Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.01.2006 13:05 www.questback.com 1 Ved behandlingen av statsbudsjettet ble de frie inntektene til kommunesektoren økt med 5,7 mrd kroner for 2006 sammenlignet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.01.2006 13:05 www.questback.com 1 Ved behandlingen av statsbudsjettet ble de frie inntektene til kommunesektoren økt med 5,7 mrd kroner for 2006 sammenlignet."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.01.2006 13:05 www.questback.com 1 Ved behandlingen av statsbudsjettet ble de frie inntektene til kommunesektoren økt med 5,7 mrd kroner for 2006 sammenlignet med 2005. Hva har kommunen planlagt at disse økte midlene skal brukes til? (flere svar er mulig) aØkt tjenestetilbud bØkt vedlikehold cDekning av tidligere års underskudd dØkte avsetninger, nedbetaling av gjeld e.l.

2 11.01.2006 13:05 www.questback.com 2 Endring i budsjettert netto driftsresultat i 2006 sammenlignet med anslag på netto driftsresultat i 2005? aØkt bUendret cRedusert

3 11.01.2006 13:05 www.questback.com 3 Hvilken endring er det budsjettert med på barnehageområdet i 2006 sammenlignet med faktisk tjenestetilbud for 2005? aRedusert tilbud bUendret tilbud cUtvidet tilbud

4 11.01.2006 13:05 www.questback.com 4 Hvilken endring er det budsjettert med på skolesektoren i 2006 sammenlignet med faktisk tjenestetilbud for 2005? aRedusert tilbud bUendret tilbud cUtvidet tilbud

5 11.01.2006 13:05 www.questback.com 5 Hvilken endring er det budsjettert med på barnevernsområdet i 2006 sammenlignet med faktisk tjenestetilbud for 2005? aRedusert tilbud bUendret tilbud cUtvidet tilbud

6 11.01.2006 13:05 www.questback.com 6 Hvilken endring er det budsjettert med på pleie- og omsorgssektoren i 2006 sammenlignet med faktisk tjenestetilbud for 2005? aRedusert tilbud bUendret tilbud cUtvidet tilbud

7 11.01.2006 13:05 www.questback.com 7 Har kommunen budsjettert med en endring i antall årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren fra 2005 til 2006 ? aRedusert antall årsverk bUendret antall årsverk cØkt antall årsverk

8 11.01.2006 13:05 www.questback.com 8 Hvilken endring er det budsjettert med på kultursektoren i 2006 sammenlignet med faktisk tjenestetilbud for 2005? aRedusert tilbud bUendret tilbud cUtvidet tilbud

9 11.01.2006 13:05 www.questback.com 9 Er det budsjettert med endringer utover prisstigning i brukerbetaling i SFO? aRedusert brukerbetaling bUendret brukerbetaling cØkt brukebetaling

10 11.01.2006 13:05 www.questback.com 10 Er det budsjettert med endringer utover prisstigning i avgift på vann- og avløpsområdet? aRedusert avgift bUendret avgift cØkt avgift

11 11.01.2006 13:05 www.questback.com 11 Er det budsjettert med endringer i eiendomsskatten i 2006? aFjernet bRedusert cUendret dØkt eInnføres


Laste ned ppt "11.01.2006 13:05 www.questback.com 1 Ved behandlingen av statsbudsjettet ble de frie inntektene til kommunesektoren økt med 5,7 mrd kroner for 2006 sammenlignet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google