Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siste nytt! Kort oppsummering fra superbrukerseminar og Ny funksjonalitet i Frida.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siste nytt! Kort oppsummering fra superbrukerseminar og Ny funksjonalitet i Frida."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siste nytt! Kort oppsummering fra superbrukerseminar og Ny funksjonalitet i Frida

2 2 Prosjekt Person / CV Institusjon Event Utstyr Bøker Tidsskrift/artikkel Patent Forsknings gruppe Forlag/utgiver

3 3 Superbrukerseminaret 22.-23.10.2008 Innledning, Tina Lingjærde (USIT)Innledning, Tina Lingjærde (USIT) Orientering om rapporten fra arbeidsgruppen for felles nasjonal publikasjonsbasegruppens leder Gunnar Sivertsen (NIFU-STEP)Orientering om rapporten fra arbeidsgruppen for felles nasjonal publikasjonsbasegruppens leder Gunnar Sivertsen (NIFU-STEP) Rapporteringskrav og bokprosjektet Bjug Bøyum (NSD)Rapporteringskrav og bokprosjektet Bjug Bøyum (NSD) Finansieringssystemet til KD. Evaluering med mer, Fredrik Dalen Tennøe (KD)Finansieringssystemet til KD. Evaluering med mer, Fredrik Dalen Tennøe (KD) Nora og Frida - en kjærlighetsfortelling, Jan Erik Frantsvåg (Leder NORA)Nora og Frida - en kjærlighetsfortelling, Jan Erik Frantsvåg (Leder NORA) Frida-data i datavarehuset og styringsinformasjonssystemet ved UiO Margrethe Roald (USIT)Frida-data i datavarehuset og styringsinformasjonssystemet ved UiO Margrethe Roald (USIT) Frida demonstrasjon Jon Nornes (USIT)Frida demonstrasjon Jon Nornes (USIT)

4 4 Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av KD, februar- september 2008 Felles database for U&H, helseforetak og forskningsinstitutter Skal bygge på videreutvikling av Frida Innebærer ikke endringer i rapporteringskravene til U&H Vil gi bedre verktøy til å kvalitetssikre data for vitenskapelig publisering Gunnar Sivertsen, NIFU

5 5 Hvorfor felles database? Samme vekting av publikasjonsform, publiseringskanal og medforfatterskap? Videreutvikling av Frida Konvertering av data til Norsk vitenskapsindeks Hvordan har publiseringsindikatoren virket? Resultatfinansiering Sampublisering Forskningssamarbeid Datakvalitet Unngå parallelle løsninger Gjennomsiktighet og synliggjøring Gunnar Sivertsen, NIFU

6 6 En fysisk database Logiske databaser for hver medlemsinstitusjon Felles data/autoritetsfiler: artikler, forlag, forskjellige lister

7 7

8 8 Publication points in Norway’s HE sector 2004-2007 The increases were by 14 per cent in 2005, 6 per cent in 2006, and 9 per cent in 2007 Gunnar Sivertsen, NIFU

9 9 Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Trinn 1) Ekstern analyse av finansieringssystemet –Foretas av Econ Pöyry Trinn 2) Vurdering av den eksterne analysen, prinsipielle vurderinger, uttesting av mulige løsninger –Åpen dialog med sektoren gjennom referansegruppa Trinn 3) Forslag til nytt finansieringssystem –Internt i departementet Fredrik Dalen Tennøe,KD

10 10 Open Access – hva og hvorfor Open Access (fritt leide) er allmenn, fri og uhindret tilgang til vitenskapelig informasjon Viktig fordi: –Det er et moralsk standpunkt –Det er viktig for at vitenskapen skal fungere –Det legitimerer vitenskapens virksomhet Jan Erik Frantsvåg, NORA-leder

11 11 To hovedvarianter Åpne arkiver –Kopier av formelt publisert materiale –Gråmateriale, dvs. institusjonsmateriale som ikke har hatt effektiv distribusjon Open Access-tidsskrifter –Redaksjonelt lik tradisjonelle tidsskrifter –Fri tilgang for lesere til innholdet –Finansieringen må skje på andre måter enn ved abonnement og leserbetaling Jan Erik Frantsvåg, NORA-leder

