Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneundersøkelsen 2004 Halvparten av de informasjonsansvarlige i kommunene er i stab direkte under rådmannen En tredjedel av kommunene har ansatt egne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneundersøkelsen 2004 Halvparten av de informasjonsansvarlige i kommunene er i stab direkte under rådmannen En tredjedel av kommunene har ansatt egne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneundersøkelsen 2004 Halvparten av de informasjonsansvarlige i kommunene er i stab direkte under rådmannen En tredjedel av kommunene har ansatt egne informasjonsmedarbeidere En tredjedel av informasjons-medarbeiderne i kommunene har høyere utdanning innen kommunikasjon og media En tredjedel av landets kommuner har en overordnet plan for sin informasjons-virksomhet Kommunelovens paragraf 4 om aktiv informasjonsplikt er i liten grad konkretisert i styringsdokumenter Personlig kontakt og nettsider er kommunenes viktigste informasjons-kanaler Bilag og annonser i lokale medier viktig. 22 prosent mener informasjonsavis innbyggerne er en viktig kanal.

2 Kommuneundersøkelsen 2004 God rådmannstenkning Rådmennene i Norge har gode og riktige krav til informasjonsvirksomheten i kommunene Bare et fåtall av rådmennene har formidlet kravene til informasjonsvirksomheten videre gjennom gjeldende styringsdokumenter Også kommunelovens paragraf 4 om aktiv informasjonsplikt oversees av mange i den daglige driften.

3 Kommuneundersøkelsen 2004 Servicekontoret gjør en god del av informasjonsjobben i de mindre kommunene. I de minste kommunene, men også i betydelig grad i de noe større, er det vanlig at lederne i fagenhetene utfører informasjonsarbeidet. I kommuner med færre enn 20.000 innbyggere utfører medarbeidere uten lederrolle bare i beskjeden grad informasjonsarbeid

4 Kommuneundersøkelsen 2004 Eksterne viktige infokanaler Rådmennene mente disse var ganske eller svært viktige: Nettsider (internett), Servicetorg, Lokalavis med bilag eller egne sider med kunngjøringer Lokalavis - redaksjonelt stoff personlig kontakt med berørte parter, svare eller sende ut e-post, Telefontjeneste

5 1993: Aktiv informasjonsplikt § 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.

6 Kommuneundersøkelsen 2004 Praktisering av offentlighetsloven Maksimal mer-offentlighet93% enig Ser etter hjemmel for evt. unntak76% uenig Unntar mottatte dokumenter/ opplysninger fra offentlighet dersom avsender har merket dokumentet som unntatt fra offentlighet. Helt enig 8% Ganske enig 36% Helt uenig 10% Ganske uenig 26%

7 Praktisering av offentlighetsloven Gir innsyn i dokumenter/opplysninger som vi KAN unnta fra offentlighet dersom vi er i tvil om de bør unntas: Helt enig 10% Helt uenig 10% Ganske uenig 20% Ganske enig 34% Verken /eller 26%


Laste ned ppt "Kommuneundersøkelsen 2004 Halvparten av de informasjonsansvarlige i kommunene er i stab direkte under rådmannen En tredjedel av kommunene har ansatt egne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google