Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Likemannsarbeid er en samhandling mellom to eller flere personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Likemannsarbeid er en samhandling mellom to eller flere personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Likemannsarbeid er en samhandling mellom to eller flere personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom. Likemann - Lillehammer

3  Likemannsarbeidet vil ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen her lengre og mer bearbeidet erfaring en de øvrige. Først når en har fått bearbeidet sine erfaringer, kan en formidle disse videre på en god og hensiktsmessig måte. Likemann - Lillehammer

4  Likemannsrelasjonen skal være basert på et likeverdig forhold partene i mellom  Likemannens kompetanse er hverdagslivets kompetanse  Likemannen har ingen myndighet til å treffe beslutninger som angår brukeren Likemann - Lillehammer

5  Først og fremst er likemannsarbeid basert på det mellommennesklige møtet  Utveksling av erfaringer  Utvikling og utforskning av nye handlingsrom  Kjernen i likemannsarbeidet er ofte den gode samtalen Likemann - Lillehammer

6  Man vil ofte savne en å snakke med som har erfart noe av det samme som en selv  De involverte kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer Likemann - Lillehammer

7 «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.» Kinesisk ordtak Likemann - Lillehammer

8

9  Bakgrunn for prosjektet  Oppstart  Utfordringer for meg og selve prosjektstarten.  Bidragsytere ◦ ØKS, RKDD, Fmhe, Fmop og Fmøs. Samt samarbeid med div kommuner i Hedmark i forhold til dette med innføring av koordinernde tillittspersoner i kommunene Likemann - Lillehammer

10  Utfordringer videre i prosessen  Kvalitet, ikke kvantitet  Hvordan få kommuner og helsevesenet til å bli observante på at likemannsarbeid nytter?  Veien blir til mens vi går oss vill  Likemannskurs  Likemannssamlinger Likemann - Lillehammer

11  Selv være syk/ha en form for funksjonsnedsettelse eller være pårørende  Være interessert og ønske å gjøre en innsats  Ha et bearbeidet forhold til egne erfaringer – en viss distanse til egen sykdom eller funksjonsnedsettelse  Være trygg på seg selv Likemann - Lillehammer

12  Kunne skille mellom egne problemer - og andres  Evne til å reflektere over egne og andres erfaringer  Være medlem i organisasjonen som står ansvarlig for likemannstilbudet  Ha kjennskap til organisasjonens tilbud  Ha noe kjennskap til hjelpetilbudet for øvrig Likemann - Lillehammer

13 Samtalerommet er husets storstue Likemann - Lillehammer InformasjonsromRådgivningsrom Samtalerom – storstua Alt-mulig- rom

14  Likemannsarbeid bør være en grunnleggende aktivitet i alle brukerorganisasjoner  Likemannsarbeid krever en særskilt organisering  Likemannsarbeidet er målrettet  Likemannsarbeidet er i kontinuerlig utvikling i takt med brukernes opplevde behov Likemann - Lillehammer

15


Laste ned ppt " Likemannsarbeid er en samhandling mellom to eller flere personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google