Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen. Treningslære hvorfor hvordan Treningslære er læren om idrettstrening og forhold som er avgjørende for hvorfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen. Treningslære hvorfor hvordan Treningslære er læren om idrettstrening og forhold som er avgjørende for hvorfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen

2 Treningslære hvorfor hvordan Treningslære er læren om idrettstrening og forhold som er avgjørende for hvorfor og hvordan en bør trene i ulike situasjoner

3 Trening Trening er virksomhet som tar sikte på å øke eller vedlikeholde idrettslig prestasjonsevne

4 Viktige prosesser for prestasjon  energifrigjørende  nevromuskulære  psykologiske

5 Energifrigjørende prosesser  Anaerobe (uten tilgang på oksygen) –Kreatinfosfatspalting –Melkesyreproduksjon  Aerobe (krever tilgang på oksygen) –Forbrenning av fett –Forbrenning av karbohydrater

6 Nevromuskulære prosesser: muskelstyrke Statisk (isometrisk)Dynamisk (isotonisk) maksimal utholdendeeksplosiv utholdende

7 Nevromuskulære prosesser: koordinasjon  Synergister –Samarbeidende muskler  Antagonister –Motarbeidende muskler  Teknikk –En bestemt løsning av en motorisk oppgave  Stil –Personlig teknikk

8 Psykologiske prosesser  Motivasjon –Lysten til å gjøre noe  Vilje –Evnen til å nå et mål tross motstand  Selvtillit –Tro på seg selv  Kreativitet –Finne nye løsninger  Læring –Tilegne seg nye kunnskaper/ferdigheter

9 ”De fire søylene”  Superkompensasjon  Hyperbelastning  Loven om avtagende profitt  Spesifisitet

10 Superkompensasjon

11 Hyperbelastning  For at kroppen skal reagere på et treningsstimuli må det være sterkere enn det normale

12 Loven om avtagende profitt

13 Spesifisitet  Bare de muskelfibre som brukes, blir påvirket

14 Planlegging av trening  Arbeidskravsanalyse  Kapasitetsanalyse  Treningsfilosofi  Målsetting  Treningsprinsipper  Planlegging –årsplaner –periodeplaner –øktplaner  Formtopping  Kontroll/justering

15 Arbeidskravsanalyse

16 Kapasitetsanalyse

17 Treningsplanlegging

18 Planlegging  Langsiktige planer –talentutvikling  Årsplaner –konkurranseplanlegging –formkurve  Periodeplaner  Ukeplaner

19 Planlegging  Øktplan –oppvarming •generell •spesiell –hoveddel •hurtighet/teknikk •styrke •utholdenhet –avslutning

20 Årsplan  Årsplanutvikling –konkurranseplanlegging •toppkonkurranser •hovedkonkurranser •testkonkurranser •treningskonkurranser –formkurve •bestemme tidspunkt for ønsker toppform

21 Ukeplan  Definere ukens treningsmål  Ta hensyn til nødvendig restitusjon  Sikre variasjon  Ta hensyn til treningssamlinger, tester osv.  Angi treningsintensitet  Ta individuelle hensyn

22 Øktplan  Oppvarming –forberede for innsats  Hoveddel –hvilke egenskaper som skal trenes  Avslutning –”nedvarming” og motivasjon

23 Treningsperioder  Forberedelsesperioden(e) –legge grunnlaget for senere prestasjon –utvikle egenskaper og ferdigheter –bruke generell og spesiell trening  Konkurranseperioden(e) –prestere best mulig –overgangsperioden –vedlikeholde viktige kapasiteter  Aktiv avkoblingsperiode

24 Kontroll og justering  Er resultatutviklingen som forventet?  Hvordan er testresultatene?  Hvordan føler utøveren seg?  Har noen forhold endret seg? è Bør treningsprogrammet justeres?

25 Hva er en test?  En test er en standardisert og normert prøve brukt til måling av kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander  Et testbatteri er en samling prøver som hver for seg måler egneskaper som samlet er viktig for det en er ute efter å måle

26 Typer av tester  Generelle  Idrettsspesifikke  Laboratorietester  Felttester

27 Kondisjonstest  Direkte –Måling av oksygenopptak  Indirekte –Maksimal anstrengelse –Submaksimale tester

28 Direkte måling av oksygenopptak  Den mest nøyaktige måten å bestemme aerob kapasitet på  Måler O 2 i utåndingsluften, sammenligner med O 2 innholdet i innåndingsluften. Differansen er det som er brukt  Jo større oksygenopptak, jo større ”motor”

29 Laktatprofiltest

30 Krav til en test  Gyldighet (validitet): det som testen måler må være relevant  Pålitelighet (reliabilitet):det måles med like stor sikkerhet hver gang  Følsomhet: testen må kunne fange opp endringer  Gjennomførbarhet: være så enkel som mulig

31 Anvendelse av tester  Testingen må inngå i en plan  Det må motiveres for testingen  Testresultatene må bearbeides, konsekvenser trekkes, handling iverksettes

32 Gjennomføring av en test  Standardisér utøvers forberedelser mest mulig  Treff nødvendige sikkerhetstiltak  Standardisér gjennomføringen av testen mest mulig  Meddel resultatet så fort som mulig til utøver  Forklar utøver hva resultatet betyr

33 Vurdering av et testresultat  Husk på feilkildene!  Vurdér resultatet i et helhetsperspektiv  Ta individuelle forhold i betraktning  Bruk resultatene til å bygge opp treningsmotiviasjon

34 Hvorfor teste?  Gjøre arbeidskravsanalyser  Gjøre kapasitetskartlegging  Kontrollere treningstilstand og utvikling  Bestemme treningsbelastning  Oppdage sykdom/overtrening så tidlig som mulig  Evaluere utført trening

35 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Treningslære En kort oversikt Asgeir Mamen. Treningslære hvorfor hvordan Treningslære er læren om idrettstrening og forhold som er avgjørende for hvorfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google