Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 1 Leira mottak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 1 Leira mottak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 1 Leira mottak

2 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 2 Leira mottak Oppstart 1990: 82 + 20 plasser, enslige kvinner og menn, familier EM (enslig mindreårig) fra 1997: 18 enslige mindreårige (EM), 15-18 år FA (forsterka)fra nov. 2005: 20 beboere Delvis desentralisert: 90+50 senger i ulike leiligheter/hybelhus Beboerne: 25-30 nasjoner, 15-20 språk, botid 1 mnd. til flere år Årsverk 25.7: –Ansatte: Alder, kjønn, etnisitet, bakgrunn, kompetanse og erfaringer –EM 8 årsverk i turnus –FA 8 årsverk i turnus –2 på dag, 2 på kveld –1 våken nattevakt på hver avd. –Avdelingsleder

3 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 3 Leira mottak EM avdelingen 1997-2010 Kontrakt på 18 stk. mellom 15-18 år, over 300 vært innom Bosituasjon avgjøres av alderstesting og behovsvurdering Jenter og gutter i samme blokk, hvert sitt lille rom, dele kjøkken, bad, lekserom og kontor Bemanning; miljøarbeidere/terapeut i turnus, koordinator, 2 på dagtid, 2 på kveld, 1 våken nattvakt. Flest fra Afganistan, Somalia, Etiopia/Eritrea, Sri Lanka Hovedvekt av gutter? Botida varierer veldig fra noen uker - flere år (testing, verifisering, nye momenter, dublin)

4 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 4 Leira mottak Hvem er ungdommene? Mindreårige asylsøkere er flotte, unge mennesker med Fremtidsdrømmer og et mål Fritidsinteresser Pubertetsproblemer Talenter, ressurser, kunnskaper og ferdigheter ”Formbar” Som ønsker mest av alt å være helt vanlig barn og ungdom som deltar i samfunnet på lik linje med alle andre

5 Levanger kommune Innvandrertjenesten Hvorfor flykter de? Mange ulike grunner til at barn og unge flykter frivillig/ufrivillig Krig, vold, bombing, stammekonflikter, barnesoldater, vitne til vold/voldtekt, tortur Vært i flyktningeleir Politisk aktivitet, egen eller foreldres Etnisk tilhørighet/nasjonalitet Religion Sosiale grunner, eks. seksuell legning Skilt fra foreldre/foreldre døde Gatebarn/barnehjem Trafficing/Menneskehandel, sendt/blir utnyttet på ulike måter Medisinsk behandling Barn av mishandlerfamilier Ankerbarn: sult, arbeidsledighet, utdannelse osv. Økonomisk Innvandrertjenesten, Leira mottak 5

6 Levanger kommune Innvandrertjenesten Leira mottak Hvordan ser ungdommen selv på det å måtte flykte? De fleste EM vet det kun kort tid før de flykter at de skal flykte De vet ofte ikke hvor de skal eller hvordan de skal komme seg dit Flykten er ofte dyr, vanskelig og komplisert Mange er i fare under flukten og blir utsatt for vold og overgrep (MH) De blir ofte innprentet en, mer eller mindre, sann historie de må fortelle og holde på for lettere og få opphold (Fortalt av bakmenn/foreldre). Sliter på mange å leve på en løgn. De fleste savner foreldrene, familien og hjemlandet. Drøm om å reise hjem, men vanskelig å reise tilbake; eks.lånt penger, situasjonen ellers. Innvandrertjenesten, Leira mottak 6

7 Levanger kommune Innvandrertjenesten Leira mottak Erfaringer fra krig/vold/misbruk/utnyttelse osv. For noen store traumer ”Innadvendte” symptomer: angst, depresjon, svekket konsentrasjonsevne, søvnløshet og ”unngåelsesatferd ”Utadvendt” reaksjonsmønster: urolig, engstelig eller aggressiv atferd Somatiske plager: kvalme, mageproblemer og forskjellige vondter Erfaringer fra flukt Flukten medfører store tap (familie, hjem, eiendeler, nettverk, identitet), en følelse av svik overfor foreldre, lokale myndigheter, regjeringen i hjemlandet Tap av tilhørighet Enorm ensomhetsfølelse Erfaringer fra eksiltilværelsen Tap av språk og fortolkningsrammer Oppleve seg som en minoritet i et samfunn Utsatt for diskriminering og fordommer: skremmende og tungt Innvandrertjenesten, Leira mottak 7

