Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VAGINAL HYSTEREKTOMI SOM DAGBEHANDLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VAGINAL HYSTEREKTOMI SOM DAGBEHANDLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 VAGINAL HYSTEREKTOMI SOM DAGBEHANDLING
W. Hauso, M. Ellström Engh

2 BAKGRUNN: 2004: Enhanced recovery after surgery (ERAS)
Redusert antall sengeplasser fra okt -08 Prøveprosjekt med vaginal hysterektomi som dagbehandling ERAS: enhast recovery after surgery, halvert liggetiden for pas som opereres elektivt Sengeplasser 18 – 9 Vaginal hyst på DKS fra okt -08. Ringt 1. postop dag. Fra februar strukturert innsamling av informasjon om pasientene:

3 MÅL: Målet med undersøkelsen er å finne ut om det er mulig med fortsatt tilfredsstillende pleiekvalitet å sende denne pasientgruppen hjem operasjonsdagen.

4 METODE: Pasienter i ASA gruppe 1 og 2 Informasjonsskriv
Visual analog scale (VAS) score Antall pasienter: 61 Innsamling av data i perioden – Operatører ASA Skriv: Tilsyn første natt. Forventet forløp like postopertivt vedr smerte, kvalme, tid for hjemreise, smertestillende Pasientdata: Skjema som registrerte ind for inngrep, alder, TS/kirurgi, røyk, PM, # vag fødsler,BMI, Premed, type inngrep, prep vekt, blødning, VAS score smerte/kvalme, når hjemreise evt innleggelse i avd/komplikasjoner. Telefonkonsultasjon neste dag: smerte/kvalme hjemme, bruk av smertestillende, anbefale

5 Total intravenøs anestesi (TIVA) Perioperativ smertelindring:
Premedikasjon: - 2 g paracetamol mg diclofenak - 10 mg oksykodon - 16 mg dexametason Anestesi: Total intravenøs anestesi (TIVA) Perioperativ smertelindring: - Fentanyl - Lokalanestesi 49 av 61 fikk standard premed, 2 av disse fikk i tillegg antiemetika. 5 fikk ikke oxycontin, ikke reg CAVE. 3 fikk ikke cortison, en DM. 2 ikke NSAIDs. Lokalanestesi:

6 Smertelindring postoperativt: Rp Diklofenak 50 mg, 20 tbl
Rp Paracetamol 500 mg, 50 tbl Rp Diklofenak 50 mg, 20 tbl Oksykodon 10 mg, 2 tbl

7 RESULTATER: Pasientpopulasjon: Alder: 46 (33 – 76) n = 61 % ASA 1
Røykere # postmenopausale 38 33 16 20 62,3 54,1 26,2 32,8 Alder: 46 (33 – 76) BMI: 25 (19,8 – 37,5) # vaginale forløsninger: 2 (0 – 6)

8 Indikasjon: n=61 Prolaps Menometroragi/myom
Menometroragi/myom + atypi Menometroragi/myom + smerte Smerte Atypi 23 21 4 2 5 Hyppigste indkasjon er menometroragi/myom og deretter prolaps. 10 av 61 pasienter har 2 likeverdige indikasjoner for inngrepet, 1 pasient har 3 likeverdige indikasjoner Vedr. atypi pas: En av pasientene fikk utført en fraksjonert abrasio pga menometroragi, histologi viste kompleks hyperplasi uten atypi, hysterectomert pga vedvarende blødning. Den andre pasienten var tidligere laserkonisert, fikk residiv av celleforandringer med LSIL og persisterende HPV og ønsket derfor hysterectomi.

9 Operasjon: n=61 Median (range) Operasjonslengde (min) Blødning (ml)
Preparatvekt (g) Tid på postop (t) 61 54 53 55 (30 – 89) 100 (10 – 400) 108 (28 – 596) 4,5 (1,5 – 9) 18 av 61 kvinner fikk i tillegg til vaginal hysterectomi utført plastikk. Tid på postop: Mangler tid for 1 pasient. Har ikke tatt med tid for pas som ble innlagt. Dersom dette gjøres forblir median tid uendret, x = 2.

10 Innleggelser/ komplikasjoner:
7 pasienter innlagt derav 1 pas reoperert pga postoperativ blødning Smerte Manglende vannlating Blødning Sosialt 1 2 3 4 5 6 7 x 11 % innleggelser. Pasientene var innlagt 1 døgn, alle reiste altså hjem 1. postoperative dag. Pas nr 2: 75 år med DM Manglende vannlating: kateterisert, kom i gang i løpet av første døgn. Ingen reiste hjem med behov for kateterisering. Pas nr 6: reoperert pga blødning, gren av a. uterina.

11 VAS score for kvalme: n = 61 median (range) Preoperativt
Ankomst postop 1t postoperativt 3t postoperativt Ved hjemreise Verste score ila 1. natt 58 56 55 50 44 49 0 (0 – 6) 0 (0 – 8) 0 (0 – 3) 0 (0 – 4) 2 (0 – 9) Ankomst postop: 53 pas scorer 0! 1 t postop: 43 pas angir ingen kvalme 3 t postop: n = 50, 1 pas reist hjem. 41 pas ingen kvalme Ved hjemreise: x = 17, 7 er innlagt og x = av 44 pasienter angir ingen kvalme 1 natt: 38 pas, 4 ikke ringt, 4 innlagt. 19 pas angir ingen kvalme. 9 x 3.

12 VAS score for smerte: n = 61 median (range) Preoperativt
Ankomst postop 1t postoperativt 3t postoperativt Ved hjemreise Verste score ila 1. natt 58 57 61 51 46 49 0 (0 – 8) 0 (0 – 10) 2 (0 – 7) 5 (0 – 10) Preoperativt: mangeler informasjon om de samme 3 pasientene. 53 pas angir ingen smerter. 5 pas følgende score: 1,2,3,3,8 Ankomst postop: 0= 30 og 10 = 2. 1t: 0 = 7 pasienter, 10 = 1 pas, neste er 8 = 2 pas. 3t: x = 10, 1 pasient har reist hjem. 0 = 12 pas. 7 = 1 pas, neste er 5 = 4 pas. Hjemreise: x = 15, der 1 pas er reist hjem tidligere, 7 innlagt og x = 7. 0 = 8 pas, 1 = 14 og 2 = = 2 pas, neste er 6 = 1. 1. natt: x = 8, 4 ikke ringt, 4 innlagt.

13 VAS score: n = 61 median (range) Fornøyd 49 9 (3 – 10)
8 ikke ringt, 4 pga innleggelse. 14 av 30 pasienter angir fornøyd score = pas angir 9 eller 10. 3=1 og 6 = 1. 28 av de 30 pasientene ville kune anbefale behandlingen til en venn. De 2 som ikke ville det hadde hatt mye smerter første natten, henholdsvis VAS score 9 og 7. Den ene hadde i tillegg lang reisevei.

14 KONKLUSJON: Undersøkelsen viser at det er praktisk mulig å gjennomføre vaginal hysterektomi som dagbehandling med fornøyde pasienter. Innsamling av data pågår fortsatt for å bedre kunne evaluere risiko for komlikasjoner og utvalg av pasienter.


Laste ned ppt "VAGINAL HYSTEREKTOMI SOM DAGBEHANDLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google