Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKKE BLAND ROLLENE – Om militær maktanvendelse og sivil bistand Forsvarets Høyskole 10.09.09 Atle Sommerfeldt 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKKE BLAND ROLLENE – Om militær maktanvendelse og sivil bistand Forsvarets Høyskole 10.09.09 Atle Sommerfeldt 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKKE BLAND ROLLENE – Om militær maktanvendelse og sivil bistand Forsvarets Høyskole 10.09.09 Atle Sommerfeldt 1.

2 1. Kontekst a. Ulike kriser –Komplekse humanitære kriser –Folkemord –Militær-politiske kriser –Fredsbevaring 2.

3 1. Kontekst c. Internasjonal intervensjon – Legitimert i FN-pakten og FN-beslutning –Ulike aktører - politiske, humanitære, militære, økonomiske - statlige, inter-statlige, internasjonale og nasjonale NGOs, legitime og illegitime nasjonale og internasjonale militære aktører 3.

4 2. Samhandling mellom aktørene • Integrert intervensjon -FN styrer ulike aktører under FN-kommando - humanitære, utvikling, militære •Koordinering mellom selvstendige aktører -OCHA: på en skala fra Sameksistens (co-existance) – stor avstand, ikke felles mål, hindre konkurranse, forstyrring og konflikt. Case: Irak til Samarbeid (co-operation) – gjensidig aksept av alle aktører med felles mål og samarbeid som skal tjene humanitære mål mest mulig effektivt. Case: Darfur •Rollebevissthet er avgjørende i alle tilfeller 4.

5 3. Militærets rolle – Sikkerhet i den klassiske betydning: kontrollere væpnete konflikter –Sikre rom for sivile og humanitære aktører –Winning the hearts and minds – gjennom å levere sikkerhet for befolkningen 5.

6 3. Militærets rolle –Gjenoppbygging av infrastruktur for sikkerhet •Politi •Kommunikasjon •Broer •Trening av lokalt sikkerhetspersonell •Opprydding •Logistikkstøtte til humanitære organisasjoner er mulig 6.

7 4. Humanitære og sivile aktørers rolle –Organisere og drifte humanitær assistanse –Organisere og drifte gjenoppbygging av samfunnet –Organisere og drifte utviklingstiltak 7.

8 5. Faren for humanitære organisasjoner ved rolleblanding a. Humanitære prinsipper undergraves •Upartisk •Behovbestemt •Ikke-diskriminerende •Myndiggjøring 8.

9 5. Faren for humanitære organisasjoner ved rolleblanding b. Sikkerhetsrisiko • Humanitære organisasjoner - del av de militære og dermed legitime mål •Militære aktører bringer våpen inn i de humanitære prosesser 9.

10 5. Faren for bistands- organisasjoner ved rolleblanding a.Undergraver demokrati og godt styresett •Signaliserer galt om styresett og legitimerer derved ”warlords”-styresett b.Ressursdrenering •Militarisert operasjonsmåte er kostnadskrevende •Mindre ressurser til humanitære aktører c. Undergraver lokal kapasitetsbygging •Militær arbeidsmåte svært intervensjonistisk •Vekt på leveranse og infrastruktur, mindre på folkelig deltagelse og lokale resurser 10.

11 6. Erfaringer etter Afghanistan 1. - Koordinering på høyest mulig nivå - Begrenset synlig samhandling lokalt - Tydelig merking av militært materiell og personell 2. - PRT-konseptet - en begrenset suksess - Manglende enhetlig strategi fra ulike militære aktører - Krevende å skille mellom befolkningen og væpnede grupper 3. - Militær opptreden uheldig og uten klare prosedyrer for erstatning ved feil 11.


Laste ned ppt "IKKE BLAND ROLLENE – Om militær maktanvendelse og sivil bistand Forsvarets Høyskole 10.09.09 Atle Sommerfeldt 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google