Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UROLOGI - mer enn kateter og UVI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UROLOGI - mer enn kateter og UVI."— Utskrift av presentasjonen:

1 UROLOGI - mer enn kateter og UVI

2 FSU – NSF sin faggruppe av urologiske sykepleiere
FSU ble stiftet i 1986 Ønske om økt fokus på sykepleie til urologiske pasienter Pr i dag 270 medlemmer Årlige kurs Samarbeid med de andre nordiske landene UROINFO 3 utgaver årlig

3 Urologiske pasienter er de med….
Permanent kateter Engangskateter

4 Den urologiske pasienten

5 Den urologiske pasienten
Sykdommer og tilstander i øvre og nedre urinveier Nyre/nyrebekken/urinleder steiner, cancer, infeksjon, medfødt eller ervervet defekt/tilstand Blære cancer, steiner, infeksjon, bekken-/blæresmertesyndrom (tidl. kalt IC), inkontinens ulike typer, funksjonsforstyrrelser, stråleskade Prostata cancer, infeksjon, BPH Penis/uretra medfødt/ervervet skade/tilstand, erektil dysfunksjon (primær eller etter kirurgi), cancer, fimose, parafimose, striktur Testis/scrotum cancer, epididymitt, orchitt, testistorsjon, testisretensjon, jo-jo testikler, hydrocele, varicocele

6 Operasjoner ved nyre-/ureterstein eller andre tilstander i nyre/urinleder
JJ-stent PCNL

7 Operasjoner i blære eller prostata
Lapratomi/laprascopi Cystoscopi/TUR

8 Den urologiske pasienten
Ofte helt eller delvis tap av funksjon, endret utseende, endring i eliminasjon, endret selvbilde Omstilling Behov for å lære noe nytt? Utfordringer i forhold til seksualitet/samliv! Redsel – behov for trygghet Ny diagnose – behov for informasjon, veiledning, støtte Sykepleierens rolle ved pasientens tap av funksjon trygghet og støtte informasjon/opplæring

9 Urologisk sykepleie Urologisk sengepost - pleie og omsorg
- pre- og postoperativ sykepleie - elektivt og ø-hjelp - palliative pasienter - åpen retur Utfordring med kort liggetid.

10 Urologisk sykepleie forts.
Urologisk poliklinikk – utredning, behandling og kontroller Forberedelse til undersøkelser og prosedyrer: cystoscopi (utredning og kontroll) evt. med biopsier og/eller elektrokoagulering, botox-instillering prostatabiopsi flowmetri- og resturinmåling transrektal ultralydmåling implantasjon av gullkorn før strålebehandling operasjoner i lokalbedøvelse: fimose SNM uttesting

11 Urologisk sykepleie forts.
Selvstendige oppgaver blæreinstilleringer (BPS, ca. vesica) kateterskifte uretralt/suprapubisk RIK-opplæring urodynamisk utredning/cystometri (uroterapeut) injeksjoner LHRH agonist/antagonist sårkontroller/sårskift veiledning i hjelpemidler for ED samtaler, ”fange opp pasienten” på vei ut fra legen Egen foil om uroterapi???

12 Uroterapeuten Videreutdanning 60 studiepoeng
urodynamisk utredning/cystometri jobber tverrfaglig mot bekkensenteret

13 Hos oss på Ahus Sengepost: 27 sengeplasser elektivt og ø-hjelp
Poliklinikk: variasjon i antall pasienter/konsultasjoner pr. dag, men ikke uvanlig med mellom konsultasjoner daglig Dagkirurgi - ulike operasjoner ESWL Mestringskurs for pasienter med prostatakreft og evt. partner Åpen retur Bekkensenter

14 Ganske nytt Ønsker oss

15 Samarbeid og planlegging ved hjemreise / etter konsultasjon på poliklinikken
oppfølging vedr. kateterstell opplæring/prosedyrer for pasient/pårørende eller hjemmesykepleie/sykehjem ambulerende sykepleieteam resepter på div. utstyr – engangskatetre, utstyr ved permanent kateter (uretrakateter, suprapubisk kateter, nefrostomikateter) palliative pasienter, åpen retur

16 FSU – vi ønsker oss… Foreskrivningsrett for uroterapeuter (blåresept) i en redigert forskrift (Forskrift om medisinsk utstyr §5.1 og §5.2) som det jobbes med nå i helsedirektoratet. FSU mener det vil bidra til riktigere og mer spesifisert utstyr til pasienten og bedret ressursbruk rent samfunnsøkonomisk. Aktiviteten i forhold fagområdet/faggruppa er størst i sykehusmiljøene og vi ønsker kommunehelsetjenesten mer “på banen” i forhold til uro-sykepleie. Vi har tro på at det vil gi både pasientgevinst og bedret samfunnsøkonomi. Det er av noen FSU-sykepleiere lansert en ”visjon” om kateterbuss som oppsøkende virksomhet  Vi kan spare pasienten for en ekstra tur inn på sykehuset med alt det innebærer.


Laste ned ppt "UROLOGI - mer enn kateter og UVI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google