Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi ALNSF Fagkongress 2009 Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken OUS Rikshospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi ALNSF Fagkongress 2009 Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken OUS Rikshospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi ALNSF Fagkongress 2009 Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken OUS Rikshospitalet

2 GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi Gravid fysiologi Anestesi ved sectio Anestesi til gravide med kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner

3 GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi Fysiologiske endringer i graviditet Hensyn til den gravide og foster

4 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi Lunge; MV , FRC  Kardiovaskulært; CO  (+50%),  regional flow Motstand  Hemodynamikk/hematologi BV  (Plasmavolum)  koagulasjonsfaktorer Et stort hjerte pumper et stort, tyntflytende blodvolum raskere gjennom en forstørret og utvidet karseng

5 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi

6 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi ved sectio Valg av anestesiform –Regional anestesi Aktivert EDK (epidural kateter) Spinal –GA (generell anestesi)

7 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi ved sectio GA Regional anestesi Tidsbruk Apgar score  pH (navlestreng)  Komplikasjoner (mor)  Komplikasjoner (barn) 

8 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi og regional anestesi Spinal anestesi –Sensorisk blokkade –Motorisk blokkade –Sympatikolyse Dermatomer

9 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi og regional anestesi Spinal anestesi –Sensorisk blokkade –Motorisk blokkade –Sympatikolyse 2 nivåer kranialt for øvre sensoriske nivå

10 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi og regional anestesi Spinal anestesi –Sensorisk blokkade –Motorisk blokkade –Sympatikolyse Dermatomer

11 GG ALNSF Høstkonress 2009 Gravid fysiologi og regional anestesi TBV ???? TBV sympatikolyse HYPOTENSJON Mor Barn

12 GG ALNSF Høstkonress 2009 Regional anestesi

13 GG ALNSF Høstkonress 2009 Volum vs. vasoaktivt medikament TBV Vasoaktivt med. Væske væske

14 GG ALNSF Høstkonress 2009 Regional anestesi Hypotensjon forekommer hos 55- 90% Ingen metoder er alene vist å eliminere hypotensjon Væskestøt; –Kolloider  krystalloider  ingenting –Ingen forskjell mellom ulike administrasjonsrutiner –Prehydrering vs cohydrering –Skille friske, elektive pasienter fra Ø-hjelp-pasienter Kompresjon av ben Fenylefrin vs efedrin –Efedrin krysser i større grad placenta enn hva tilfellet er for fenylefrin og gir bla økt føtalt laktat og katekolamin-nivå samt redusert pH i navlestrengsblod. –Med mindre mor er bradycard anbefales fenylefrin-infusjon.

15 GG ALNSF Høstkonress 2009 Væske – fenylefrin - efedrin Cochrane review juni 2006 ”Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarian section”  While interventions such as colloids, ephedrine, phenylephrine or lower leg compression can reduce the incidence of hypotension, none have been shown to eliminate the need to treat maternal hypotension during spinal anaesthesia for caesarian section…… No conclusion can be drawn with the optimum volume of intravenous fluid, route or timing of administration of ephedrine…

16 GG ALNSF Høstkonress 2009 Volum vs. vasoaktivt medikament Væske –Klarer ikke fullt ut kompensere –2.- 3. Postop. døgn?? Vasoaktivt medikament –Kompenserer –Unngå væskeoverskudd –Styrbar 1000- 2000 ml krystalloid Kolloid kun på indikasjon Vasoaktivt medikament for å kompensere påført sympatikolyse

17 GG ALNSF Høstkonress 2009 Fenylefrin vs. efedrin Fenylefrin  1 - reseptor agonist –Vasokonstriksjon –Bradycardi Infusjon (bolus) Efedrin  1,  1 og  2 agonist –HR  –Kontraktilitet  –CO Bolus

18 GG ALNSF Høstkonress 2009 Regional anestesi -oppsummering Tilpasset dose spinalanestesi Coloading med krystalloider Fenylefrin-infusjon evt bolus

19 GG ALNSF Høstkonress 2009 Generell anestesi

20 GG ALNSF Høstkonress 2009 Sectio i generell anestesi Monitorering Na- citrat PreoxygeneringInnledning; –RSI ThiopenthalSuxamethonium Cricoid trykk –Tube på plass….. VÆR SÅ GOD! VEDLIKEHOLD ANESTESI????

21 GG ALNSF Høstkonress 2009 Fysiologiske endringer under graviditet Redusert behov for anestesi

22 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi gasser og uteruskontraksjon - + Sevoflurane, Isofluran og Desfluran Uteruskontraksjon BLØDNING OG ATONI

23 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi gasser og uteruskontraksjon Anestesigasser hemmer kontraktilitet i myometriet –Redusert frekvens og amplitude Økende MAC gir økende reduksjon Redusert effekt av administrert oxytocin

24 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi gasser og uteruskontraksjon Teori og praksis Fordeler og ulemper Konklusjon: Anestesigasser har negativ påvirkning på uteruskontraksjon Vurder overgang til TIVA (Remifentanil/Propofol) ved vanskelig hemostase el atoni.

25 GG ALNSF Høstkonress 2009 TIVA ved sectio Innledning –Tid –Liten klinisk erfaring/ annet enn case-reports hos syke gravide –Forskning Vedlikehold –Godt alternativ, kanskje bedre?

26 GG ALNSF Høstkonress 2009 Remifentanil ved sectio Ønsker: –Unngå stress/BT- stigning hos mor knyttet til intubasjon/kirurgi –Unngå påvirkning av den nyfødte Ulike strategier; –Vente med remifentanil til barnet er forløst –Bolus 1  g/kg (lavere BT-stigning ved intubasjon sammenliknet med saltvannsinjeksjon) –Kontinuerlig infusjon 0, 1  g/kg/min (doser på 0,2 kg/min ga behov for assistert ventilasjon/naloxon hos 50% av de nyfødte) Remifentanil brukt under fødsel, bolus 0,2  g/kg (ex: 80 kg gis det 16  g) gir ikke redusert økt behov for neonatal resc.

