Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON HAR ALVORLIG PROGNOSE: SE ALGORITME NESTE BILDE Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON HAR ALVORLIG PROGNOSE: SE ALGORITME NESTE BILDE HNT- Sykehuset Namsos SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 13.07.2014 Vers.nr: 1 Side 1 av 3 Godkj: Anders Svare EQS Dok. ID 17543. SN- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:13.07.2014 V/ FORVERRING NORMALE Triage SIRS/ sepsis på sengepost BT/ puls minst hver 4. t Temperaturkontroll hver 4. t Respirasjonsfrekvens min. hver 4. t Sjekk bevissthetsnivå Kontroll av diurese Nye blodprøver etter 12 timer Triage SIRS/ sepsis på sengepost BT/ puls minst hver 4. t Temperaturkontroll hver 4. t Respirasjonsfrekvens min. hver 4. t Sjekk bevissthetsnivå Kontroll av diurese Nye blodprøver etter 12 timer SEPSISKRITERIER: 1.Tachycardi >90 slag/min 2.Respirasjonsfrekvens >20/min eller PCO 2 <4,3kPa 3.Temperatur 38 o C 4.LPK 12x10 9, eller > 10 % umodne leukocytter + antatt infeksjon Behandlende lege kontakter ved behov vakthavende anestesilege Tlf **321 (Hele døgnet) Behandlende lege kontakter ved behov vakthavende anestesilege Tlf **321 (Hele døgnet) Mistanke om, eller klinisk sikker infeksjon NEI JA Start triage SIRS/Sepsis Observasjonsskjema Start triage SIRS/Sepsis Observasjonsskjema SEPSIS MED AKUTT ORGANDYSFUNKSJON Syst. BT 40 mmHg SaO 2 <90% med oksygentilførsel via nesebrille Redusert bevissthet Diurese <0,5 ml/kg/time TPK <100x10 9 S-Laktat > 3 mmol/L Sjekk på akutt organdysfunksjon Oransje triage: legetilsyn innen 20 min 1. Straks O 2 2 venekanyler Start Ringer Ac 2. Ta nødvendige microbiologiske og klinisk kjemiske prøver 3. Start evt. antibiotika 4. Finn og saner evt. kirurgisk fokus Oransje triage: legetilsyn innen 20 min 1. Straks O 2 2 venekanyler Start Ringer Ac 2. Ta nødvendige microbiologiske og klinisk kjemiske prøver 3. Start evt. antibiotika 4. Finn og saner evt. kirurgisk fokus Ved minimum 1 tegn på organdysfunksjon >Rød triage. Legetilsyn straks

2 Sykehuset Namsos EQS dok:17543 SN- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Gyldig fra 25.012013 Versjon 1.0

3 Behandle organdysfunskjon Respirasjonssvikt. CPAP/ BIPAP på maske. Hvis sirkulatorisk stabil Intubasjon/ respirator. Hvis sirkulatorisk ustabil Nyresvikt Vurder overflytting med tanke på hemofiltrasjon eller hemodialyse. Blødning Transfusjon ved Hgb < 7-9 g/100ml Trombocyttkonsentrat ved TPK < 20x10 9 Vurder Octaplas Behandle organdysfunskjon Respirasjonssvikt. CPAP/ BIPAP på maske. Hvis sirkulatorisk stabil Intubasjon/ respirator. Hvis sirkulatorisk ustabil Nyresvikt Vurder overflytting med tanke på hemofiltrasjon eller hemodialyse. Blødning Transfusjon ved Hgb < 7-9 g/100ml Trombocyttkonsentrat ved TPK < 20x10 9 Vurder Octaplas Hvis ikke tidligere utført: Invasiv BT- måling CVK Evt Ekko Cor. Eventuelt PICCO Fortsett væskebehandling til SV ikke stiger mer. Vasopressor hvis MAP < 65 mmHg. NORADRENALIN. Ved stort behov for Noradrenalin (>0,5 microg/kg/min) vurder Vasopressin 0,01-0,04 Units/min Hvis S V O 2 < 70% Vurder blodtransfusjon ved Hgb < 10 g/100ml Vurder Dobutamin 2,5 microg/kg/min. (Max 20 microg/kg/min) Hvis ikke tidligere utført: Invasiv BT- måling CVK Evt Ekko Cor. Eventuelt PICCO Fortsett væskebehandling til SV ikke stiger mer. Vasopressor hvis MAP < 65 mmHg. NORADRENALIN. Ved stort behov for Noradrenalin (>0,5 microg/kg/min) vurder Vasopressin 0,01-0,04 Units/min Hvis S V O 2 < 70% Vurder blodtransfusjon ved Hgb < 10 g/100ml Vurder Dobutamin 2,5 microg/kg/min. (Max 20 microg/kg/min) HNT- Sykehuset Namsos SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 13.07.2014 Vers.nr: 4.1 Side 2 av 3 Godkj: Anders Svare EQS Dok. ID 17543. SN- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:13.07.2014 NEI Hypotensiv pasient (Syst BT  90mmHg MAP  65 mmHg) Hypotensiv pasient (Syst BT  90mmHg MAP  65 mmHg) JA NEI Initial væskebehandling Ringer Ac. eller NaCl 0,9% 500-1000 ml hver 30. minutt hvis ikke tegn på væskeoverbelastning Oksygenbehandling. Vurder videre væskebehandling etter 2 liter Initial væskebehandling Ringer Ac. eller NaCl 0,9% 500-1000 ml hver 30. minutt hvis ikke tegn på væskeoverbelastning Oksygenbehandling. Vurder videre væskebehandling etter 2 liter Fortsatt hypotensjon? BEHANDLINGSMÅL ETTER 6 TIMER: MAP- middel arterietrykk ≥ 65 mmHg S v O 2 - sentralvenøs oksygenmetning ≥ 70 % Urinproduksjon > 0,5 ml/kg/time

4 SUPPLERENDE BEHANDLING Lavdose steroider Til pasienter som trenger Noradrenalin > 0,2 microg/kg/min til tross for adekvat væskebehandling SOLUCORTEF® 50mg x 4 iv i 7 dager Insulinbehandling INSULIN HUMALOG® iv infusjon. Hold S-glucose mellom 7,7 og 10 mmol/l. Vurder profylakse mot dyp venetrombose KLEXANE® 20-40 mg sc hvis ikke kontraindikasjoner Alternativt kan kompressjonsstrømper benyttes Kombinasjon av begge ved høy risiko SUPPLERENDE BEHANDLING Lavdose steroider Til pasienter som trenger Noradrenalin > 0,2 microg/kg/min til tross for adekvat væskebehandling SOLUCORTEF® 50mg x 4 iv i 7 dager Insulinbehandling INSULIN HUMALOG® iv infusjon. Hold S-glucose mellom 7,7 og 10 mmol/l. Vurder profylakse mot dyp venetrombose KLEXANE® 20-40 mg sc hvis ikke kontraindikasjoner Alternativt kan kompressjonsstrømper benyttes Kombinasjon av begge ved høy risiko HNT- Sykehuset Namsos SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 13.07.2014 Vers.nr: 4.1 Side 3 av 3 Godkj: Anders Svare EQS Dok. ID 17543. SN- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:13.07.2014


Laste ned ppt "Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google