Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold

2 4 momenter: Digitalisering Fordypning Forskning Formidling

3 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Bibliotek og samfunn Litteratur og samfunn

4 Innholdet i bibliotekstudiet HøstsemesteretVårsemesteret 1. studieårBibliotek og samfunn (15 stp) Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning(15 stp) Litteratur og bruker (15 stp) Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning (15 stp) 2. studieårLitteratur og bruker (15 stp) Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning (15 stp) Bibliotek og samfunn (15 stp) Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning (15 stp) 3. studieårBibliotekutvikling (15 stp) Spesialisering i LoB eller KoG Valgfag (15 stp) Bacheloroppgave (15 stp)

5 Innhold emnegruppen Bibliotek og samfunn 1. studieår: Samfunn, bruker og bibliotekar, Organisering av bibliotektjenester, Medier og marked 2. studieår: Bibliotek og læring (5 stp). Kunnskapsbasert bibliotekpraksis (10 stp): Undersøkelsesmetoder + Praksisprosjekt 3. studieår: Bibliotekutvikling (bibliotekenes nye rolle i samfunnet, formelle rammebetingelser, realisering av rollen, evaluering av virksomheten)

6 Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1. studieår: Brukerne og deres informasjonsbehov, katalogisering, klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, informasjonssøking, vevpublisering, databaseteori 2. studieår: Katalogisering og datautveksling (XML, DTD), klassifikasjon og indeksering, referansearbeid, offentlig informasjon, utvikling av dynamiske nettsider (PHP-programmering og relasjonsdatabaser)

7 Innhold i emnegruppen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 3. studieår : gjenfinningsteori, indeksering av skjønnlitteratur, fotografier og multimedia, tesauruskonstruksjon, automatisk dokumentanalyse og indeksering, standardiseringsarbeid, faglig referansearbeid (humaniora, naturvitenskap og samfunnsfag). mm

8 Innhold i emnegruppen Litteratur og bruker 1. studieår: Bred historisk og sosiologisk gjennomgang av litteratur for barn og voksne. Normer for kvalitet. Sjangerkonvensjoner. 2. studieår: Litteraturteori og analyse. Analyse av skjønnlitterære og faglitterære tekster for barn og voksne på ulike populariseringsnivå. Filmteori. Et teksstudieemne (4 å velge mellom) 3. studieår: Moderne skandinavisk litteratur. Forbindelseslinjer historiske og samtidige tekster. Litterære tendenser, litterær debatt og kritikk.

9 Valgfagstilbudet 3. studieår 1.Utforming av nettsteder 2. Biblioteket som læringsarena 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge 5. Arkivistikk

10 Innhold i valgfagene 1. Utforming av nettsteder Viderefører kunnskaper om vevpublisering, strukturering av dokumenter og markeringsspråk, utvider repertoaret av tilnærminger til WWW. Informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, skriving for nett, mm. 2. Biblioteket som læringsarena 2010: Skolebibliotek. Skolebibl. pedagogiske rolle, rammebetingelser og institusjoner, informasjonskompetanse, didaktikk, krysskulturell forståelse mm 3. Endringsledelse i bibliotek 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur 5. Arkivistikk

11 Innholdet i valgfagene (forts.) 3. Endringsledelse i bibliotek Hvordan ”lese” en organisasjon. Innsikt i endringsprosesser. Ledelsesutfordringer spes. i kunnskapsorganisasjoner og svært små organisasjoner. Ledelsesverktøy. Lederrollen: leder, profesjonsutøver, byråkrat og samfunnsaktør. Profilering av bibliotek. 4. Oversatt og fremmedspråklig litteratur Innføringsdel med litteratursosiologiske emner knyttet til produksjon og spredning av oversatt og fremmedspråklig litteratur i Norge. Utfordringer med formidling. Eksempelstudium fra et enkelt lands eller språkområdes litteratur.

12 Innhold i valgfagene 5. Arkivistikk Arkivdanningsprosessen, elektronisk saksbehandling, ordningssystemer, avvlevering og deponering, lovverk og regelverk, arkivformidling mm

13 To temaer gjennomsyrer hele studiet Digitalisering –Nye undervisningsemner/endret innhold i eksisterende emner –Gi studentene digital kompetanse (XML, HTML, programmering, osv) Formidling -Litteraturformidling -Ulike formidlingssituasjoner: veiledning/undervisning

14 Arbeidskrav - digitale ferdigheter 1. studieår: Innføring i dataverktøy Tverrfaglig gruppeoppgave i vevpublisering + referansearbeid 4 individuelle oppgaver knyttet til databaseteori (relasjonsdatabaser, datamodellering)

15 Arbeidskrav - digitale ferdigheter (forts.) 2. Studieår Oppgave knyttet til katalogisering og datautveksling (individuelt eller i gruppe) Prosjektarbeid i referansefaget Prosjektoppgave off info? Utvikling av et dynamisk nettsted ved hjelp av programmeringsspråket PHP og relasjonsdatabaser

16 Arbeidskrav - Formidling 1. studieår: Muntlig presentasjon av gruppeoppgaven i vevpublisering og referansearbeid Bokutstilling Skriveseminar med studentrespons

17 Arbeidskrav - formidling (forts.) 2. Studieår Gruppearbeid i veiledningsstrategier og veiledningsteknikker i Bibliotek og læring Muntlig presentasjon innenfor Tekststudier

18 Masterstudiet 2 årig forskningsbasert master (120 stp) 1 obligatorisk emne og 4 selvvalgte emner à 15 studiepoeng. Masteroppgave 45 studiepoeng. Obligatorisk emne: Vitenskapsteori og metode Selvvalgte emner: KoG: Gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder, Digitale dokumenter, Webteknologier, Det digitale bibliotek BoS: Informasjons- og kulturpolitikk, Informasjons- og kulturøkonomi, Informasjonsorganisasjon og kunnskapsforvaltning LoB: Litteraturformidling, Litteratursosiologi

19 Masterstudiet (forts.) Et selvvalgt emne kan erstattes med et prosjektarbeid. Inntil 30 stp kan erstattes med emner tatt ved en annen utdanningsinstitusjon.

20 l SBS SBIH JBI 70-års-jubileum l Stort konferanseprogram 2010 l Kunnskapsorganisasjonsdager jan/feb Tema: Metadata l Velkommen og takk!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo, Avd. JBI Presentasjon i Trondheim 9. November 2009 Øivind Frisvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google