Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aortastenose og Mitralstenose Assami Rösner Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aortastenose og Mitralstenose Assami Rösner Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aortastenose og Mitralstenose Assami Rösner Januar 2013

2 Aortastenose Hyppigste klaffesykdommen Hyppigste klaffesykdommen Mistenkes ved systolisk bilyd Mistenkes ved systolisk bilyd Klassiske symptomer: Klassiske symptomer:  Angina  Funksjonsdyspnø  Synkope

3 Patofysiologi Normal aortaklaff åpning ca. 3 cm². Normal aortaklaff åpning ca. 3 cm². Forsnevring til ca. 1.5 cm² gir lite obstruksjon LVOT og kun liten trykkgradient Forsnevring til ca. 1.5 cm² gir lite obstruksjon LVOT og kun liten trykkgradient ↑ stenose  ↑ LV trykkbelastning ↑ stenose  ↑ LV trykkbelastning  ↑ LV afterload P= BT + trykkgradient over AS P= BT + trykkgradient over AS

4 Utvikling av konsentrisk ventrikkel hypertrofi senker afterload (mindre ventrikkeldiameter, tykkere vegg) ved høyere trykkbelastning i ventrikkel

5 Konsentrisk hypertrofi fører til normal til hypernormal EF Konsentrisk hypertrofi fører til normal til hypernormal EF 75% istedenfor 60% EF ved et lite cavum 75% istedenfor 60% EF ved et lite cavum f. eks 80ml istedenfor 150ml f. eks 80ml istedenfor 150ml reduserer betydelig slagvolum reduserer betydelig slagvolum f. eks 60 ml istedenfor 90 ml f. eks 60 ml istedenfor 90 ml Redusert SV og økt muskelmasse  Redusert SV og økt muskelmasse  ↓ coronarflow ↓ coronarflow Diastologisk dysfunksjon Diastologisk dysfunksjon økt veggtykkelse  stivhet av myocard økt veggtykkelse  stivhet av myocard forlenget kraftutvikling  forsinket relaksasjon forlenget kraftutvikling  forsinket relaksasjon

6 Patofysiologi av symptomer Dyspnø: Dyspnø: Backwardfailure med ↑ trykk i lungekretsløpet  stuvning/↑ fylningstrykk. Backwardfailure med ↑ trykk i lungekretsløpet  stuvning/↑ fylningstrykk. Angina 50% av pas.: Hypertroft hjerte som jobber mot ekstra motstand Angina 50% av pas.: Hypertroft hjerte som jobber mot ekstra motstand  ↑ O2 forbruk Svimmelhet pga lavt slagvolum (lite ventrikkelcavum) Svimmelhet pga lavt slagvolum (lite ventrikkelcavum) Synkope: SV og CO kan ikke økes ved vasodilatasjon eller arytmi Synkope: SV og CO kan ikke økes ved vasodilatasjon eller arytmi

7

8 Naturlig forløp av AS Kronisk progressiv sykdom Kronisk progressiv sykdom Kan være asymptomatisk i en lang latensperiode, som varierer Kan være asymptomatisk i en lang latensperiode, som varierer Plutselig hjertedød vanlig hos pas. med symptomer; hos asymptomatiske < 1% per år Plutselig hjertedød vanlig hos pas. med symptomer; hos asymptomatiske < 1% per år Kombinasjonen av betydelig calsifiserte klaffer med hurtig økning i hastighet > 0.3 m/s innen 1 år  høyrisikogruppe. Ca. 80% dør el. krever kirurgi innen 2 år. Kombinasjonen av betydelig calsifiserte klaffer med hurtig økning i hastighet > 0.3 m/s innen 1 år  høyrisikogruppe. Ca. 80% dør el. krever kirurgi innen 2 år. Ved sympt. er mortaliteten høy kun måneder etter symptomdebut. Ved sympt. er mortaliteten høy kun måneder etter symptomdebut.

9

10 Prognose etter AVR (symptomer og høygradig AS)

11 Ekkoundersøkelse Klaffe: Morfologi (åpning, bicuspid, tricuspid) Klaffe: Morfologi (åpning, bicuspid, tricuspid) Trykkgradient over klaffen Trykkgradient over klaffen Arealberegning (Kontinuetetslikning) Arealberegning (Kontinuetetslikning) Aorta Aorta Venstre ventrikkel Venstre ventrikkel Funksjon Funksjon Hypertrofi Hypertrofi Slagvolum Slagvolum Høyre ventrikkel Høyre ventrikkel PAP PAP Lav gradient, Stress test!? Lav gradient, Stress test!?

12 Aortaklaffer

13 Calcifiserte klaffer

14 2D aortaklaffåpning, morfologi AS Normal

15 Bicuspid aortaklaff

16 Ventrikkel ved aortastenose

17 M-mode aortaklaffåpning Normal AS

18 Veggtykkelse ved AS

19 Hastighetsintegralet: cm/s x s = cm Stort areal (1,6 cm2) Lite areal (0,4 cm2) 1,6 ml4.8 ml 12,8 ml 8,0 ml

20 Kontinuitetslikning A 1 = LVOT areal A 2 = AVA V 1 = V LVOT V 2 = V Aorta

21 Kvantitering av aortastenoser Ved stenose trykkfall over klaffen Ved stenose trykkfall over klaffen Forenklet Bernoulli likning Forenklet Bernoulli likning Maks ΔP= 4 (v 1 2 -v 2 2 ) Maks ΔP= 4 (v 1 2 -v 2 2 ) Maks ΔP= 4 (v 1 2 ) Maks ΔP= 4 (v 1 2 ) Middel ΔP fra traced VTI (tidsintegral) Middel ΔP fra traced VTI (tidsintegral)

