Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Fosterhjemsforening <fylke>

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Fosterhjemsforening <fylke>"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn. Organisasjonen ble stiftet i 1981. Powerpoint presentasjon til bruk for fylkesforeningene. Sist endret: Hei  Jeg heter …….. og er her i dag for å presentere Norsk Fosterhjemsforening <fylke>. Norsk Fosterhjemsforening er en selvstendig interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn. Organisasjonen ble stiftet i 1981.

2 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Sikre fosterbarn gode oppvekstvillkår. Forbedre fosterforeldrenes rammevilkår. Styrke Norsk Fosterhjemsforening som attraktiv interesseorganisasjon. § FORMÅL Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. De tre hovedpunktene under dette er: Sikre fosterbarn gode oppvekstvillkår. Forbedre fosterforeldrenes rammevilkår. Styrke NFF som attraktiv interesseorganisasjon.

3 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Organisasjonsleddene i Norsk Fosterhjemsforening er Hovedstyret og fylkesforeninger. Arbeidet administreres av Sekretariatet. Vi representerer Norsk Fosterhjemsforening <fylke>. Vår overordnede målsetting er å styrke organisasjonen lokalt og sentralt med utgangspunkt i medlemmenes behov. Organisasjonsleddene er landsforening og fylkesforening. Betegnelsen på fylkesforeningene er ” Norsk Fosterhjemsforening <navn på fylket>”. Vi representerer NFF <fylke>. Vår overordnede målsetting er å styrke organisasjonen lokalt og sentralt med utgangspunkt i medlemmenes behov. Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk Fosterhjemsforening. Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings øverste myndighet.

4 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
AKTIVITETER 2011: I 2011 hadde vi følgende aktiviteter i vårt fylke:

5 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
AKTIVITETER 2012: I år har vi planer om følgende aktiviteter:

6 MITT LIV Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok. Av Katrin Koch og Tove Sundby Wahlstrøm. (Ta med et eksemplar av boken MITT LIV og send den rundt. Si at den kommer til å ligge på et bord etterpå, slik at de kan bla igjennom den.) Noen fosterbarn vet lite om sin egen familiebakgrunn, om foreldre, besteforeldre, ja noen ganger til og med om søsken. De vet lite om sin historie. Mange av dem mangler sammenheng mellom egen fortid, aktuell situasjon og en forventet fortid. En Livsbok er en bok der et fosterbarn kan samle alt som har vært viktig i livet. Biografisk arbeid med barn er en metode for å hjelpe barn som har begrenset tilgang til sin egen historie å få oversikt og forståelse for sin egen bakgrunn. Egen livshistorie er viktig for enhver person. For fosterbarn er det å bruke en livsbok som ”Mitt Liv” en måte å forstå og sikre dokumentasjon av sin livshistorie. Boken ”Mitt liv” er barnets historie og barnets personlige bok som skal følge barnet. Den er også et arbeidsredskap for barn som lever under offentlig omsorg.

7 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
MITT LIV Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok. skal være et hjelpemiddel for fosterbarn med å etablere en forbindelse mellom fortid, nåtid og fremtid Et ledd i arbeidet med fosterbarn er å hjelpe dem med å etablere en forbindelse mellom fortid, nåtid og fremtid. Rekk opp hånden de her som har: -et familiealbum? -har bilde av seg selv som barn, av foreldre og besteforeldre? -hvor mange kjenner historien sin som barn? -hvor mange kjenner historien til foreldrene sine? Vi har en rød tråd i livet. Dette er grunnleggende for alle, noe våre fosterbarn mangler. Derav boken MITT LIV som et hjelpemiddel til fosterbarn! (kan også brukes som et hjelpemiddel til skilsmissebarn, flyktninger, adopterte med mer) Boken kan kjøpes i nettbutikken til Norsk Fosterhjemsforening. Pris for medlemmer er kr. 495,-, for ikke medlemmer koster den kr. 550,-

8 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer.  Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening mottar en 6 utgivelser av Fosterhjemskontakt og kan bruke rådgivningstjenesten Medlemskap: Fosterforeldre som er eller har vært godkjente fosterforeldre kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. Dette gjelder også besøkshjem, beredskapshjem og tilsvarende godkjente ordninger. Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldrene har samme rettigheter og plikter når begge er innmeldt i foreningen. Det gir trygghet for fosterfamilier å være medlem av Norsk Fosterhjemsforening (NFF). De får tilgang til kurs og opplæringstiltak, de kan få råd og veiledning, de blir med i et fellesskap med andre i samme situasjon, og de får jevnlig tilgang på nytt og spennende stoff om fosterhjemsomsorg gjennom Fosterhjemskontakt. (LEVER UT FOSTERHJEMSKONTAKT TIL ALLE OG INNMELDINGSHEFTE) At så mange som mulig av fosterhjemmene i Norge er medlemmer i NFF bidrar også til å gi foreningen stor gjennomslagskraft i samarbeidet med aktuelle offentlige instanser. Norsk Fosterhjemsforening har ytt, og vil fortsatt komme til å yte, viktige bidrag til å styrke og utvikle fosterhjemsomsorgen i Norge. RÅDGIVNINGSTJENESTEN: Sekretariatet tilbyr rådgivning på telefon og e-post til sine medlemmer fortrinnsvis på torsdager mellom kl og Telefon: / Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening tar sikte på å dekke medlemmenes behov for å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige. På rådgivningstelefonen kan man ringe inn og være anonym, men de fleste velger å presentere seg. Det er bevilget kr 20 000 i budsjettet til to timers advokatbistand til medlemmer.

9 Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Medlemskap koster kr 510 pr år. Støttemedlemskap 6 utgivelser av Fosterhjemskontakt koster kr 510 pr. år (for enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser.) Støttemedlemskap 3 utgivelser av Fosterhjemskontakt koster kr 250 pr. år Støttemedlemskap 1 utgivelse av Fosterhjemskontakt koster kr 150 pr. år (mottar utgaven som inneholder årsberetningen). Medlemskap koster kr 510 pr år. Støttemedlemskap koster kr 510 pr. år (for enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser.) Fosterhjemsvenn koster kr 150 pr. år (mottar en utgivelse av Fosterhjemskontakt sammen med årsberetningen).

10 www.fosterhjemsforening.no Norsk Fosterhjemsforening <fylke>
Kontaktinformasjon: 
Norsk Fosterhjemsforening <fylke> <gateadresse> <postnummer og by> E-post: Ellers finner dere fylkesforeningene under Norsk fosterhjemsforening sine sider. Er det noe ellers noe dere lurer på, så er det bare å spør…. Sammen med Fosterhjemskontakten jeg ga dere, er det også med et innmeldingsskjema om dere ønsker å bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. Dere kan enten fylle det ut her, slik at jeg tar det med meg videre og melder dere inn, eller dere kan gå på nettet på og melde dere inn der. Da vil jeg takke for meg. Jeg kommer til å være her en liten stund, slik at dere kan bla igjennom det jeg har med meg eller om dere ønsker å spørre om noe… (Til de som har bedt dere) TAKK FOR AT JEG FIKK KOMME 


Laste ned ppt "Norsk Fosterhjemsforening <fylke>"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google