Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

10 10 Adresseringsprinsippet Adressen i tidsskrift eller bok er bestemmende for hvilken institusjon som skal legges inn i Frida posten Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

11 11 Import fra eksterne kilder Total import fra ISI og NorArt –ISI ca 900 poster –NORART ca 60 –Vi forventer ca 1200 poster NB –Postene må sjekkes mot primærkilden, dvs TIDSSKRIFTET eller BOKEN –alle UiB forfattere på en publikasjonen må på plass –UiB forfattere MÅ hentes fra autoritetsregister

12 12 Unngå duplisering av forskning Eveluering av forskning basert på resultater Strategisk redskap for institusjonen Dokumentasjons av forskningsaktiviter og resultater nye produkter Bruk av resultatdata på institusjonsnivå

13 13 Project Person / CV Institution Event Equipment Books Journal/article Patent Research group Publisher

14 14 Navn og adresse lagres bare en gang

15 15 Ca 20.000 international tidsskrift med ISSN lokale/nasjonale artikler/ journals Referansene er klassifisert: Article, review, letter, etc Kvalitet og tidsskrift

16 16 ISSN: 0028-0836 Publisher: Macmillan Publishers Ltd. Country: Storbritannia Extension: International Refereed: Yes Considered scolarly journal Pre-klassifiserte tidsskrift

17 17 Pre-klassifiserte Forlag Forlag: Peeters Publishers Land: Belgium Kontak: peeters@peeters-leuven.be fax: +32-16-22 85 00 phone: +32-16-23 51 70peeters@peeters-leuven.be Utbredelse: International Refereed: Ja Vitenskapelig: ja

18 18 Pre-klassifiserte Monografier og Antologies Tittel: The Mont Reid Surgical Handbook Forfatter: David R. Fischer and Wolfgang Stehr Editon: 6th Edition – ISBN: 978-1-4160-4895-4 Series: Mobile Medicine Series ISSN: Utgiver: The University of Cincinnati Residents Sider: 976 År: 2009 Språk: English Abstract:

19 19

20 20 Etikkmodul i Frida (pilot ved UiO) Offentlig personlig erklæring om å følge forskningsetiske retningslinjer Offentlig beskrivelse av forskningsprosjekt –Kontroll:leder frigjør bevilginger når tilfredsstillende beskrivelse foreligger i Frida Offentlig dokumentasjon av godkjenninger og kontrakter Offentlig kobling av publikasjoner til underlagsmateriale –Kontroll: leder påser årlig at enhetens publikasjoner oppfyller kravet Offentlig erklæring om at Vancouver-reglene om medforfatterskap følges

21 21

22 22 Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av KD, februar- september 2008 Felles database for U&H, helseforetak og forskningsinstitutter Skal bygge på videreutvikling av Frida Innebærer ikke endringer i rapporteringskravene til U&H Vil gi bedre verktøy til å kvalitetssikre data for vitenskapelig publisering Gunnar Sivertsen, NIFU

23 23

24 24 Hvorfor felles database? Samme vekting av publikasjonsform, publiseringskanal og medforfatterskap? Videreutvikling av Frida Konvertering av data til Norsk vitenskapsindeks Hvordan har publiseringsindikatoren virket? Resultatfinansiering Sampublisering Forskningssamarbeid Datakvalitet Unngå parallelle løsninger Gjennomsiktighet og synliggjøring Gunnar Sivertsen, NIFU

25 25 En fysisk database Logiske databaser for hver medlemsinstitusjon Felles data/autoritetsfiler: artikler, forlag, forskjellige lister

26 26 Fulltekstdatabaser Alle institusjonene som benytter Frida, har i dag åpent tilgjengelige databaser for arkivering av publiserte arbeider, såkalte Open Access-baser: –DIVA (NTNU) –BORA (Universitetet i Bergen) –DUO (Universitetet i Oslo) –Munin (Universitetet i Tromsø) –Hera (Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet) –DSpace( HiO) Vitenskapelige fulltekstdokumenter kan leveres til Frida: –Metadata (tittel, forfatter, osv) blir registrert i Frida –Fulltekstdokument med metadata blir overført til den respektive institusjons fulltekstdatabase Tina Lingjærde, USIT


Laste ned ppt "Nye brukere av Frida Hva skal registreres og hvordan gjør jeg det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google