Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland
Bodø

2 Kort historikk om pensjonistene i Utdanningsforbundet
Både i Lærerforbundet og i Lærerlaget var det før fusjonen lokallag med pensjonistaktiviteter Fusjonsdokumentet slo fast at medlemmer som gikk av med pensjon eller ble trygdet, fortsatt skulle kunne være medlemmer av organisasjonen Det ble oppnevnt et sentralt pensjoniststyre for Utdanningsforbundet

3 Organiseringsarbeidet
Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i alle fylker Fylkeslaget kunne ha en pensjonistkontakt Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i flest mulige lokallag Alle lokallag kunne ha en pensjonistkontakt Det ble utarbeidet retningslinjer for alle organisasjonsnivåer Aktiviteter i fylker og lokallag

4 Pensjoniststyret sentralt 2009 -2012
Eva Nærby, Oslo, leder Odd Arne Strømnes, Østfold, nestleder Liv Julie Haug, Nord-Trøndelag, styremedlem Ingrid Wisløff Jæger, Vest-Agder, styremedlem Torgeier Pettersen, Nordland, styremedlem Odd Edvard Torp, Hordaland, styremedlem Olaf Baasland, Telemark, vara styremedlem Magne Rydland, sentralstyrekontakt Einar Lid, sekretariatet, styrets sekretær

5 Utdanningsforbundets medlemmer
Barnehage Grunnskole Videregående skole HUK FAS Pensjonister Pedagogstudentene Andre Totalt

6 Økonomi Kontingent kr. 420 x 21 627 = kr. 9.083.340
Kr. 570 pr. medlem til lokallaget Kr. 370 pr. medlem til fylkeslaget Dette disponeres i sin helhet av sentralstyret, fylkesstyret og lokallagsstyret. Sentralt pensjoniststyre får kr pr. år Pedagogstudentene får kr pr. år Pensjonistlag i fylker og kommuner???? (Høyst varierende!)

7 Arbeidsoppgaver for det sentrale pensjoniststyret
Delta i Unios delegasjon under drøftinger om poster i statsbudsjettet som vedrører pensjonister Delta i Unios delegasjon under trygdeoppgjøret, dvs. den årlige revisjon av G-beløpet Være representert i Unios pensjonsforum Delta på det årlige Nordisk Pensjonisttreff Skrive innlegg til ”Utdanning”

8 Kontinuerlig arbeidsoppgave: Organisasjonsutvikling
Avholde styremøter så ofte som økonomien tillater Være representert på Utdanningsforbundets landsmøter og representantskapsmøter Arrangere årlig seminar for pensjonistledere og pensjonistkontakter i fylkene Bistå fylkeslag og lokallag for pensjonister som melder behov Besøke pensjonistlag som inviterer oss

9 Organisasjonsutvikling, forts.
Utarbeide en handlingsplan for styrets arbeid Styrke pensjonistenes plass i organisasjonen gjennom Vedtektsendringer Bedre og mer forpliktende retningslinjer Bedre skolering av arbeidsplasstillitsvalgte om rettigheter for pensjonister Bedre kontakt mellom organisasjonsledd

10 Organisasjonsutvikling, forts.2
Bedret økonomi for pensjonistlagene på alle tre nivåer i organisasjonen Arbeide for mer rettferdig fordeling av statsstøtten til landsomfattende pensjonistorganisasjoner Opprettholde kontakt med andre pensjonistorganisasjoner (NPF, LOP, Seniorsaken, Seniornett, m. fl.)

11 Utdanningsforbundet – en interesseorganisasjon
Vedtektsfestet plikt til å ivareta medlemmenes interesser Engasjere oss i saker som angår medlemmene Påvirke beslutningstakerne Organisasjoner og hovedsammenslutninger Medienes rolle Drøftinger vs. forhandlinger

12 Saker av interesse for vår medlemsgruppe
G-reguleringa i 2008 og 2010 Pensjonsreformen i sin helhet Vedtaket om ”indeksering” i særdeleshet Vedtaket i statsbudsjettet for 2011 om endring av skattereglene for pensjonister

13 Trygdeoppgjøret 2010 - resultat:
Etter en del møter i mai 2010 (drøftinger) ble partene enige om: Grunnbeløpet økes fra kr til: Fra 1.mai ( snitt økning på 3,77%) NB! Dette er siste drøftingsmøte ang ”G-reg. Fra 2011 underreguleres pensjonen med 0,75% . (eks. lønnsvekst 4% -pensjonistene får 3,25 %)

14 Statsbudsjettet 2011 Endring i reglene for skattelegging av pensjonistinntekter: 1. Skatteskjerpelse for inntekter over ca Uendret eller mindre for dem som tjener mindre. 2. Trygdeavgiften økes fra 3 til 4,7 %. 3. Særfradraget for alder fjernes 4. Dagens skattebegrensningsregel erstattes med et nytt skattefradrag.

