Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.06.2014 Foil nr. 1 September 2004 FNH undersøkelsen 2004: Kvinner og menn i ledelse og samspill Hvordan få økt mangfold?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.06.2014 Foil nr. 1 September 2004 FNH undersøkelsen 2004: Kvinner og menn i ledelse og samspill Hvordan få økt mangfold?"— Utskrift av presentasjonen:

1 26.06.2014 Foil nr. 1 September 2004 FNH undersøkelsen 2004: Kvinner og menn i ledelse og samspill Hvordan få økt mangfold?

2 26.06.2014 Foil nr. 2 Undersøkelsens fokus Mål: Finne grunnlag for tiltak som gir bedre balanse mellom antall kvinnelige og mannlige ledere Kartlegger : •Årsaker til at det ikke er flere kvinnelige ledere •Tiltak for at kvinner tar større lederansvar •Myter

3 26.06.2014 Foil nr. 3 Metode Elektronisk spørreundersøkelse sendt til 19295 medarbeidere i finansinstitusjoner Svarprosent: 45 tilsvarer 8675 personer:  53% innen kunderettet/salg/service, 28% i stab/støtte 19% i produksjon  58% ansatt i mer enn 11 år  61% over 40 år  50% kvinner og 50% menn  Totalt 1592 ledere har svart  Av det totale utvalget: 1% toppleder, 3% ass/direktør, 11% avdelingsl./banksj. 3,6% gr./teamleder

4 26.06.2014 Foil nr. 4 Rekruttering: Ta utgangspunkt i den lederjobben du har i dag, på hvilken måte kom du i posisjon til stillingen? Totalt ledere Totalt Menn Kvinner

5 26.06.2014 Foil nr. 5 Rekruttering: Hvis rekruttert eksternt … 22 N/E 37 9 102 31 25 10 N:

6 26.06.2014 Foil nr. 6 Rekruttering Hvis rekruttert internt … 53 10 174 45 480 317 129 145 N:

7 26.06.2014 Foil nr. 7 Lederkriterier nå: Hvis du skulle karakterisere deg selv som leder, hvilke egenskaper vil være ‘typisk’ deg? (de 16 mest avkryssede egenskapene)

8 26.06.2014 Foil nr. 8 Ta utgangspunkt i den lederjobben du har idag, hvorfor tror du at du fikk jobben? Direktør/assisterende direktør

9 26.06.2014 Foil nr. 9 Egenskaper som er viktige om du skal ta lederstilling på et høyere nivå Direktør/assisterende direktør Antall svar: 147 menn og 44 kvinner

10 26.06.2014 Foil nr. 10 Hva trenger du å utvikle for å bli en bedre leder? Direktør/assisterende direktør

11 26.06.2014 Foil nr. 11 Lederegenskaper? 73 10 196 47 566 298 152 127 N:

12 26.06.2014 Foil nr. 12 Motivasjon: Har du lyst til å bli toppleder før eller siden, dvs. tilhøre den øverste ledergruppen? Totalt ledere Totalt Menn Kvinner

13 26.06.2014 Foil nr. 13 Motivasjon: Forhold som er viktige for at du skal påta deg en lederstilling på et høyere nivå Totalt ledere

14 26.06.2014 Foil nr. 14 Motivasjon: Hva bedriften bør gjøre for å gjøre det mer attraktivt for deg å ta en lederstilling på et høyere nivå Totalt ledere Få tydelige signaler fra ledelsen om at jeg er en de vil satse på Tilby meg en mentor/fadder/coach som kan støtte meg i en ny lederjobb Gjøre det mulig for meg å koble meg opp mot nettet utenfor kontoret Tilby kurs i personlig utvikling Delta i et lederprogram Tilby fleksible arbeidstidsordninger Tilby meg høyere lønn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

15 26.06.2014 Foil nr. 15 Karrieremuligheter: Hvordan bedriften gjør det mulig for kvinner å gjøre karriere Totalt ledere Kvinner og menn har like muligheter til å gjøre lederkarriere Det å være kvinne og å få barn, setter karrieren tilbake Toppledelsen er oppriktige i sin streben etter å få kvinner fram i lederstillinger Selv om mye blir sagt om kvinner i ledelse, blir ikke planene fulgt opp i praksis Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

16 26.06.2014 Foil nr. 16 Karrieremuligheter: Hvordan vil du karakterisere situasjonen hjemme hos deg ift følgende påstander? Totalt ledere: Min partners karriere er viktigst her i huset fordi han/hun tjener mest Når barna blir syke, er det som oftest jeg som blir hjemme fra jobben Vi har en god arbeidsdeling hjemme hos oss, og begge bidrar omtrent like mye Jeg har ofret mye for at min partner skal kunne gjøre lederkarriere Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 55,8 32,1 56,6 72,2 28,7 54 38,6 63,9

17 26.06.2014 Foil nr. 17 Oppsummering: Myte: ”Kvinner hindres av menns nettverk” Funn:  Intern og ekstern headhunting bidrar til ubalanse i antall kvinnelige og mannlige ledere.  Menn rekrutterer menn og utnytter sine nettverk. Myten om at kvinner hindres av menns nettverk, stemmer i finansnæringen  Kvinner tar ledelse på oppfordring, men foretrekker formell konkurranse med oppsatte seleksjonskriterier Tiltak for økt kvinneandel:  Benytt formell stillingsutlysning med bruk av stillingsbeskrivelser og nøytrale seleksjonsprosesser  Måle ledere på i hvilken grad de bidrar til å øke kvinneandelen?

18 26.06.2014 Foil nr. 18 Oppsummering: Myte: ”Kvinner tenker ikke forretning” Funn:  Kvinner har fokus på forretning, salg og kunder. Vil lære mer, mer enn menn. Myten stikkes hull på.  Økt kunderettet virksomhet og etikk har et utviklingspotensial for dagens kvinnelige og mannlige ledere. Tiltak som øker samspill mellom kvinner og menn:  Videreutvikle kvinner OG menn der de er gode allerede  Utvikle både kvinners og menn evne til strategisk tenkning og forståelse av virksomhetens produkter

19 26.06.2014 Foil nr. 19 Oppsummering: Myte: ”Kvinner vil ikke ta ledelse” Funn:  Mange kvinner er svært motiverte til å ta ledelse. Ledelse gir kvinner mersmak. Myten holder ikke.  Dagens kvinnelige ledere ønsker å prege lederrolle med sine særegenheter  Kvinner vil lære mer om budsjetthåndtering, presentasjon av budskap, kunder og markedet Tiltak:  Ressursene bør rettes mot de kvinner som allerede har tatt ledelse. De er mer motiverte enn de uten ledererfaring.  Kartlegge kvinnelige potensial, kommunisere tydelig at de er attraktive som ledere  Øk kvinnelige og mannlige lederes selvbilde om hva de er gode på  Lage lederprogram som oppøver samspillet mellom kvinner og menn.

20 26.06.2014 Foil nr. 20 Oppsummering: Myte: ”Familie og barn hemmer kvinner i å ta ledelse” Funn:  Stor grad av likestilling i hjemmet, mer hos kvinnelige ledere enn hos mannlige ledere!  Kvinner har ikke tro på toppledere når de sier at de ønsker kjønnsbalanse i ledelse Tiltak for å øke samspillet mellom kvinner og menn:  Fornyet profilering av topplederes oppriktige budskap om kjønnsbalanse  Planlegge og gjennomføre tiltak


Laste ned ppt "26.06.2014 Foil nr. 1 September 2004 FNH undersøkelsen 2004: Kvinner og menn i ledelse og samspill Hvordan få økt mangfold?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google