Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UROLOGI - mer enn kateter og UVI. FSU – NSF sin faggruppe av urologiske sykepleiere FSU ble stiftet i 1986 FSU ble stiftet i 1986 Ønske om økt fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UROLOGI - mer enn kateter og UVI. FSU – NSF sin faggruppe av urologiske sykepleiere FSU ble stiftet i 1986 FSU ble stiftet i 1986 Ønske om økt fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 UROLOGI - mer enn kateter og UVI

2 FSU – NSF sin faggruppe av urologiske sykepleiere FSU ble stiftet i 1986 FSU ble stiftet i 1986 Ønske om økt fokus på sykepleie til urologiske pasienter Ønske om økt fokus på sykepleie til urologiske pasienter Pr i dag 270 medlemmer Pr i dag 270 medlemmer Årlige kurs Årlige kurs Samarbeid med de andre nordiske landene Samarbeid med de andre nordiske landene UROINFO 3 utgaver årlig UROINFO 3 utgaver årlig

3 Urologiske pasienter er de med…. Permanent kateter Engangskateter

4 Den urologiske pasienten

5 Sykdommer og tilstander i øvre og nedre urinveier Nyre/nyrebekken/urinleder Nyre/nyrebekken/urinleder steiner, cancer, infeksjon, medfødt eller ervervet defekt/tilstand Blære Blære cancer, steiner, infeksjon, bekken-/blæresmertesyndrom (tidl. kalt IC), inkontinens ulike typer, funksjonsforstyrrelser, stråleskade Prostata Prostata cancer, infeksjon, BPH Penis/uretra Penis/uretra medfødt/ervervet skade/tilstand, erektil dysfunksjon (primær eller etter kirurgi), cancer, fimose, parafimose, striktur Testis/scrotum Testis/scrotum cancer, epididymitt, orchitt, testistorsjon, testisretensjon, jo-jo testikler, hydrocele, varicocele

6 Operasjoner ved nyre-/ureterstein eller andre tilstander i nyre/urinleder JJ-stent PCNL JJ-stent PCNL

7 Operasjoner i blære eller prostata Lapratomi/laprascopi Cystoscopi/TUR

8 Den urologiske pasienten Ofte helt eller delvis tap av funksjon, endret utseende, endring i eliminasjon, endret selvbilde Ofte helt eller delvis tap av funksjon, endret utseende, endring i eliminasjon, endret selvbilde Omstilling Omstilling Behov for å lære noe nytt? Behov for å lære noe nytt? Utfordringer i forhold til seksualitet/samliv! Utfordringer i forhold til seksualitet/samliv! Redsel – behov for trygghet Redsel – behov for trygghet Ny diagnose – behov for informasjon, veiledning, støtte Ny diagnose – behov for informasjon, veiledning, støtte

9 Urologisk sykepleie Urologisk sengepost Urologisk sengepost - pleie og omsorg - pre- og postoperativ sykepleie - elektivt og ø-hjelp - palliative pasienter - åpen retur

10 Urologisk sykepleie forts. Urologisk poliklinikk Urologisk poliklinikk – utredning, behandling og kontroller Forberedelse til undersøkelser og prosedyrer: cystoscopi (utredning og kontroll) evt. med biopsier og/eller elektrokoagulering, botox-instilleringprostatabiopsi flowmetri- og resturinmåling transrektal ultralydmåling implantasjon av gullkorn før strålebehandling operasjoner i lokalbedøvelse: fimose SNM uttesting

11 Urologisk sykepleie forts. Selvstendige oppgaver blæreinstilleringer (BPS, ca. vesica) kateterskifte uretralt/suprapubisk RIK-opplæring urodynamisk utredning/cystometri (uroterapeut) injeksjoner LHRH agonist/antagonist sårkontroller/sårskift veiledning i hjelpemidler for ED samtaler, ”fange opp pasienten” på vei ut fra legen

12 Uroterapeuten Videreutdanning 60 studiepoeng Videreutdanning 60 studiepoeng urodynamisk utredning/cystometri urodynamisk utredning/cystometri jobber tverrfaglig mot bekkensenteret jobber tverrfaglig mot bekkensenteret

13 Hos oss på Ahus Sengepost: 27 sengeplasser elektivt og ø-hjelp Sengepost: 27 sengeplasser elektivt og ø-hjelp Poliklinikk: variasjon i antall pasienter/konsultasjoner pr. dag, men ikke uvanlig med mellom 70-90 konsultasjoner daglig Poliklinikk: variasjon i antall pasienter/konsultasjoner pr. dag, men ikke uvanlig med mellom 70-90 konsultasjoner daglig Dagkirurgi - ulike operasjoner Dagkirurgi - ulike operasjoner ESWL ESWL Mestringskurs for pasienter med prostatakreft og evt. partner Mestringskurs for pasienter med prostatakreft og evt. partner Åpen retur Åpen retur Bekkensenter Bekkensenter

14 Ganske nytt Ønsker oss

15 Samarbeid og planlegging ved hjemreise / etter konsultasjon på poliklinikken oppfølging vedr. kateterstell oppfølging vedr. kateterstell opplæring/prosedyrer for pasient/pårørende eller hjemmesykepleie/sykehjem opplæring/prosedyrer for pasient/pårørende eller hjemmesykepleie/sykehjem ambulerende sykepleieteam ambulerende sykepleieteam resepter på div. utstyr – engangskatetre, utstyr ved permanent kateter (uretrakateter, suprapubisk kateter, nefrostomikateter) resepter på div. utstyr – engangskatetre, utstyr ved permanent kateter (uretrakateter, suprapubisk kateter, nefrostomikateter) palliative pasienter, åpen retur palliative pasienter, åpen retur

16 FSU – vi ønsker oss… Foreskrivningsrett for uroterapeuter (blåresept) i en redigert forskrift (Forskrift om medisinsk utstyr §5.1 og §5.2) som det jobbes med nå i helsedirektoratet. FSU mener det vil bidra til riktigere og mer spesifisert utstyr til pasienten og bedret ressursbruk rent samfunnsøkonomisk. Aktiviteten i forhold fagområdet/faggruppa er størst i sykehusmiljøene og vi ønsker kommunehelsetjenesten mer “på banen” i forhold til uro-sykepleie. Vi har tro på at det vil gi både pasientgevinst og bedret samfunnsøkonomi. Det er av noen FSU-sykepleiere lansert en ”visjon” om kateterbuss som oppsøkende virksomhet Det er av noen FSU-sykepleiere lansert en ”visjon” om kateterbuss som oppsøkende virksomhet


Laste ned ppt "UROLOGI - mer enn kateter og UVI. FSU – NSF sin faggruppe av urologiske sykepleiere FSU ble stiftet i 1986 FSU ble stiftet i 1986 Ønske om økt fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google