Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland Bodø 19.01.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland Bodø 19.01.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland Bodø 19.01.2011

2 Kort historikk om pensjonistene i Utdanningsforbundet Både i Lærerforbundet og i Lærerlaget var det før fusjonen lokallag med pensjonistaktiviteter Fusjonsdokumentet slo fast at medlemmer som gikk av med pensjon eller ble trygdet, fortsatt skulle kunne være medlemmer av organisasjonen Det ble oppnevnt et sentralt pensjoniststyre for Utdanningsforbundet

3 Organiseringsarbeidet Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i alle fylker Fylkeslaget kunne ha en pensjonistkontakt Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i flest mulige lokallag Alle lokallag kunne ha en pensjonistkontakt Det ble utarbeidet retningslinjer for alle organisasjonsnivåer Aktiviteter i fylker og lokallag

4 Pensjoniststyret sentralt 2009 -2012 Eva Nærby, Oslo, leder Odd Arne Strømnes, Østfold, nestleder Liv Julie Haug, Nord-Trøndelag, styremedlem Ingrid Wisløff Jæger, Vest-Agder, styremedlem Torgeier Pettersen, Nordland, styremedlem Odd Edvard Torp, Hordaland, styremedlem Olaf Baasland, Telemark, vara styremedlem Magne Rydland, sentralstyrekontakt Einar Lid, sekretariatet, styrets sekretær

5 Utdanningsforbundets medlemmer Barnehage 20 092 Grunnskole 66 234 Videregående skole 18 280 HUK 1 108 FAS 5 866 Pensjonister 21 627 Pedagogstudentene 11 432 Andre 5 361 Totalt 150 000

6 Økonomi Kontingent kr. 420 x 21 627 = kr. 9.083.340 Kr. 570 pr. medlem til lokallaget Kr. 370 pr. medlem til fylkeslaget Dette disponeres i sin helhet av sentralstyret, fylkesstyret og lokallagsstyret. Sentralt pensjoniststyre får kr. 400.000 pr. år Pedagogstudentene får kr. 1. 465. 000 pr. år Pensjonistlag i fylker og kommuner???? (Høyst varierende!)

7 Arbeidsoppgaver for det sentrale pensjoniststyret Delta i Unios delegasjon under drøftinger om poster i statsbudsjettet som vedrører pensjonister Delta i Unios delegasjon under trygdeoppgjøret, dvs. den årlige revisjon av G- beløpet Være representert i Unios pensjonsforum Delta på det årlige Nordisk Pensjonisttreff Skrive innlegg til ”Utdanning”

8 Kontinuerlig arbeidsoppgave: Organisasjonsutvikling Avholde styremøter så ofte som økonomien tillater Være representert på Utdanningsforbundets landsmøter og representantskapsmøter Arrangere årlig seminar for pensjonistledere og pensjonistkontakter i fylkene Bistå fylkeslag og lokallag for pensjonister som melder behov Besøke pensjonistlag som inviterer oss

9 Organisasjonsutvikling, forts. Utarbeide en handlingsplan for styrets arbeid Styrke pensjonistenes plass i organisasjonen gjennom a.Vedtektsendringer b.Bedre og mer forpliktende retningslinjer c.Bedre skolering av arbeidsplasstillitsvalgte om rettigheter for pensjonister d.Bedre kontakt mellom organisasjonsledd

10 Organisasjonsutvikling, forts.2 e.Bedret økonomi for pensjonistlagene på alle tre nivåer i organisasjonen f.Arbeide for mer rettferdig fordeling av statsstøtten til landsomfattende pensjonistorganisasjoner g.Opprettholde kontakt med andre pensjonistorganisasjoner (NPF, LOP, Seniorsaken, Seniornett, m. fl.)

11 Utdanningsforbundet – en interesseorganisasjon Vedtektsfestet plikt til å ivareta medlemmenes interesser Engasjere oss i saker som angår medlemmene Påvirke beslutningstakerne Organisasjoner og hovedsammenslutninger Medienes rolle Drøftinger vs. forhandlinger

12 Saker av interesse for vår medlemsgruppe G-reguleringa i 2008 og 2010 Pensjonsreformen i sin helhet Vedtaket om ”indeksering” i særdeleshet Vedtaket i statsbudsjettet for 2011 om endring av skattereglene for pensjonister

13 Trygdeoppgjøret 2010 - resultat: Etter en del møter i mai 2010 (drøftinger) ble partene enige om: Grunnbeløpet økes fra 72 881 kr til: 75 641.- Fra 1.mai 2010. (2760.- snitt økning på 3,77%) NB! Dette er siste drøftingsmøte ang ”G-reg. Fra 2011 underreguleres pensjonen med 0,75%. (eks. lønnsvekst 4% -pensjonistene får 3,25 %)

14 Statsbudsjettet 2011 Endring i reglene for skattelegging av pensjonistinntekter: 1. Skatteskjerpelse for inntekter over ca 318.000.- Uendret eller mindre for dem som tjener mindre. 2. Trygdeavgiften økes fra 3 til 4,7 %. 3. Særfradraget for alder fjernes 4. Dagens skattebegrensningsregel erstattes med et nytt skattefradrag.

