Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer
Økonomisjefsmøte Temaer: Prosessen, organisering, gjennomføring

2 Prosessen: Våren 2008 startet en dialog mellom HiO og HiAk om et nærmere samarbeid og eventuell fusjon. Sept. 2008: styrene vedtar å utrede spørsmålet om fusjon. Okt vedtar styrene en intensjons-avtale og utredningsarbeidet starter. Diskusjon på HiO om dette er strategisk klokt i forhold til satsing på å oppnå universitetsstatus. Diskusjonen er imidlertid ikke særlig høylydt.

3 Prosessen: 28. okt. 2009: Prinsippvedtak om sammenslåing med virkning fra Visjon: Den fusjonerte høgskolen skal bli et nasjonalt ledende profesjons- og arbeidslivsuniversitet, regionalt forankret med klar storbyprofil og internasjonal orientering. I høringsarbeidet før dette vedtaket blir det klart at det er betydelig usikkerhet og motstand mot fusjon i en del fagmiljøer på HiO. Prosessen går for fort og vedtaket bør utsettes. De administrativt tilsatte er lite synlige. Det er høgskolens ledelse og uf-personalet som er aktive i diskusjonen.

4 Organisering: Strategi og styringsordninger utredes og behandles våren 2010. Faglig og administrativ organisering utredes. 9.des fatter styrene endelig vedtak om fusjon og faglig organisering. På HiO er det betydelig støy rundt fusjonsprosessen, dvs rundt hovedspørsmålet om fusjon med HiAk. Det er liten uenighet om strategi, styringsordning og faglig organisering med fire fakulteter.

5 Faglig organisering: Høgskolen i Oslo og Akershus skal bestå av fire fakulteter med 21 institutter: Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi, kunst og design

6 Administrasjon: Administrativ organisering blir vedtatt etter selve fusjonsvedtaket. Oppgavefordeling mellom felles-administrasjon og fakultetsadministrasjon. Innplassering av administrativt personale Mens administrativt personale var gjennomgående positive til fusjonen og lite synlige i debatten før fusjonsvedtaket, oppstod det nå betydelig frustrasjon og sinne i gjennomføringsfasen. Administrativt personale blir mest berørt i en fusjon. For HiOA er det ingen fusjonering innenfor uf-personalet, med unntak av faglig ledelse.

7 Administrativ organisering:
Det etableres en fellesadministrasjon med fire avdelinger: Avdeling for studieadministrasjon Avdeling for forskning og bibliotek Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur

8 Forventninger og reaksjoner
Fusjonsprosesser er alltid utfordrende, men framgangsmåten er avgjørende for hvor store problemene og frustrasjonene blir. Medvirkning i gjennomføringsfasen er et nøkkelord. Stiller store krav til informasjonsarbeid. Medvirkning ikke bare gjennom formelle regler om medbestemmelse, men reell medvirkning. Informasjon om alt, prosesser, tidsplaner, hvem som gjør hva, hvem som beslutter.

9 Pedagogisk utfordring:
Hvordan få folk til å forstå at det å bli hørt/få lov til å uttale seg, ikke er det samme som å få gjennomslag for sine innspill/forslag til løsninger? Ikke nedskriv/reduser konsekvensene i en tidlig fase for å redusere motstand/unngå diskusjon. Det slår tilbake med dobbel effekt. Det er lett å forsøke å ufarliggjøre et vedtak for å få tilslutning, men ikke si noe som du ikke kan holde. Alle løfter tas bokstavelig.

10 Hvordan lykkes best? - Bruk lederne
Krev og forvent positiv medvirkning fra alle ledere når vedtak er fattet. Gi dem all informasjon. Gi dem retningslinjer for hvilke løsninger som ønskes og be dem utarbeide opplegg/ forslag til løsninger. Stol på lederne og gjør det klart at det forventes positiv medvirkning

11 Informasjon: Det blir aldri nok!
Det er ikke slik at det som du vet, det vet alle. Husk også å informere om det du ikke vet. Legg vekt å gjøre informasjonen enkel, konkret og samtidig så utfyllende som mulig. Det er viktig å huske på at det informanten tar som en selvfølge og tror at alle vet, ikke nødvendigvis er korrekt oppfatning.

12 Hvorfor fusjonere? Gir større faglig styrke.
Gir mer effektiv administrasjon med større kompetanse.


Laste ned ppt "Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google