Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan ivareta resipienten i ventetiden…….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan ivareta resipienten i ventetiden……."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan ivareta resipienten i ventetiden…….
Sykepleier Anne Vad

2 Improving Patient Outcomes in the long term
«Transplatation is not a cure for end-stage organ disease, but an alternative form of treatment twith both medical and psychososial problems» ITNS 2010

3 Transplantasjonsprosessen..
En vellykket resultat avhenger av : Utrednings og forberedelsesfasen= Ventetida Transplantasjonen- inngrep og opplæring RH Den langsiktige oppfølgingen «Bedret overlevelse»

4 Holdninger: -Målet er nådd når pasienten har passert nåløyet og er kommet på lista. -Huske å ta HLA hver 3 mnd og håpe at ventetida blir kortest mulig.. «Å være påmeldet er å sette seg på holdepassen uten å ha peiling på når bussen kommer»

5 Fakta: Kronisk nyresvikt medfører tiltagende trøtthet og en gradvis avtagende fysisk arbeidsevne. Uten trening synker den maksimale fysiske arbeidsevnen og muskelstyrken ned mot ca 50 prosent av en forventet normalverdi innen pasienten begynner i dialyse. Ved dialysestart har om lag 70% av alle pasienter hypertrofi av venstre ventrikkel. Det er en klar sammenheng mellom nedsatt nyrefunksjon og sannsynligheten for kardiovaskulære hendelser og død. Medikanmenter og dårlig metabolsk kontroll tærer både på muskulatur og beinbygning.

6 Fakta: Psykososiale belastninger/utfordringer: Arbeid og utdanning
Økonomi Psykiske belastninger..bekymringer, depresjon Familieliv Sosialt liv

7 Effekt av fysisk aktivitet
Treningsrespons: Studier har vist at pasienter med kronisk nyresykdom, både predialytisk , i dialyse og etter en nyretransplantasjon har samme relative evne til å øke sin kondisjon (aerobe yteevne), sin muskelstyrke/muskelmasse og sin utholdenhet som jevnaldrede friske personer. Derfor er det viktig at pasienter med kronisk nyresykdom trener regelmessig for å motvirke nedgangen i aerob yteevne, muskelstyrke og utholdenhet. Det er viktig at man kommer i gang med trening så tidlig som mulig etter at nyresvikten er oppdaget.

8 Vi må utnytte ventetida!
Tiden før transplantasjon er av vesentlig betydning for et vellykket resultat. Hvordan kan innsatsen predialytisk og i dialyse bidra til bedret graft og pasientoverlevelse ?

9 Motivasjon.. Først når pasienten er godkjent som resipient og satt på venteliste vil tanken på transplantasjon tre fram som realistisk. Først nå vil pasienten være mentalt klar for å ta imot og nyttegjøre seg kunnskap som vil ha betydning for et vellykket resultat.

10 Målsetting: Individull tilpasset undervisning og informasjon som styrker pasientens egenomsorg og ansvarstagen Metabolsk kontroll Fysisk aktivitet = Vedlikeholde styrke og muskulatur Betydningen av kosthold og vektkontroll Normalt blodtrykk Ha kunnskap om hva transplantasjon innebærer Inkludere familie/ pårørende i det som skjer her og nå og livet etter transplantasjonen. Legge planer for livet etter transplantasjonen. Arbeid/utdanning/pensjon Ivareta « se» sine nærmeste. Alle har det tøft!

11 SVANGERSKAP...

12 Bruke tida og tenke langsiktig..
Best mulig forberedt fysisk og psykisk Regelmessige kontroller og samtaler Fastlagte samtaler og undervisning av påmeldte dialysepasienter. Hjelpe pasienten til å tenke på og planlegge livet etter transplantasjon. Gruppeundervisning for påmeldte pasienter Pårørendegrupper

13

14 Handlingsplan for kronisk nyresykdom Høringsutkastet
«Lokale nyreseksjoner som utreder givere og mottakere av nyrer ansetter i økende grad transplantasjonssykepleiere som koordinerer virksomheten» «Transplantasjonssykepleier vil ha full oversikt over pasienten og det som skjer i forbindelse med transplantasjonsutredningen. Det kan bidra til å øke tryggheten før og etter operasjonen for mottaker og giver å ha en fast person å henvende seg til.»

15 og at sykepleiere i større grad bør trekkes i denne omsorgen»
«Det er en trend at det bør etableres bedre oppfølgingssystemer og etableres team som arbeider for og med transplanterte og deres pårørende, både før og etter transplantasjon, og at sykepleiere i større grad bør trekkes i denne omsorgen» ITNS 2010


Laste ned ppt "Hvordan ivareta resipienten i ventetiden……."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google