Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen

2 Treningslære Treningslære er læren om idrettstrening og forhold som er avgjørende for hvorfor og hvordan en bør trene i ulike situasjoner

3 Trening Trening er virksomhet som tar sikte på å øke eller vedlikeholde idrettslig prestasjonsevne

4 Viktige prosesser for prestasjon
energifrigjørende nevromuskulære psykologiske

5 Energifrigjørende prosesser
Anaerobe (uten tilgang på oksygen) Kreatinfosfatspalting Melkesyreproduksjon Aerobe (krever tilgang på oksygen) Forbrenning av fett Forbrenning av karbohydrater

6 Nevromuskulære prosesser: muskelstyrke
Statisk (isometrisk) Dynamisk (isotonisk) maksimal utholdende eksplosiv

7 Nevromuskulære prosesser: koordinasjon
Synergister Samarbeidende muskler Antagonister Motarbeidende muskler Teknikk En bestemt løsning av en motorisk oppgave Stil Personlig teknikk

8 Psykologiske prosesser
Motivasjon Lysten til å gjøre noe Vilje Evnen til å nå et mål tross motstand Selvtillit Tro på seg selv Kreativitet Finne nye løsninger Læring Tilegne seg nye kunnskaper/ferdigheter

9 ”De fire søylene” Superkompensasjon Hyperbelastning
Loven om avtagende profitt Spesifisitet

10 Superkompensasjon

11 Hyperbelastning For at kroppen skal reagere på et treningsstimuli må det være sterkere enn det normale

12 Loven om avtagende profitt

13 Spesifisitet Bare de muskelfibre som brukes, blir påvirket

14 Planlegging av trening
Arbeidskravsanalyse Kapasitetsanalyse Treningsfilosofi Målsetting Treningsprinsipper Planlegging årsplaner periodeplaner øktplaner Formtopping Kontroll/justering

15 Arbeidskravsanalyse

16 Kapasitetsanalyse

17 Treningsplanlegging

18 Planlegging Langsiktige planer Årsplaner Periodeplaner Ukeplaner
talentutvikling Årsplaner konkurranseplanlegging formkurve Periodeplaner Ukeplaner

19 Planlegging Øktplan oppvarming hoveddel avslutning generell spesiell
hurtighet/teknikk styrke utholdenhet avslutning

20 Årsplan Årsplanutvikling konkurranseplanlegging formkurve
toppkonkurranser hovedkonkurranser testkonkurranser treningskonkurranser formkurve bestemme tidspunkt for ønsker toppform

21 Ukeplan Definere ukens treningsmål Ta hensyn til nødvendig restitusjon
Sikre variasjon Ta hensyn til treningssamlinger, tester osv. Angi treningsintensitet Ta individuelle hensyn

22 Øktplan Oppvarming Hoveddel Avslutning forberede for innsats
hvilke egenskaper som skal trenes Avslutning ”nedvarming” og motivasjon

23 Treningsperioder Forberedelsesperioden(e) Konkurranseperioden(e)
legge grunnlaget for senere prestasjon utvikle egenskaper og ferdigheter bruke generell og spesiell trening Konkurranseperioden(e) prestere best mulig overgangsperioden vedlikeholde viktige kapasiteter Aktiv avkoblingsperiode

24 Kontroll og justering Er resultatutviklingen som forventet?
Hvordan er testresultatene? Hvordan føler utøveren seg? Har noen forhold endret seg? Bør treningsprogrammet justeres?

25 Hva er en test? En test er en standardisert og normert prøve brukt til måling av kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander Et testbatteri er en samling prøver som hver for seg måler egneskaper som samlet er viktig for det en er ute efter å måle

26 Typer av tester Generelle Idrettsspesifikke Laboratorietester
Felttester

27 Kondisjonstest Direkte Indirekte Måling av oksygenopptak
Maksimal anstrengelse Submaksimale tester

28 Direkte måling av oksygenopptak
Den mest nøyaktige måten å bestemme aerob kapasitet på Måler O2 i utåndingsluften, sammenligner med O2 innholdet i innåndingsluften. Differansen er det som er brukt Jo større oksygenopptak, jo større ”motor”

29 Laktatprofiltest

30 Krav til en test Gyldighet (validitet): det som testen måler må være relevant Pålitelighet (reliabilitet):det måles med like stor sikkerhet hver gang Følsomhet: testen må kunne fange opp endringer Gjennomførbarhet: være så enkel som mulig

31 Anvendelse av tester Testingen må inngå i en plan
Det må motiveres for testingen Testresultatene må bearbeides, konsekvenser trekkes, handling iverksettes

32 Gjennomføring av en test
Standardisér utøvers forberedelser mest mulig Treff nødvendige sikkerhetstiltak Standardisér gjennomføringen av testen mest mulig Meddel resultatet så fort som mulig til utøver Forklar utøver hva resultatet betyr

33 Vurdering av et testresultat
Husk på feilkildene! Vurdér resultatet i et helhetsperspektiv Ta individuelle forhold i betraktning Bruk resultatene til å bygge opp treningsmotiviasjon

34 Hvorfor teste? Gjøre arbeidskravsanalyser Gjøre kapasitetskartlegging
Kontrollere treningstilstand og utvikling Bestemme treningsbelastning Oppdage sykdom/overtrening så tidlig som mulig Evaluere utført trening

35 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google