Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer Økonomisjefsmøte 6.6.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer Økonomisjefsmøte 6.6.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer Økonomisjefsmøte 6.6.2011

2 Prosessen: l Våren 2008 startet en dialog mellom HiO og HiAk om et nærmere samarbeid og eventuell fusjon. l Sept. 2008: styrene vedtar å utrede spørsmålet om fusjon. l Okt. 2008 vedtar styrene en intensjons- avtale og utredningsarbeidet starter.

3 Prosessen: l 28. okt. 2009: Prinsippvedtak om sammenslåing med virkning fra 1.8.2011. l Visjon: »Den fusjonerte høgskolen skal bli et nasjonalt ledende profesjons- og arbeidslivsuniversitet, regionalt forankret med klar storbyprofil og internasjonal orientering.

4 Organisering: l Strategi og styringsordninger utredes og behandles våren 2010. l Faglig og administrativ organisering utredes. l 9.des. 2010 fatter styrene endelig vedtak om fusjon og faglig organisering.

5 Faglig organisering: l Høgskolen i Oslo og Akershus skal bestå av fire fakulteter med 21 institutter: –Fakultet for helsefag –Fakultet for lærerutdanning –Fakultet for samfunnsfag –Fakultet for teknologi, kunst og design

6 Administrasjon: l Administrativ organisering blir vedtatt etter selve fusjonsvedtaket. l Oppgavefordeling mellom felles- administrasjon og fakultetsadministrasjon. l Innplassering av administrativt personale

7 Administrativ organisering: l Det etableres en fellesadministrasjon med fire avdelinger: –Avdeling for studieadministrasjon –Avdeling for forskning og bibliotek –Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon –Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur

8 Forventninger og reaksjoner l Fusjonsprosesser er alltid utfordrende, men framgangsmåten er avgjørende for hvor store problemene og frustrasjonene blir. l Medvirkning i gjennomføringsfasen er et nøkkelord. l Stiller store krav til informasjonsarbeid.

9 Pedagogisk utfordring: l Hvordan få folk til å forstå at det å bli hørt/få lov til å uttale seg, ikke er det samme som å få gjennomslag for sine innspill/forslag til løsninger? l Ikke nedskriv/reduser konsekvensene i en tidlig fase for å redusere motstand/unngå diskusjon. Det slår tilbake med dobbel effekt.

10 Hvordan lykkes best? - Bruk lederne l Krev og forvent positiv medvirkning fra alle ledere når vedtak er fattet. l Gi dem all informasjon. l Gi dem retningslinjer for hvilke løsninger som ønskes og be dem utarbeide opplegg/ forslag til løsninger.

11 Informasjon: l Det blir aldri nok! l Det er ikke slik at det som du vet, det vet alle. l Husk også å informere om det du ikke vet. l Legg vekt å gjøre informasjonen enkel, konkret og samtidig så utfyllende som mulig.

12 Hvorfor fusjonere? l Gir større faglig styrke. l Gir mer effektiv administrasjon med større kompetanse.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Fusjon HiO/HiAk - utfordringer og erfaringer Økonomisjefsmøte 6.6.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google