Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Skolestart 2010/2011 Arbeidseminar for Tillitsvalgte ELEVER 9. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Skolestart 2010/2011 Arbeidseminar for Tillitsvalgte ELEVER 9. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Skolestart 2010/2011 Arbeidseminar for Tillitsvalgte ELEVER 9. september 2010

2 Slide 2 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Mål for elevrådskoleringen: • Å få en god start på skoleåret 2010/ 2011 med engasjerte tillitsvalgte elever • Å sikre at skolens elevtillitsvalgte vet hva PVS står for • Å invitere tillitsvalgte elever til aktiv deltakelse i utvikling av skolens faglige og sosiale standard. • Å få inspirasjon og motivasjon til å prioritere elevrådsarbeidet ved PVS

3 Slide 3 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

4 Slide 4 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid + LÆRINGSMILJØ og RESULTATER!

5 Slide 5 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid GRATULERER som tillitselevrepresentanter for Ungdom i vekst og utvikling ved PVS ! Læring handler om; • Motivasjon++ • Trivsel++ • Fravær av mobbing++ • Elevmedvirkning++ • Vurdering++ ( spisse, tydeliggjøre?) • Rådgiving++ (jobbe mer med talentutvikling/coaching av elevene?) • Faglig standard?++( Hvor står vi? Grunnleggende ferdigheter? Vurdering er kjernen i læringsarbeidet)

6 Slide 6 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid PVS - ca 1050 elever og 160 ansatte Stor skole med stor bredde i utdanningsprogrammer KUNNSKAP gir MULIGHETER!

7 Slide 7 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Utdanningsprogrammene våre; • Studiespesialiserende - realfag - språk og samfunn • Idrett • Studiespesialiserende med formgivning • Pre- IB-klasse, ( IB- Diploma fra 2011/ 2012) • Design og håndverk • Media og kommunikasjon • TIP og TAF • Grunnkompetanse (Opplæring på lavere nivå) • MG ( Opplæring i mindre grupper)

8 Slide 8 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Eleven Skole = Læreren Foreldre/ foresatte Foreldre/ foresatte

9 Slide 9 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Venner Eleven Skole Foreldre/ foresatte Foreldre/ foresatte Masse- medier Reklame Organisasjoner, lag, foreninger Uteliv Arbeidsliv

10 Slide 10 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid LÆRINGSPLAKAT Opphengt i alle klasserom sammen med de nye HUSREGLENE

11 Slide 11 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Krav til en god visjon:; Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø! • Skal vise en retning • Skal virke inspirerende, skal gi energi • Skal være forpliktende • Skal fortelle oss hvorfor vi går på videregående skole

12 Slide 12 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid VISJON; Mestring, mangfold og miljø 1.PVS har fokus på læringsarbeidets resultater 2.PVS har godt kvalifiserte lærere 3.PVS gir tilpasset opplæring 4.PVS har nulltoleranse for mobbing 5.PVS er en helsefremmende skole 6.PVS er en tobakksfri skole 7.PVS er en dysleksivennlig skole Hvordan forholder elevrådet seg til disse kjørereglene?

13 Slide 13 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid HUSREGLER som gjelder for alle, både elever og ansatt ved skolen 1. Vi møter presis og forberedt til timene 2.Vi holder fokus på faget i timene 3.Vi bruker PC etter avtalt bruk og gjør ikke privat bruk av mobiltelefon, musikkspiller e.l. i timene 4. Vi spiser ikke i timene 5. Vi rydder alltid opp etter oss og setter stolene på plass etter siste time Vi skal hjelpe hverandre til å overholde og respektere husreglene. På denne måten kan vi få til et læringsmiljø som stimulerer til endra bedre innsats, orden, medvirkning og resultater.

14 Slide 14 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Læringsledere; Vi er mange som skal bistå dere i utviklingen.. • Faglærer • Kontaktlærer • Karriererettleder • Rådgiver • Sosiallærer • Helsesøster • Tilpassa opplæring/ div personell

15 Slide 15 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Skolens forventninger til elevene: * At de utnytter sine evner, dvs •setter seg mål for skolearbeidet •planlegger eget arbeid med fagene •gjør det arbeidet lærerne gir dem til avtalt frist •spør lærerne om hva de kan gjøre for å bli bedre •gir ærlige tilbakemeldinger til skolen * At de møter presis til timene/øktene * At de har med seg det de trenger for å delta i undervisningen * At de viser vanlig folkeskikk

16 Slide 16 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid MOTIVERE Verdsetter ekstra innsats og måloppnåelse Gir elevene nødvendig støtte og konstruktiv tilbakemelding Gir elevene tilstrekkelig og relevant informasjon Legger til rette for elevenes faglige og personlige utvikling Gir elevene handlingsrom Er i yrkessammenheng en god rollemodell Skaper kultur for engasjement, humør og trivsel i jobben Korrigerer uakseptabel praksis Kjennetegn på lærere/ansatte som er dyktige til å

17 Slide 17 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Hvordan kan vi forbedre i dialogen lærer - elev? Hvordan kan du som tillitsvalgt blant elevene medvirke til å gjøre læringsmiljøet optimalt godt??? Elevenes rolle ? Skolens rolle? Kontaktlærers rolle? Fokus på elevsamtalen mm

18 Slide 18 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Hva kan forbedres ved PVS – Ledelse - Lærer- Elevråd – Elev - Skolemiljøutvalg OD= Operasjon dagsverk Elevstyrte aktiviteter Elevmedvirkning i undervisningen? Innsamlingsaksjoner Elevutveksling Med mer med mer Mål; Å skape og spre aktiviteter !!!!

19 Slide 19 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Prosjekt 1 Utdanningsdirektoratet: Inkluderende læringsmiljø - ”Tett på” - Dialog og veiledning.

20 Slide 20 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Hva er vårt formål / vår hensikt med å bli med i prosjektet? • Porsgrunn videregående skole skåret relativt dårlig på dialog lærer- elev i Elevundersøkelsen 2009 og 2010. • Oppsummerte resultater ved Læringslaben for Elevundersøkelsen 2010, for hele skolen og vist pr utdanningsprogram, viser at vi av skolens ca 1050 elever har vi ca 26 % underytere. Dvs at ca 300 elever vil profitere stort at vi satser systematisk på å bygge en bedre relasjon mellom lærer og elev i et inkluderende læringsmiljø. • Vi vil påvise sammenhengen mellom et godt læringsmiljø og et større læringsutbytte • Vi har målsatt hver av de 5 delprosjektene

21 Slide 21 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Delprosjekter : 1. Skoleledelse, etterspørrende lederskap 2. Klasseledelsens betydning for læringsmiljøet 3. Elevmedvirkning, som grunnlag for bedre læringsmiljø 4. Inkluderende læringsmiljø - tiltak for elever i faresonen 5. Skolen som redningsplanke for utsatte elever

22 Slide 22 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Prosjekt 2: PULS= Pedagogisk utvikling – læringsspeil • Elevundersøkelsen • Karakterer fra ungdomsskolen • Karakterer på vgs • med mer BEDRE LÆRINGSMILJØ – BEDRE LÆRINGSUTBYTTE!

23 Slide 23 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid

24 Slide 24 Porsgrunn videregående skole Elevrådsarbeid Det skapende fins i alle mennesker som er åpne for overraskelser og motstand. Å våge å tro at du kan – det gir deg muligheter 24


Laste ned ppt "Velkommen til Skolestart 2010/2011 Arbeidseminar for Tillitsvalgte ELEVER 9. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google