8 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 8 Leira mottak Hverdagen på mottaket På mange måter lik for andre, norske, ungdommer i forhold til ytre beskrivelser som døgnrytme, skole, aktiviteter, plikter osv. Men sier ingenting om avstandene som oppleves i mil til hjemlandet, i kjennskap til det nye landet og i språklige- og kulturelle ferdigheter. Andre enn foreldre - omsorgspersoner i foreldres sted - yte døgnbasert omsorg og oppfølging, gi mulighet for utvikling og prøver å følge opp alle sider av ungdommens liv. (Hva vet vi om ungdommen?) Lightversjon av et omsorgstilbud - ingen barnevernsinstitusjon ifht. bemanning, oppfølging, lovverk og fullmakter (internat/hybelhus/institusjon) Forutsetter - klare de fleste av dagliglivets gjøremål selv - bo i et fellesskap med ungdommer fra mange forskjellige land med ulik språk og bakgrunn

9 Levanger kommune Innvandrertjenesten Leira mottak Hvordan jobber vi Tilgjengelig og deltagende i ungdommens liv!? Struktur, døgnrytme og dagligliv Individuelle behov og tilpasninger, situasjons- og personavhengig Fokus på ressurser Mulighet for kontroll, forutsigbarhet og medansvar for eget liv Innvandrertjenesten, Leira mottak 9

10 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 10

11 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 11 Leira mottak Samarbeidspartnere UDI / IMDI Advokater Fastlege, sykepleier på mottaket og helse for øvrig Overformynderi og Hjelpeverger: ny vergemålslov, ”papirverger” BUP (får ”alle” inn), voksenpsyk, psykiatrisk sykepleier, RVTS Barnevern: møter, kartlegging, oppfølging, støttekontakt, beredskap/fosterhjem, institusjon, MH saker Skole: Sjefsgården voksenoppl., Frol ungdomsskole, Videregående, Informasjonsprogram (”Nøkkelen til et liv i Norge?”), leksehjelp Lokale lag, foreninger og idrettsklubber, Redd Barna, Røde Kors, Saniteten, HINT, Frivillighetssentralen. NB! Innpass i ungdomsmiljø i Levanger Røde Kors/IOM: oppsporing (dilemmaer) og frivillig retur (Iran og Etiopia) Politi: alderstesting, pass og ID, Dublin og hentinger for uttransporteringer, frivillig retur, forsvinninger, MH saker Tolker: bruker mye, egen tolketjeneste Ulike kommuner før, underveis og etter flytting

12 Levanger kommune Innvandrertjenesten Leira mottak Usikkerhet i forhold til asylsøknad og bosetting er hovedproblematikken Ventetilværelse, ”livet på vent”, med mye usikkerhet Opplevelse av å ikke fungere så godt i hverdagen i det nye landet Hvor er det fantastiske Norge? Berg og dalbaner, veksling mellom tro, håp og håpløshet Rus og atferdsproblematikk Traumer Innvandrertjenesten, Leira mottak 12

13 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 13 Leira mottak Bosetting Bosettingssamtale: –Hva har den enkelte ungdom behov for, egne og mottakets –Hva kan den enkelte ungdom forvente? –Regler og rutiner, ansvar og myndighet rundt bosettingsarbeidet Samarbeid med IMDI –Starter rett etter opphold, oversendelse av kartleggingspapirer Sesam og IKTP, skaffe kommune –Samtaler om våre tanker rundt behov og ønsker Samarbeid med kommune –Ulikt når, med hvem og hvordan

14 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 14 Leira mottak God bosettingskommune - ønsker av kommunen Rask og GOD bosetting Avklare bo- og oppfølgingstilbud Kontakt og gjerne besøk før bosetting Tilgjengelig voksenperson, sosialt, praktisk, emosjonelt og psykisk UNNGÅ ENSOMHET?!

15 Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 15


Laste ned ppt "Levanger kommune Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten, Leira mottak 1 Leira mottak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google