Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av stipendiater ved ISS.. phd- studentene ved ISS Ca 65 phd- studenter ved ISS som er tilknyttet et av våre phd-program (sosiologi eller statsvitenskap)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av stipendiater ved ISS.. phd- studentene ved ISS Ca 65 phd- studenter ved ISS som er tilknyttet et av våre phd-program (sosiologi eller statsvitenskap)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av stipendiater ved ISS.

2 phd- studentene ved ISS Ca 65 phd- studenter ved ISS som er tilknyttet et av våre phd-program (sosiologi eller statsvitenskap) Uteksaminerte 6 i 2009, 11 i 2008, 10 i 2007, Ligger an til at det blir cirka 10 i 2010.

3 phd- studentenes ulike tilknytningsforhold til ISS Formelt ansatt ved ISS. Personal og økonomiansvar er ved ISS og jobber her fysisk. (RSO,RSO- og NFR- fra andre NTNU fak. og CSCW/PRIO) Jobber her fysisk, ikke ansatt ved ISS (Med/uten arbeidsplikt, ulike finansieringskilder) Formelt ansatt ved ISS, jobber ikke fysisk ved ISS, men personal og økonomiansvar er på ISS.

4 Ansatte ved ISS hvor vi har personalansvar, men ikke økonomiansvar ved ISS, og jobber ikke fysisk ved ISS. De som kun har phd- avtale, men hverken er tilsatt ved ISS, eller jobber fysisk.

5 Oppfølging Generell oppfølging på lik linje med øvrige ansatte ved ISS, inkludert nyansatte og medarbeidersamtaler og sosiale tiltak. Har et eget informasjonsmøte for stipendiater en gang i året Dialog med tillitsvalgte for stipendiatene

6 Oppfølging Arbeidsplikt, avtale og retningslinjer. ”Ekstraarbeid” og omfanget av dette skal godkjennes på forhånd, og hvordan det skal utbetales og belastes. ”Ekstraarbeid” utover tildelt arbeidsplikt belastes RD. Oppfølgingssamtaler

7 Faglig oppfølging Studieprogrammansvarlige Leder i Forskningsutvalget Veileder Instituttleder

8 Personal Alle tilsatt etter 01.05.2010 avlønnes i lønnstrinn 48. Ikke rom for lønnsforhandling, og lyses ut direkteplassert. Kan ikke brukes til sluttføringsstipend

9 Driftsmidler Formål: Faglig relevans, og bruken av midlene må kunne relateres til PhD- arbeidet. Skal brukes blant annet til bøker, bærbar pc, deltakelse på konferanser/seminar, forskningsrelaterte reiser, datainnsamling, språkvask, etterarbeid, publisering Har ikke detaljerte retningslinjer i forhold til bruk, men forsøker å ha en konsekvent praksis.

10 Driftsmidler I det 4. året med arbeidsplikt får stipendiater annuum som vitenskapelige ansatte, ikke driftsmidler (3 år med 40 000, 1 år med 5000)

11 Driftsmidler Hva vi sier nei til: - flyttekostnader og utgifter i forbindelse med pendling (Residensplikten og arbeidsavtalen) -middag etter disputaser -innleie for å avvikle arbeidsplikt -ved reiser dekker vi bare den faglige delen

12 Avslutter vanligvis ikke prosjektet før 2-3 mnd, etter disputas, kan bruke driftsmidler til etter disputas, for å delta på konferanser, publisering og annet etterarbeid. Kan ikke gjøres om til lønn

13 Økonomi- oppfølging Oppstart. Prosjektnr klart i god tid. All bakgrunnsinformasjon om prosjektet legges i ephorte i forbindelse med utlysning. Overføre inntekter Budsjettering og periodisering Regnskapsoppfølging Avslutning Bør ha felles informasjonskilde for prosjektinformasjon.

14 Utfordringer oppfølging Personal og økonomi er tett knyttet sammen når det gjelder oppfølging, både for oss (administrasjon), men særlig for phd- studentene. Viktig med retningslinjer, og administrativ ryddighet. Fordel at en har både personal og økonomiansvar, fordi det er knyttet tett sammen. Lettere å ivareta totalansvaret for oppfølging av phd-studentene på en profesjonell og effektiv måte.

15 Økonomisk plassering av RSO- prosjekt. Prosjektene kostnadsføres ved instituttene som i dag ( Aktivitet---->-Personal------> Økonomi) Opprettes et prosjektnr. for hvert institutt som alle RSO-prosjekt ved instituttet avsluttes mot. Ved avslutning av hvert prosjekt regner Controller ut om prosjektet har ekstrakostnader som det ikke er fullt ut kompensert for, og som er knyttet til :

16 Lønnsutvikling (underfinansiering) Sykefravær Fødsels- og omsorgspermisjon Ekstrautgifter knyttet til dette dekkes av SVT- fakultetet, setter av en sum til dette hvert år, og Controller overfører dette til prosjektene før det avsluttes. Det resterende underskudd/overskudd overføres til instituttet prosjektnr., som prosjektet avsluttes mot.

17 Eventuelle andre underskudd dekkes av instituttene selv.

18 Stipendiater og randsonevirksomheten? Hva tenker vi om fremtidig organisering?


Laste ned ppt "Oppfølging av stipendiater ved ISS.. phd- studentene ved ISS Ca 65 phd- studenter ved ISS som er tilknyttet et av våre phd-program (sosiologi eller statsvitenskap)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google