27 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi gasser og uteruskontraksjon Teori og praksis Fordeler og ulemper Konklusjon: Anestesigasser har negativ påvirkning på uteruskontraksjon Vurder overgang til TIVA (Remifentanil/Propofol) ved vanskelig hemostase el atoni.

28 GG ALNSF Høstkonress 2009 Oxytocin- bolus Hormon som produseres i hypofysens bakhorn Gir uteruskontraksjon og lukning av uterine kar Hvilken dose? –Virkning vs. Bivirkninger –Minste effektive dose

29 GG ALNSF Høstkonress 2009 Oxytocin

30

31 Preeklampsi Symptomer –Hypertensjon (BT > 140/90) –Proteinuri –Andre symptomer (cerebrale,+++) –HELLP (Hemolyse, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) Rammer 6- 8% av alle graviditeter. Betinget i samspillet mor  placenta  fetus

32 GG ALNSF Høstkonress 2009 Preeklampsi Hva er farlig??? –Mor Hypertensjon  multiorgan affeksjon HELLP –Fetus Vekstretardasjon (IUGR) Død

33 GG ALNSF Høstkonress 2009 Preeklampsi - sectio Monitorering Stabil hemodynamikk –Tåler regional anestesi godt Færre tilfeller av behandlingstrengende hypotensjon (syst BT 30% av utgangsverdi) –Unngå stress (intubasjon/ extubasjon) Vurder opiat (remifentanil el alfentanil) ved GA.

34 GG ALNSF Høstkonress 2009 Preeklampsi, -behandling ForløsningBlodtrykksreduksjon MgSO 4 ved alvorlig preeklampsi eller eklampsi –Magpie Trial  17,5 mmol MgSO 4 over 10 min, deretter vedlikeholdsinfusjon over 24 t

35 GG ALNSF Høstkonress 2009 Oppsummering Store hemodynamiske endringer hos gravide Regional anestesi KohydreringFenylefrin Dose oxytocin Overgang til TIVA ved sectio i generell anestesi?

36 GG ALNSF Høstkonress 2009 Referanser anbefalt litteratur Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane database Syst Rev 2006 Oct 18;(4) Dyer RA, Farina Z, Joubert IA et al: Crystalloid preload versus rapid crystalloid adminstration after induction of spinal anaesthesia (colaod) for elective caesarean section. Anaesth Intensive Care 2004; 32:351-7 Ngan Kee WD, Khaw KS, Tan PE, et al. Placental transfer and metabolic effects of phenylepinephrine and epinephrine during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesiology. 2009 Aug 10. Chan MT, Gin T. Postpartum changes in the minimum alveolar concentration of isoflurane. Anesthesiology 1995;82:1360–3 Chan MT, Mainland P, Gin T. Minimum alveolar concentration of halothane and enflurane are decreased in early pregnancy. Anesthesiology 1996;85:782–6 Gin T, Chan MT. Decreased minimum alveolar concentration of isoflurane in pregnant humans. Anesthesiology 1994;81:829–32 Gin T, Mainland P, Chan MT, Short TG. Decreased thiopental requirements in early pregnancy. Anesthesiology 1997;86:73–8 Zhou HH, Norman P, DeLima LG, Mehta M, Bass D. The minimum alveolar concentration of isoflurane in patients undergoing bilateral tubal ligation in the postpartum period. Anesthesiology 1995;82:1364–8 Yildiz K, Dogru K, Dalgic H et al. Inhibitory effects of desflurane and sevoflurane on oxytocin-induced contractions of isolated pregnant human myometrium. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: 1355–9. Yoo K Y, Lee J C, Yoon M H et al. The effects of volatile anesthetics on spontaneous contractility of isolated human pregnant uterine muscle: a comparison among sevoflurane, desflurane, isoflurane, and halothane. Anesth Analg 2006; 103:443–7. Gultekin et al. Comparing the relaxing effects of desflurane and sevoflurane on oxytocin- induced contractions of isolated myometrium in both pregnant and non- pregnant rats. Adv Ther 2006 Jan. Feb; 23(1):39-46 In vitro effects of propofol on gravid human myometrium. Thind AS, Turner RJ. Anaesth Intensive Care. 2008 Nov;36(6):802-6. Van de Velde M, Teunkens A, Kuypers M, Dewinter T, Vandermeersch E. General anaesthesia with target controlled infusion of propofol for planned caesarean section: maternal and neonatal effects of a remifentanil- based technique. Int J Obstet Anesth 2004; 13: 153–8. McGuire W, Fowlie P W. Naloxone for narcotic-exposed newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2002: CD003483 Ngan KeeW D, Khaw K S, Ma K C, Wong A S, Lee B B, Ng F F. Maternal and neonatal effects of remifentanil at induction of general anesthesia for cesarean delivery: a randomized, doubleblind, controlled trial. Anesthesiology 2006; 104: 14–20

37 GG ALNSF Høstkonress 2009 Anestesi under graviditet Relis.no: –Propofol Det finnes ikke data som tilsier at propofol har teratogene effekter, men muligheten kan heller ikke utelukkes da bruk av propofol i 1. og 2. trimester er dårlig dokumentert.


Laste ned ppt "GG ALNSF Høstkonress 2009 Obstetrisk anestesi ALNSF Fagkongress 2009 Guro Grindheim Lege Anestesi og Intensivklinikken OUS Rikshospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google