15 Organisering i Nordland Det ble etablert ei ordning med regionskontakter ved fusjonen. Tre regionskontakter ble oppnevnt, en i nord-, en i midt- og en i sørfylket. Eget pensjoniststyre i Nordland ble oppnevnt i 2009

16 Pensjonistarbeidet i Nordland Pensjoniststyret i Nordland: Perioden 2010 – 2012. Leder: Kari Sletten (Bodø) Nestleder: Torgeir Pettersen (Lødingen) Styremedlem: Fritz Otte (Rana) ” Gunn H. Mathisen (Sømna) ” Olav Steinland (Ballangen) 1.vara: Mari Vetleseter ( Bø) 2. ” Viktor Jensen (Bodø) 3. ” Kjell Gullik Johansen (Bodø) Fylkestyrekontakt: Svein Olav Ludvigsen

17 Retningslinjer for pensjonistarbeid Formål: Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet Nordland har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan. Styret skal bidra til å skape arenaer for debatt om aktuelle saker, og det skal selv være et forum som drøfter og fremmer saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon.

18 Alstahaug 46 pensjonister Bindal 14 pensjonister Grane 5 pensjonister Sømna 14 pensjonister Brønnøy 35 pensjonister Vevelstad 3 pensjonister Vega 8 pensjonister Vefsn 53 pensjonister Hattfjelldal 12 pensjonister Herøy 4 pensjonister Dønna 11 pensjonister Leirfjord 5 pensjonister Hemnes 35 pensjonister Rana 123 pensjonister Nesna 24 pensjonister Lurøy 9 pensjonister Træna 0 Rødøy 7 pensjonister Saltdal 42 pensjonister Meløy 33 pensjonister Gildeskål 13 pensjonister Beiarn 2 pensjonister Fauske 56 pensjonister Bodø 230 pensjonister Sørfold 25 pensjonister Steigen 14 pensjonister Hamarøy 8 pensjonister Tysfjord 14 pensjonister Ballangen 14 pensjonister Narvik 124 pensjonister Evenes 1 pensjonist Tjeldsund 12 pensjonister Lødingen 18 pensjonister Sortland 42 pensjonister Andoy 35 pensjonister Øksnes 13 pensjonister Bø 7 pensjon. Hadsel 61 pensjonister Vågan 42 pensjonister Vestvågøy 43 pensjonister Flakstad 7 pensjonister Moskenes 4 pensjonister Værøy 5 pensjonister Røst 2 pensjonister (Fritz) (Kari) (Olav) (Torgeir ) (Gunn)

19 Ansvarsfordeling - pensjonister i Nordland. Gunn H. Mathisen: 188 p. (lag grønn) Fritz Otte: 220 p. (lag blå) Kari Sletten: 398 p. ( lag lysegrå) Olav Steinland: 173 p. (lag lysegrønn) Torgeir Pettersen: 272 p. (lag fiolett) SUM Pensjonister: 1251 (mulig noen flere)

20 Pensjonistorganisering i lokallagene Antall pensjonistmedlemmer i Nordland Ca 1330 Pensjonistkontakter (Se liste) Økonomi: – Fylkeslaget: kr. 50.000.- – Lokallagene: (Se liste)

21 Informasjon Bladet Utdanning Hjemmesidene til Utdanningsforbundet: – Andre Pensjonist – Pensjon – Kontingent – Organisering – Referater – Aktiviteter – Medlemsfordeler

22 Medlemsfordeler Eksempler på medlemsfordeler: Forsikringer Bankkort Bensinkort Leiebil Riksteatret Boliglån Abonnement på Dagsavisen

23 Problemstillinger Hva forventer pensjonistene av Utdanningsforbundet? (Og omvendt.) Hva forventer pensjonistkontaktene lokalt av pensjoniststyret på fylkesnivå? Hva forventer pensjoniststyret på fylkesnivå av lokallagsnivået? Regionalt samarbeid? Vedtektsendringer - landsmøtet 2012?

24 Arbeidsoppgaver for pensjoniststyret Utarbeide oversikt over pensjonistorganisering på lokallagsnivå Innhente informasjon om økonomisk støtte til pensjonistarbeidet på lokallagsnivå Planlegge/arrangere kurs/møter Ha oversikt over pensjonistmedlemmer Bidra til at tillitsvalgte også har fokus på pensjonister, særlig ved overgangen til pensjonisttilværelsen.

25 Pensjonistorganisasjoner Pensjonistforbundet LOP (Landslaget for offentlige pensjonister) Nye konstellasjoner? Dobbeltmedlemsskap?


Laste ned ppt "Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland Bodø 19.01.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google