Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

copyright kjellaug johannessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "copyright kjellaug johannessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 copyright kjellaug johannessen
helseopplysning 1. Massekommunikasjon- Kampanjer kjøres i massemedia eller i brosjyreform er ment å nå store grupper, derfor må det kunne fange opp mangfoldet 2. Individuell samtale under fire øyne eller i grupper copyright kjellaug johannessen

2 Helseopplysningens mål
påvirke holdninger styrke motivasjon for adferdsendring hos de individer/grupper som av en eller annen grunn er utsatt for en helsetrussel. copyright kjellaug johannessen

3 copyright kjellaug johannessen
virkemidler skremsel, straff, overtalelser lovverk, reguleringer lavterskeltilbud bøter monopol høyere forsikringspremier humor copyright kjellaug johannessen

4 copyright kjellaug johannessen
Etiske vurderinger Risiko- fokusering kan skape ”syke” mennesker feilslåtte helseopplysnings tiltak kan virke forsterkende på helseskadlig adferd og- mislykkethet kan skape aggresjon, mistillit, uvilje, depresjon, skyldfølelse og skam ”blame the victim”, selvpåført, uforsiktig copyright kjellaug johannessen

5 Fra ekspertsentrert til klientsentrert
Hvem er ekspert på hva? Hjelper det med gode råd? Hjelp til å finne sin egen vei Overøste folk med gode råd strenge regleEk spertrådene ble mange: spis mindre, spis annerledes, gå mer, ikke røyke, små mengder alkohol etc. Ekspertenes storhetstid, de er stadig på banen med ”gode råd” rgode råd både på levesett og problemløsing copyright kjellaug johannessen

6 Klientsentrert rådgivningsferdighet
Yte omsorg som ikke skaper avhengighet Åpne spørsmål – kontra lukkede Aktiv lytting Speile istedenfor å tolke Ikke foreskrive løsninger anvende adferds vitenskapelige teorier Utvikle ferdigheter i kommunikasjon og rådgivning (the art of giving advice) copyright kjellaug johannessen

7 ekspertsentrert og/eller klientsentrert rådgivning .
Ekspertsentrert; tar i bruk kunnskap i kraft av sitt fag som er nødvendig for å finne en løsning på et problem. Eks. sykepleie, jus, medisin. Klientsentrert ; tar i bruk kunnskap klienten har om seg selv, anerkjenner at klienten er ekspert selv og kan definerer problemet, finne sin egen vei sammen med evt. helsearbeider Ikke foreskrive løsninger eller definere for pasienten copyright kjellaug johannessen

8 Hva styrer adferd og holdninger
Redsel for å rammes (liten, middels , stor) Hva de andre gjør, eller du tror de gjør Oppfattelse av egne muligheter Mestringsforventning (self-efficacy) Tidligere erfaringer om mestring Resultatforventning (outcome-efficacy) copyright kjellaug johannessen

9 Adferdsteori og helseopplysning
KAP-modellen (kunnskap, holdninger og praksis) Modellen om helseoppfatninger (HBM) sannsynlighet for å rammes, grad av hindringer og gevinst ved å endre adferd) Sosial kognitiv læringsteori ( adferd styres av konsekvenser, pos/neg.)mestrings og resultatforventninger Teorien om overveide handlinger det sosiale presset er utslagsgivende, flertallsmisforståelser) copyright kjellaug johannessen

10 Fra problemfokusering til ressursorientering
årsakssammenhenger ikke viktig let etter ressurser hos partene og bygg på disse ønske om forandring bør være tilstede ekspertrollen må glemmes ”not knowing position” copyright kjellaug johannessen

11 copyright kjellaug johannessen
Lete etter ressurser Utforsk unntakene ” like ille hele tiden eller er det noen ganger bedre ?” Utdyp unntakene ”Hvordan gjorde du det?” ” Si litt mer om hvordan du….?” Konsentrer på mestringsspørsmål: oppmuntre-forsterke-gjenta Et ønske gir retning copyright kjellaug johannessen

12 copyright kjellaug johannessen
Bruk av spørsmål Stille få spørsmål vite hva man ønsker å oppnå ved å stille spørsmål en rådgivningssamtale er ikke et forhør ”hvorfor” brukes med stor forsiktighet ”fortell meg om hva som hendte.., hva du opplevde…” copyright kjellaug johannessen

13 copyright kjellaug johannessen
Terapeutisk holdning Kongruens empati positiv aktelse for hjelpsøker uansett hvem han er Aksepterer meninger, følelser (horekunder) copyright kjellaug johannessen

14 Mestring av egenomsorg
-Forventning om mestring av egenomsorg vil gi drivkraft til problemløsning i egenomsorgen, det vil mobilisere ressurser og stimulere til ressursutvikling. (Valset 1991) copyright kjellaug johannessen


Laste ned ppt "copyright kjellaug johannessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google