Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål for elevrådskoleringen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål for elevrådskoleringen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Skolestart 2010/2011 Arbeidseminar for Tillitsvalgte ELEVER 9. september 2010

2 Mål for elevrådskoleringen:
Å få en god start på skoleåret 2010/ 2011 med engasjerte tillitsvalgte elever Å sikre at skolens elevtillitsvalgte vet hva PVS står for Å invitere tillitsvalgte elever til aktiv deltakelse i utvikling av skolens faglige og sosiale standard. Å få inspirasjon og motivasjon til å prioritere elevrådsarbeidet ved PVS Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

3 Porsgrunn videregående skole
Elevrådsarbeid

4 + LÆRINGSMILJØ og RESULTATER!
Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

5 GRATULERER som tillitselevrepresentanter for Ungdom i vekst og utvikling ved PVS !
Læring handler om; Motivasjon++ Trivsel++ Fravær av mobbing++ Elevmedvirkning++ Vurdering++ ( spisse, tydeliggjøre?) Rådgiving++ (jobbe mer med talentutvikling/coaching av elevene?) Faglig standard?++( Hvor står vi? Grunnleggende ferdigheter? Vurdering er kjernen i læringsarbeidet) Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

6 PVS - ca 1050 elever og 160 ansatte Stor skole med stor bredde i utdanningsprogrammer KUNNSKAP gir MULIGHETER! Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

7 Utdanningsprogrammene våre;
Date Utdanningsprogrammene våre; Studiespesialiserende - realfag - språk og samfunn Idrett Studiespesialiserende med formgivning Pre- IB-klasse, ( IB- Diploma fra 2011/ 2012) Design og håndverk Media og kommunikasjon TIP og TAF Grunnkompetanse (Opplæring på lavere nivå) MG ( Opplæring i mindre grupper) Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

8 Skole = Læreren Foreldre/ foresatte Eleven
Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

9 Skole Eleven Foreldre/ foresatte Organisasjoner, lag, foreninger
Venner Organisasjoner, lag, foreninger Skole Foreldre/ foresatte Uteliv Arbeidsliv Reklame Masse- medier Eleven Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

10 LÆRINGSPLAKAT Opphengt i alle klasserom sammen med de nye HUSREGLENE
Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

11 Krav til en god visjon:; Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø!
Skal vise en retning Skal virke inspirerende, skal gi energi Skal være forpliktende Skal fortelle oss hvorfor vi går på videregående skole Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

12 VISJON; Mestring, mangfold og miljø
PVS har fokus på læringsarbeidets resultater PVS har godt kvalifiserte lærere PVS gir tilpasset opplæring PVS har nulltoleranse for mobbing PVS er en helsefremmende skole PVS er en tobakksfri skole PVS er en dysleksivennlig skole Hvordan forholder elevrådet seg til disse kjørereglene? Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

13 HUSREGLER som gjelder for alle, både elever og ansatt ved skolen
1. Vi møter presis og forberedt til timene 2. Vi holder fokus på faget i timene 3. Vi bruker PC etter avtalt bruk og gjør ikke privat bruk av mobiltelefon, musikkspiller e.l. i timene Vi spiser ikke i timene Vi rydder alltid opp etter oss og setter stolene på plass etter siste time Vi skal hjelpe hverandre til å overholde og respektere husreglene. På denne måten kan vi få til et læringsmiljø som stimulerer til endra bedre innsats, orden, medvirkning og resultater. Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

14 Læringsledere; Vi er mange som skal bistå dere i utviklingen..
Faglærer Kontaktlærer Karriererettleder Rådgiver Sosiallærer Helsesøster Tilpassa opplæring/ div personell Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

15 Skolens forventninger til elevene:
* At de utnytter sine evner, dvs setter seg mål for skolearbeidet planlegger eget arbeid med fagene gjør det arbeidet lærerne gir dem til avtalt frist spør lærerne om hva de kan gjøre for å bli bedre gir ærlige tilbakemeldinger til skolen * At de møter presis til timene/øktene * At de har med seg det de trenger for å delta i undervisningen * At de viser vanlig folkeskikk Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

16 MOTIVERE Kjennetegn på lærere/ansatte som er dyktige til å Gir elevene
Date MOTIVERE Gir elevene tilstrekkelig og relevant informasjon Gir elevene handlingsrom Legger til rette for elevenes faglige og personlige utvikling Kjennetegn på lærere/ansatte som er dyktige til å Er i yrkessammenheng en god rollemodell Gir elevene nødvendig støtte og konstruktiv tilbakemelding Skaper kultur for engasjement, humør og trivsel i jobben Korrigerer uakseptabel praksis Verdsetter ekstra innsats og måloppnåelse Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

17 Hvordan kan vi forbedre i dialogen lærer - elev?
Hvordan kan du som tillitsvalgt blant elevene medvirke til å gjøre læringsmiljøet optimalt godt??? Elevenes rolle ? Skolens rolle? Kontaktlærers rolle? Fokus på elevsamtalen mm Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

18 Mål; Å skape og spre aktiviteter !!!!
Hva kan forbedres ved PVS – Ledelse - Lærer- Elevråd – Elev - Skolemiljøutvalg OD= Operasjon dagsverk Elevstyrte aktiviteter Elevmedvirkning i undervisningen? Innsamlingsaksjoner Elevutveksling Med mer med mer Mål; Å skape og spre aktiviteter !!!! Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

19 Date Prosjekt 1 Utdanningsdirektoratet: Inkluderende læringsmiljø - ”Tett på” - Dialog og veiledning. Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

20 Hva er vårt formål / vår hensikt med å bli med i prosjektet?
Date Hva er vårt formål / vår hensikt med å bli med i prosjektet? Porsgrunn videregående skole skåret relativt dårlig på dialog lærer- elev i Elevundersøkelsen 2009 og 2010. Oppsummerte resultater ved Læringslaben for Elevundersøkelsen 2010, for hele skolen og vist pr utdanningsprogram, viser at vi av skolens ca 1050 elever har vi ca 26 % underytere. Dvs at ca 300 elever vil profitere stort at vi satser systematisk på å bygge en bedre relasjon mellom lærer og elev i et inkluderende læringsmiljø. Vi vil påvise sammenhengen mellom et godt læringsmiljø og et større læringsutbytte Vi har målsatt hver av de 5 delprosjektene Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

21 Delprosjekter : 1. Skoleledelse, etterspørrende lederskap
Date Delprosjekter : 1. Skoleledelse, etterspørrende lederskap 2. Klasseledelsens betydning for læringsmiljøet 3. Elevmedvirkning, som grunnlag for bedre læringsmiljø 4. Inkluderende læringsmiljø - tiltak for elever i faresonen 5. Skolen som redningsplanke for utsatte elever Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

22 Prosjekt 2: PULS= Pedagogisk utvikling – læringsspeil
Elevundersøkelsen Karakterer fra ungdomsskolen Karakterer på vgs med mer BEDRE LÆRINGSMILJØ – BEDRE LÆRINGSUTBYTTE! Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

23 Porsgrunn videregående skole
Elevrådsarbeid

24 Date Det skapende fins i alle mennesker som er åpne for overraskelser og motstand Å våge å tro at du kan – det gir deg muligheter Porsgrunn videregående skole 24 Elevrådsarbeid


Laste ned ppt "Mål for elevrådskoleringen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google