Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol1 13. feb 2003 Den politiske rammen Bolman & Deal kap 9, 10 og 11 Ansvarlig: Aksel Hn Tjora.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol1 13. feb 2003 Den politiske rammen Bolman & Deal kap 9, 10 og 11 Ansvarlig: Aksel Hn Tjora."— Utskrift av presentasjonen:

1 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol1 13. feb 2003 Den politiske rammen Bolman & Deal kap 9, 10 og 11 Ansvarlig: Aksel Hn Tjora

2 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol2 Forutsetninger for den politiske rammen Organisasjoner er koalisjoner av individer og interessegrupper Varige forskjeller når det gjelder verdier, overbevisning, info, interesser, etc Knapper ressurser Konflikter har en rolle Makt er en ressurs Beslutninger gjennom kjøpsslåing og forhandling

3 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol3 Koalisjoner sammenslutning knyttet til et saksområde (delvis) sammenfallende interesser medlemmene trenger hverandre

4 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol4 Organisasjoner = koalisjoner Enkeltpersoner og grupper har divergerende interesser divergensen er en varig tilstand

5 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol5 Makt ”den potensielle evnen til å innvirke på adferd, endre begivenhetenes gang, overvinne motstand og få folk til å gjøre det de ellers ikke ville ha gjort” (Pfeffer 1992:30)

6 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol6 Ulike kilder til makt posisjonsmakt (myndighet) informasjon og ekspertise kontroll over belønninger makt gjennom tvangsmidler allianser og nettverk tilgang til og kontroll over agendaer makt over fortolkningsrammene personlig makt (karisma + andre evner)

7 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol7 Konflikter i organisasjoner Konflikt er ikke nødvendigvis et problem, men en naturlig del av organisasjoner En rolig harmonisk organisasjon kan være apatisk, ikke-kreativ, stagnert En org. med konflikter: kreativ, skaper engasjement, nysgjerrighet, utvikling

8 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol8 Eks: NTNU Ny styringsmodell med ansatte dekaner (faglige ledere av fakultetene) Forslag om ansatte instituttledere Mulige maktkilder?

9 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol9 Klassisk spørsmål: ovenifra eller nedenifra? initiativ nedenfra (fagbevegelse, bedriftsdemokrati) initiativ ovenifra (styret, ledelse)

10 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol10 Ledelse/ansatte ved NTNU ledelse: budsjetter, planer etc ansatte: kunnskap, undervisning, forskning,

11 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol11 Eks CNC 1: Konfliktperspektiv Ledelse vil automatisere –øke maskinenes effektivitet –mindre avhengighet av dyktige operatører Maskinister vil beholde sin rolle –kunnskap om maskinenes direkte funksjon –vil være en arbeider, ikke en maskinvakt –vil være med å programmere (Shaiken)

12 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol12 Eks CNC 2: Maskinistenes strategi Strukturere arbeidsdagen (lage mellomlagre eller ”banks”) Motstrategi: Robotisering/JIT: fjerner muligheter for selvstendig strukturering av arbeidsdagen

13 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol13 Eks CNC 3: Maskinistene er fortsatt viktige Noen må kontrollere maskinene Kontrollsystemene vil aldri være perfekte - nye systemene har en nye mangler Designere kan ikke legge inn nysgjerrighet og skeptisisme i systemene, men dette kan være nødvendig for sikkerhet i systemene. Team med ansvar er vesentlig - mye av sikkerheten ligger her (Hirschhorn)

14 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol14 Å kartlegge det politiske terrenget (1) finne de uformelle kommunikasjonskanalene finne hvem som er de viktigste politiske agentene analysere muligheten for ekstern og intern mobilisering foregripe andres strategier

15 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol15 Å kartlegge det politiske terrenget (2) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelse maskinister

16 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol16 Å kartlegge det politiske terrenget (3) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelsemaskinister delta i designarbeid

17 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol17 Forhandling skille mellom mennesker og problemer fokusere på interesser, ikke på posisjoner (krav) tenke ut alternativer som gir gevinst for begge parter insistere på objektive kriterier (gjerne tallfestede forskjeller man vil utligne e.l.)

18 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol18 Moral i forhold til forhandlinger gjensidighet (samme forståelse av spillereglene) generaliserbarhet (kan gjøres gjeldende i sammenliknbare situasjoner) omtanke (viser handlingen omsorg for den andres interesser)

19 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol19 Profesjonell konflikt

20 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol20 Å kartlegge det politiske terrenget (sykehus) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelse legestanden

21 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol21 helseforetak budsjett- styring Å kartlegge det politiske terrenget (sykehus) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelse legestanden dokumen- tasjon (EBM)

22 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol22 Å kartlegge det politiske terrenget (sykehus) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelse legestanden

23 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol23 Å kartlegge det politiske terrenget (sykehus) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere ledelse legestanden legge utviklingsprosjekter til legenes organisasjoner

24 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol24 Å kartlegge det politiske terrenget (sykehus) MAKT stor liten INTERESSER endrings- motstandere endrings- tilhengere mulige kilder til makt?

25 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol25 Gruppeoppgave 1 fra forrige gang 1.I kunnskapsarbeid ser det ut som stedsdimensjonen mister noe av sin betydning (på grunn av nye kommunikasjonsløsninger, hjemmearbeid, løst organiserte kontorfasiliteter etc). Hvordan kan dette gi fordeler og problemer (utfordringer) for en Human Resource ledelse?

26 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol26 Gruppeoppgave 2 fra forrige gang Dere får se to utdrag fra filmen ”7 sosiologer forteller om sitt arbeid”, et om en kommunebyråkrat og et om en konsulent. Identifiser hvordan de selv opplever at de blir tatt vare på i sin bedrift Er det noe som tyder på at deres ledelse føler Human Resource prinsipper? Filmen finnes også her: http://film.tjora.nethttp://film.tjora.net

27 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol27 Gruppeoppgave til den politiske rammen Case: et større forsikringsselskap skal innføre et IT-system som skal ”sørge for” bedre informasjonsflyt. –IT-avdelingen: et best mulig system, teknisk spennende, med utbyggingsmuligheter, gode systemer for vedlikehold, med avanserte funksjoner –Ledelsen: Billigst mulig system som krever lite vedlikehold og spesialtilpasning, lengst mulig levetid –Ansatte: vil helst beholde det gamle systemet som funker br nok og som mange av de eldste ansatte behersker –Noen ansatte er spesielt teknisk interessert og vil ha et nytt system med mange nye muligheter

28 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol28 Oppgave identifiser interessene skjematisk identifiser mulige maktkilder hos de ulike aktørene identifiser mulige allianser som aktørene kan tenkes å inngå


Laste ned ppt "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST våren 2003pol1 13. feb 2003 Den politiske rammen Bolman & Deal kap 9, 10 og 11 Ansvarlig: Aksel Hn Tjora."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google