22 CW Doppler: flow i aortaostiet

23 PW Doppler: LVOT flow

24 Måling av LVOT

25 Kvantitering av AS Kontinuitetslikningen Kontinuitetslikningen AVA = V LVOT x Areal LVOT /V AS-Jet LVOT diameter

26 Gradering aortastenose LettModeratAlvorlig Maks Hastighet <3 m/s 3-4 m/s >4 m/s Middelgradient <25 mmHg 25-40 mmHg >40 mmHg Aortaklaff areal >1.5 cm 2 1-1.5 cm 2 <1.0 cm 2 Circulation October 2008

27 Nedsatt ventrikkelfunksjon og AS

28 Lav gradient aortastenose Lavt minuttvolum Lavt minuttvolum Gradient 25-40 mmHg Gradient 25-40 mmHg Lavt AS areal <1cm 2 Lavt AS areal <1cm 2 2 muligheter 2 muligheter Ekte høygradige AS Ekte høygradige AS Pseudoaortastenose med lav SV Pseudoaortastenose med lav SV Bruk stress ekko Bruk stress ekko Øker areal under stress test er AS ikke ekte Øker areal under stress test er AS ikke ekte

29 Mitralstenose Etiologi Revmatisk klaffefeil (hyppigst) Revmatisk klaffefeil (hyppigst) Høygradig ring kalsifisering Høygradig ring kalsifisering Congenital (sjelden) Congenital (sjelden) Venstre atrial myxom- obstruerer mitral-flow Venstre atrial myxom- obstruerer mitral-flow

30 Hemodynamikk Lav cardiac output og høy hjertefrekvens Lav cardiac output og høy hjertefrekvens Forhøyet venstre atrietrykk, atrium dilatert, AF, muligens thrombose Forhøyet venstre atrietrykk, atrium dilatert, AF, muligens thrombose Forhøyet PCWP Forhøyet PCWP Forhøyet pulmonal arterie trykk Forhøyet pulmonal arterie trykk Pulmonal lekkasje Pulmonal lekkasje Tricuspidal lekkasje Tricuspidal lekkasje Høyre ventrikkel svikt Høyre ventrikkel svikt

31 Symptomer MS Dyspnoe, orthopnoe Dyspnoe, orthopnoe Fatigue pga lav cardiac output Fatigue pga lav cardiac output Brystsmerter pga HV ischemi ved høygradig PAH Brystsmerter pga HV ischemi ved høygradig PAH Synkope Synkope Hemoptyse Hemoptyse

32 2D Fortykket mitralseilene og chordæ Fortykket mitralseilene og chordæ ”Doming” av det fremre mitralseilet ”Doming” av det fremre mitralseilet Venstre atrium stort Venstre atrium stort Normal venstre ventrikkel Normal venstre ventrikkel Høyre ventrikkel og atrium forstørret Høyre ventrikkel og atrium forstørret Evtl. thrombus i venstre atrium Evtl. thrombus i venstre atrium

33 Mitralklaff morfologi Kalk Kalk Klaffetykkelse Klaffetykkelse Ballongvalvuloplastikk mulig? Ballongvalvuloplastikk mulig?

34 Color Doppler Ved diastole flammeformet turbulent jet fra mitralåpning inn i venstre ventrikkel Ved diastole flammeformet turbulent jet fra mitralåpning inn i venstre ventrikkel

35 M-Mode Redusert E-F slope av det fremre mitralseil- mindre enn 30 mm/sec Redusert E-F slope av det fremre mitralseil- mindre enn 30 mm/sec Anterior bevegelse av det posteriore mitralseilet Anterior bevegelse av det posteriore mitralseilet Redusert A-bølge av det fremre mitralseilet Redusert A-bølge av det fremre mitralseilet Redusert totalbevegelse av mitralseilene (D-E) Redusert totalbevegelse av mitralseilene (D-E) D E F D E F Normal Mitralstenose

36 Planimetri av klaffearealet i parasternal kortakse ved midt- diastole

37 Doppler E hastighet > 1.3 m/se E hastighet > 1.3 m/se Middelgradient >5 mmHg i hvile Middelgradient >5 mmHg i hvile Pre- A diastolisk gradient >2 mmHG Pre- A diastolisk gradient >2 mmHG Ved AF beregne minst 5 sykler Ved AF beregne minst 5 sykler 30 16 29 26

38 P1/2 tid forlenget (trykkhalveringstid) P1/2 tid forlenget (trykkhalveringstid) Mitralklaff åpningsarealet kan indirekte beregnes av P1/2 tid Mitralklaff åpningsarealet kan indirekte beregnes av P1/2 tid Jo mindre klaffeareal jo lengre P1/2 tid Jo mindre klaffeareal jo lengre P1/2 tid

39 Gradering av MS P1/2 tid (ms) MVA (cm 2 ) Pre A trykk gradient (mmHg) Middel gradient (mmHg) Normal30-604-60-2<5 Mild90-1501.5-2.52-6<5 Moderat 150 – 219 1.0-1.56-106-12 Høygradig>220<1.0>10>12

40

41 Stress test

42


Laste ned ppt "Aortastenose og Mitralstenose Assami Rösner Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google