15 Organisering i Nordland
Det ble etablert ei ordning med regionskontakter ved fusjonen. Tre regionskontakter ble oppnevnt, en i nord-, en i midt- og en i sørfylket. Eget pensjoniststyre i Nordland ble oppnevnt i 2009

16 Pensjonistarbeidet i Nordland
Pensjoniststyret i Nordland: Perioden 2010 – 2012. Leder: Kari Sletten (Bodø) Nestleder: Torgeir Pettersen (Lødingen) Styremedlem: Fritz Otte (Rana) ” Gunn H. Mathisen (Sømna) ” Olav Steinland (Ballangen) vara: Mari Vetleseter ( Bø) ” Viktor Jensen (Bodø) 3. ” Kjell Gullik Johansen (Bodø) Fylkestyrekontakt: Svein Olav Ludvigsen

17 Retningslinjer for pensjonistarbeid
Formål: Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet Nordland har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan. Styret skal bidra til å skape arenaer for debatt om aktuelle saker, og det skal selv være et forum som drøfter og fremmer saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon.

18 (Kari) (Gunn) (Olav) (Fritz) (Torgeir) Brønnøy 35 pensjonister Bindal
Meløy 33 pensjonister Gildeskål 13 pensjonister Sømna 14 pensjonister Vega 8 pensjonister Beiarn 2 pensjonister Fauske 56 pensjonister Vevelstad 3 pensjonister Dønna 11 pensjonister Bodø 230 pensjonister Sørfold 25 pensjonister Alstahaug 46 pensjonister Herøy 4 pensjonister Steigen 14 pensjonister (Kari) (Gunn) Hamarøy 8 pensjonister Tysfjord 14 pensjonister Grane 5 pensjonister Hattfjelldal 12 pensjonister Ballangen 14 pensjonister Narvik 124 pensjonister Leirfjord 5 pensjonister Hemnes 35 pensjonister Evenes 1 pensjonist Tjeldsund 12 pensjonister (Olav) Rana 123 pensjonister Nesna 24 pensjonister Lødingen 18 pensjonister Sortland 42 pensjonister Lurøy 9 pensjonister Vefsn 53 pensjonister Andoy 35 pensjonister Øksnes 13 pensjonister 7 pensjon. Rødøy 7 pensjonister Træna Hadsel 61 pensjonister Vågan 42 pensjonister Vestvågøy 43 pensjonister Saltdal 42 pensjonister (Fritz) Flakstad 7 pensjonister Moskenes 4 pensjonister Værøy 5 pensjonister Røst 2 pensjonister (Torgeir)

19 Ansvarsfordeling - pensjonister i Nordland.
Gunn H. Mathisen: 188 p. (lag grønn) Fritz Otte: p. (lag blå) Kari Sletten: p. ( lag lysegrå) Olav Steinland: p. (lag lysegrønn) Torgeir Pettersen: p. (lag fiolett) SUM Pensjonister: 1251 (mulig noen flere)

20 Pensjonistorganisering i lokallagene
Antall pensjonistmedlemmer i Nordland Ca 1330 Pensjonistkontakter (Se liste) Økonomi: Fylkeslaget: kr Lokallagene: (Se liste)

21 Informasjon Bladet Utdanning Hjemmesidene til Utdanningsforbundet:
Andre Pensjonist Pensjon Kontingent Organisering Referater Aktiviteter Medlemsfordeler

22 Medlemsfordeler Eksempler på medlemsfordeler: Forsikringer Bankkort
Bensinkort Leiebil Riksteatret Boliglån Abonnement på Dagsavisen

23 Problemstillinger Hva forventer pensjonistene av Utdanningsforbundet? (Og omvendt.) Hva forventer pensjonistkontaktene lokalt av pensjoniststyret på fylkesnivå? Hva forventer pensjoniststyret på fylkesnivå av lokallagsnivået? Regionalt samarbeid? Vedtektsendringer - landsmøtet 2012?

24 Arbeidsoppgaver for pensjoniststyret
Utarbeide oversikt over pensjonistorganisering på lokallagsnivå Innhente informasjon om økonomisk støtte til pensjonistarbeidet på lokallagsnivå Planlegge/arrangere kurs/møter Ha oversikt over pensjonistmedlemmer Bidra til at tillitsvalgte også har fokus på pensjonister, særlig ved overgangen til pensjonisttilværelsen.

25 Pensjonistorganisasjoner
Pensjonistforbundet LOP (Landslaget for offentlige pensjonister) Nye konstellasjoner? Dobbeltmedlemsskap?


Laste ned ppt "Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google