Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Arbeidstid SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

2 Fakta Lærernes arbeidstidsavtale er komplisert, og har vært gjenstand for mange frustrasjoner blant tillitsvalgte og medlemmer. Gjelder for perioden – Ved uenighet i reforhandlingen prolongeres avtalen fra – Ved uenighet da så kan avtalen bringes inn i hovedtariffoppgjøret pr Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Intensjoner Profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at tilbudet til elvene blir best mulig. Varierte arbeidsformer og best mulig organisering av arbeidstiden på den enkelte skole Sikre den enkelte lærer tilstrekkelig og rimelig tid til oppgaver som følger direkte eller indirekte av undervisningsoppgavene. Undervisning, annen tid sammen med elevene, kollegialt samarbeid, kompetanseutvikling samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen. Mulig å vurdere forholdet mellom tid til undervisning og tid til andre oppgaver utfra en vurdering av byrdefullhet knyttet til undervisningen. Ikke redusert ressursbruk i skolen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Årsverket Lærerårsverket blir oppgitt i antall timer per år.
Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor årsverket på 1687,5 timer (1650 timer for lærere som er 60 år og over). Av årsverket er 38 uker (190 dager) sammenfallende med elevenes skoleår. I tillegg avsettes 6 dager til kompetanseutvikling og planlegging med mer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Årsverket er inndelt slik at lærerne får avsatt tid til: undervisning
annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid for- og etterarbeid samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen faglig-administrative oppgaver andre planlagte oppgaver. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Det skilles videre mellom arbeidsplanfestet tid og selvstendig tid.
Arbeidsplanfestet tid blir også kalt skoletid eller fellestid og er den delen av arbeidstiden som er underlagt rektors styringsrett. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Arbeidsplanfestet tid
Arbeidsplanfestet tid utgjør 1300 og 1225 timer på henholdsvis barnetrinnet (btr) og ungdomstrinnet (utr), (1150 i vgo) og består av: • inntil 741 timer (btr) / gjennomsnittlig 664 timer (utr) avhengig av fag, til undervisning, definert som årsrammen for undervisning • 514 timer (btr) / 516 timer (utr) arbeidsplanfestet tid utenom undervisning • 45 timer til planlegging og kompetanseutvikling når elevene ikke er til stede. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Selvstendig tid Resten av årsverket, henholdsvis 387,5 timer (btr) og 462,5 timer (utr) disponeres av læreren selv til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Selvstendig tid utgjør 23 prosent av det totale årsverket på barnetrinnet og 27 prosent på ungdomstrinnet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Tidsressurspott. Ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 / 2.2/3 årsrammetimer per elev.. Fordeling av ressursen drøftes på hver skole / enhet. Tidsressursen skal lette lærerens, herunder kontaktlærer for elever, og eller skoleleders arbeidssituasjon Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan ved partsenighet lettes ved å øke personaltetthet og derved tilpasse fordeling av arbeidsoppgaver. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Lokale avtaler. Skal bygge på omforente utviklingsmål drøftet av partene, og være nedfelt i styringsdokumenter i kommunen/fylkeskommunen. Lokale avtaler skal være drøftet på kommunalt nivå og være gjort kjent for den enkelte skole. En kommunal /fylkeskommunal avtale om arbeidstid kan være like den sentrale avtalen, være lik for hele kommunen / fylkeskommunen, eller inneholde forskjeller fra skole til skole. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Ingen endring i de andre hovedpunktene Seniorressurs Arbeidsplaner
Andreoppgaver Kontaktlærer, sosiallærer og rådgiver Voksenopplæring Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Tidsressurspott 6.planleggingsdagen
Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 På kurs for Htv i Nordland våren 2012, etter revisjonen av SFS 2213, kom det fram at SFS 2213 praktiseres nokså forskjellig rundt i vårt fylke. SFS 2213 åpner for at det kan inngås lokale avtaler, men de bør ikke være dårligere enn den sentrale særavtalen. Hva innebærer det? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 SFS 2213 og hvordan den praktiseres i kommunene.
Utdanningsforbundet ønsker å jobbe videre med temaet , så i løpet av kort tid vil dere få tilsendt en fylkesinfo / undersøkelse der dere skal svare på en del sentrale spørsmål rundt SFS og hvordan den praktiseres i kommunene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

15 Diskuter! 1.Følges sentral avtale, SFS 2213, uten endringer, i din kommune.? Gjelder dette alle skolene. Er dette drøftet på kommunenivå? Gjelder dette alle elementene i avtalen, arbeidsplanfestet tid (leseplikt og bunden tid), herunder tid til kompetanseheving og selvstendig tid. Hvis ikke? Hvilke endringer er gjort? Er disse endringene drøftet på kommune / arbeidsplassnivå? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

16 Hvordan ”praktiseres” den 6. planleggingsdagen? (beskriv)
Gjelder dette alle skolene, eller er det forskjell fra skole til skole? Tidsressurspotten. Hvordan benytter en tidsressursen på skolene i din kommune? Er dette drøftet på hver arbeidsplass? Er det kommunale drøftinger / føringer på dette? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google