Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velg HO? Er du / kan du? Glad i mennesker Jobbe i team

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velg HO? Er du / kan du? Glad i mennesker Jobbe i team"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velg HO? Er du / kan du? Glad i mennesker Jobbe i team
Liker utfordringer Omsorgsfull Ansvarsbevisst Velg HO? Nøyaktig Tolerant Samarbeidsvillig Mange yrker krever i tillegg politi eller vandelsattest Må kunne jobbe tverrfaglig – se hele mennesket Gi av deg selv Fleksibel Selvstendig Kreativ

2 Oppbygging av videregående opplæring Vg 3 Bedrift Vg3 Bedrift
i skole Vg1 = Videregående trinn 1 (første året) Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året) Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året) Bedrift = Lærling i to år 3

3 Ulike veier til studiekompetanse
Fag- / svennebrev Yrkestittel Fagskole Påbygging med fellesfag Universitet/Høgskole 3. og 4. år: Opplæring i bedrift Påbygging med fellesfag 3. skoleår 3. skoleår: Vg3 2. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram: natur, MK 3

4 Vg2 Vg3/Bedrift Vg1 HELSEARBEIDERFAG HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG
BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Vg1 FOTTERAPI FOTTERAPI OG ORTOPEDI HELSE- OG SOSIALFAG ORTOPEDITEKNIKK HUDPLEIER HUDPLEIER TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG AMBULANSEFAGET ALLE Vg2 PÅBYGGING FELLESFAG

5 Vg2 Vg1 HELSEARBEIDERFAG Holtet, Nydalen, Stovner, Kuben HELSE- OG
BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG Holtet, Nydalen, Ulsrud, Kuben HELSE- OG OPPVEKSTFAG Holtet Nydalen Sofienberg/Hersleb Kuben Stovner Ulsrud FOTTERAPI OG ORTOPEDI Rosenvilde (Bærum) HUDPLEIER Stovner HELSESERVICEFAG Nydalen, Sofienberg/Hersleb AMBULANSEFAG Holtet

6 Helsefagarbeider Aktuelle arbeidssteder: Hjemmebaserte tjenester
Sykehjem Dagsenter Sykehus Spesialinstitusjoner Barnevern Psykiatri Rusmiddelomsorgen Omsorgsboliger Institusjoner i utlandet EØS gjør det mulig å arbeide i andre land når du er fagutdannet Flere norske helse- og behandlingssteder opprettes i utlandet med norsk personale

7 Barne- og ungdomsarbeider
Aktuelle arbeidssteder: Barnehager Aktivitetsskole Skole Klubb Institusjoner for barn og unge

8 Fotterapeut Aktuelle arbeidssteder: Sykehus Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester Innen idrett Private klinikker Fotterapeut finnes ikke i Oslo, kan kjøpe plasser i Akershus

9 Ortopeditekniker Aktuelle arbeidssteder:
Private eller statlige ortopediske verksteder Meget vanskelig å få læreplass – en i året i Oslo

10 Hudpleier Aktuelle arbeidssteder:
Bedrifter/ klinikker/ hudpleiesalonger Parfymeri Spa -avdelinger Sykehjem og andre institusjoner

11 Tannhelsesekretær Aktuelle arbeidssteder: Tannhelsetjenesten
Klinikker ved de odontologiske fakultetene Spesialistklinikker Kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus Dentale depoter

12 Apotektekniker Aktuelle arbeidssteder: Apotek Laboratorier
Norsk medisinaldepot

13 Helsesekretær Aktuelle arbeidssteder Legekontor Sykehus
Bedriftshelsetjenesten Helsesenter Nav Sentrale arbeidsoppgaver Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er mottak av pasienter laboratoriearbeid og skiftestuearbeid kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer registrering av takster og diagnoser kvalitetssikring og prosedyrer vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

14 Ambulansefagarbeider
Aktuelle arbeidssteder Kommuner Helseforetak Private organisasjoner og bedrifter

15 Programfag Vg1 - Vg2 – Vg3 Kommunikasjon og Helsefremmende samhandling
arbeid Yrkesutøving Prosjekt til fordypning

16 Ofte valgte høyere utdanninger
Førskolelærer Sykepleier Vernepleier Lærerskole Politi Faglærerutdanning Spesialpedagogikk Farmasi Barnevernspedagog Sosionom Ergoterapeut

17 Velg helse- og oppvekstfag
En utdanning for fremtiden


Laste ned ppt "Velg HO? Er du / kan du? Glad i mennesker Jobbe i team"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google