12 12 Bokprosjektet Bibliografiske data om bøker –Pliktavlevering av vitskapelege arbeide til biblioteka Monografier, artikkelsamlingar –Registrere utvida sett av informasjon i Bibsys Publikasjonsform, alle forfattarar, forfatteradresse etc –Overføre data til ITAR > Frida

13 13 Bokprosjektet –Rundskriv fra KD des. 06 –Opplegg for registrering i Bibsys mai 07 –Dataoverføring ITAR oktober 07 –Prosedyrer godkjent desember 07 –Pålegg om registrering i bevilgningsbrev –Mars/april 08: start fra scratch

14 Hva er et datavarehus? Sentralt datalager Datavarehus muliggjør analyser, rapporter og spørringer basert på informasjon fra mange kilder Sikrer høy datakvalitet Eget system, belaster ikke produksjonssystemet Struktur tilrettelagt for spørring (raskt) Bare relevante data, som er vasket og bearbeidet Planer for datavarehus ved UiO, Margrethe Roald, USIT

15 15 Registrering av –Prosjekter –CV –Grupper –RIS eksport –Import av bøker

16 16 Flere og forbedrede moduler i Frida Forskningsresultater Forskerkatalog Forskningsenheter Prosjektkatalog Årsrapportering

17 17

18 18 Nytt visningsformat

19 19

20 20

21 21 Etikkmodul i Frida (pilot ved UiO) Offentlig personlig erklæring om å følge forskningsetiske retningslinjer Offentlig beskrivelse av forskningsprosjekt –Kontroll:leder frigjør bevilginger når tilfredsstillende beskrivelse foreligger i Frida Offentlig dokumentasjon av godkjenninger og kontrakter Offentlig kobling av publikasjoner til underlagsmateriale –Kontroll: leder påser årlig at enhetens publikasjoner oppfyller kravet Offentlig erklæring om at Vancouver-reglene om medforfatterskap følges

22 22 En felles definisjon av vitenskapelig publikasjon (Frascati) Det settes følgende fra til publikasjonen at den skal: 1. presentere ny innsikt 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

23 23 Fulltekstdatabaser Alle institusjonene som benytter Frida, har i dag åpent tilgjengelige databaser for arkivering av publiserte arbeider, såkalte Open Access-baser: –DIVA (NTNU) –BORA (Universitetet i Bergen) –DUO (Universitetet i Oslo) –Munin (Universitetet i Tromsø) –Hera (Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet) –DSpace( HiO) Vitenskapelige fulltekstdokumenter kan leveres til Frida: –Metadata (tittel, forfatter, osv) blir registrert i Frida –Fulltekstdokument med metadata blir overført til den respektive institusjons fulltekstdatabase

24 24 Oversikt Finansieringssystemet BasisForskning StrategiskRBO Publiseringspoeng NFR-midler EU-midler Doktorgradsstillinger Undervisning Studiepoeng Utvekslingsstudenter

25 25 Vekting av publikasjonskanaler PublikasjonsformNivå 1 Nivå 2 Vitenskapelig artikkel 1 3 Kapittel i Bøker 0,7 1 Bøker/Monografier 5 8 Publikasjonspoeng beregnes ved at forfatterandelene for publikasjonen multipliseres med tallet i tabellen.

26 26 Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

27 27 Adresseringsprinsippet Adressen i tidsskrift eller bok er bestemmende for hvilken institusjon som skal legges inn i Frida posten Forfatterandeler –dersom det er flere forfattere så skal publiseringen deles på antall forfattere –dersom en forfatter oppgir flere adresser så skal publiseringen deles på antall adresser –prinsipp: en vitenskapelig publisering skal aldri kunne telle mer enn 1

28 28 BORA, NORA og Frida FRIDA National CRIS CERIF based UiO DUO In house dev. UiB BORA DSpace NTNU DIVA In house dev. UiTø MUNIN DSpace Norwegian Research Council projects CERIF based Database for Higher Education, operators fpr the Ministry http://dbh.nsd.uib.no/nfi/ english/search/ Aggregated publication data No drill down function

29 29 http://www.ub.uio.no/nora/noaister/topic.html

30 30 Fremtid ? Foretrukket interoperasjon gjennom CRIS Hvert OAI repository front- ended vha CERIF-CRIS som Frida er basert på


Laste ned ppt "Siste nytt! Kort oppsummering fra superbrukerseminar og Ny funksjonalitet i Frida."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google