Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aortastenose og Mitralstenose

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aortastenose og Mitralstenose"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aortastenose og Mitralstenose
Assami Rösner Januar 2013

2 Aortastenose Hyppigste klaffesykdommen Mistenkes ved systolisk bilyd
Klassiske symptomer: Angina Funksjonsdyspnø Synkope

3 Patofysiologi P= BT + trykkgradient over AS
Normal aortaklaff åpning ca. 3 cm². Forsnevring til ca. 1.5 cm² gir lite obstruksjon LVOT og kun liten trykkgradient ↑ stenose  ↑ LV trykkbelastning  ↑ LV afterload P= BT + trykkgradient over AS

4 Afterload= veggstress
Utvikling av konsentrisk ventrikkel hypertrofi senker afterload (mindre ventrikkeldiameter, tykkere vegg) ved høyere trykkbelastning i ventrikkel Afterload= veggstress = k x (P x D) / h

5 Konsentrisk hypertrofi fører til normal til hypernormal EF
75% istedenfor 60% EF ved et lite cavum f. eks 80ml istedenfor 150ml reduserer betydelig slagvolum f. eks 60 ml istedenfor 90 ml Redusert SV og økt muskelmasse  ↓ coronarflow Diastologisk dysfunksjon økt veggtykkelse  stivhet av myocard forlenget kraftutvikling  forsinket relaksasjon

6 Patofysiologi av symptomer
Dyspnø: Backwardfailure med ↑ trykk i lungekretsløpet  stuvning/↑ fylningstrykk. Angina 50% av pas.: Hypertroft hjerte som jobber mot ekstra motstand  ↑ O2 forbruk Svimmelhet pga lavt slagvolum (lite ventrikkelcavum) Synkope: SV og CO kan ikke økes ved vasodilatasjon eller arytmi

7

8 Naturlig forløp av AS Kronisk progressiv sykdom
Kan være asymptomatisk i en lang latensperiode, som varierer Plutselig hjertedød vanlig hos pas. med symptomer; hos asymptomatiske < 1% per år Kombinasjonen av betydelig calsifiserte klaffer med hurtig økning i hastighet > 0.3 m/s innen 1 år  høyrisikogruppe. Ca. 80% dør el. krever kirurgi innen 2 år. Ved sympt. er mortaliteten høy kun måneder etter symptomdebut.

9

10 Prognose etter AVR (symptomer og høygradig AS)

11 Ekkoundersøkelse Klaffe: Morfologi (åpning, bicuspid, tricuspid)
Trykkgradient over klaffen Arealberegning (Kontinuetetslikning) Aorta Venstre ventrikkel Funksjon Hypertrofi Slagvolum Høyre ventrikkel PAP Lav gradient, Stress test!?

12 Aortaklaffer

13 Calcifiserte klaffer

14 2D aortaklaffåpning, morfologi
Normal AS

15 Bicuspid aortaklaff

16 Ventrikkel ved aortastenose

17 M-mode aortaklaffåpning
Normal AS

18 Veggtykkelse ved AS

19 12,8 ml 8,0 ml 4.8 ml 1,6 ml Stort areal (1,6 cm2) Lite areal (0,4 cm2) Hastighetsintegralet: cm/s x s = cm

20 Kontinuitetslikning A1 = LVOT areal A2 = AVA V1 = V LVOT V2 = V Aorta

21 Kvantitering av aortastenoser
Ved stenose trykkfall over klaffen Forenklet Bernoulli likning Maks ΔP= 4 (v12-v22) Maks ΔP= 4 (v12) Middel ΔP fra traced VTI (tidsintegral)

22 CW Doppler: flow i aortaostiet

23 PW Doppler: LVOT flow

24 Måling av LVOT

25 Kvantitering av AS Kontinuitetslikningen
LVOT diameter Kontinuitetslikningen AVA = VLVOTx ArealLVOT/VAS-Jet

26 Gradering aortastenose
Lett Moderat Alvorlig Maks Hastighet <3 m/s 3-4 m/s >4 m/s Middel gradient <25 mmHg 25-40 mmHg >40 mmHg Aortaklaff areal >1.5 cm2 1-1.5 cm2 <1.0 cm2 Circulation October 2008

27 Nedsatt ventrikkelfunksjon og AS

28 Lav gradient aortastenose
Lavt minuttvolum Gradient mmHg Lavt AS areal <1cm2 2 muligheter Ekte høygradige AS Pseudoaortastenose med lav SV Bruk stress ekko Øker areal under stress test er AS ikke ekte

29 Mitralstenose Etiologi
Revmatisk klaffefeil (hyppigst) Høygradig ring kalsifisering Congenital (sjelden) Venstre atrial myxom- obstruerer mitral-flow

30 Hemodynamikk Lav cardiac output og høy hjertefrekvens
Forhøyet venstre atrietrykk, atrium dilatert, AF, muligens thrombose Forhøyet PCWP Forhøyet pulmonal arterie trykk Pulmonal lekkasje Tricuspidal lekkasje Høyre ventrikkel svikt

31 Symptomer MS Dyspnoe, orthopnoe Fatigue pga lav cardiac output
Brystsmerter pga HV ischemi ved høygradig PAH Synkope Hemoptyse

32 2D Fortykket mitralseilene og chordæ
”Doming” av det fremre mitralseilet Venstre atrium stort Normal venstre ventrikkel Høyre ventrikkel og atrium forstørret Evtl. thrombus i venstre atrium

33 Mitralklaff morfologi
Kalk Klaffetykkelse Ballongvalvuloplastikk mulig?

34 Color Doppler Ved diastole flammeformet turbulent jet fra mitralåpning inn i venstre ventrikkel

35 M-Mode Normal E D Redusert E-F slope av det fremre mitralseil- mindre enn 30 mm/sec Anterior bevegelse av det posteriore mitralseilet Redusert A-bølge av det fremre mitralseilet Redusert totalbevegelse av mitralseilene (D-E) F E D F Mitralstenose

36 Planimetri av klaffearealet i parasternal kortakse ved midt-diastole

37 Doppler E hastighet > 1.3 m/se Middelgradient >5 mmHg i hvile
Pre- A diastolisk gradient >2 mmHG Ved AF beregne minst 5 sykler 16 29 30 26

38 P1/2 tid forlenget (trykkhalveringstid)
Mitralklaff åpningsarealet kan indirekte beregnes av P1/2 tid Jo mindre klaffeareal jo lengre P1/2 tid

39 Gradering av MS P1/2 tid (ms) MVA (cm2) Pre A trykk gradient (mmHg)
Middel gradient (mmHg) Normal 30-60 4-6 0-2 <5 Mild 90-150 2-6 Moderat 150 – 219 6-10 6-12 Høygradig >220 <1.0 >10 >12

40

41 Stress test

42


Laste ned ppt "Aortastenose og Mitralstenose"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google