Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver 2008 – regning 8.trinn Skoleledermøte Oslo 12.01.09 Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver 2008 – regning 8.trinn Skoleledermøte Oslo 12.01.09 Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver 2008 – regning 8.trinn Skoleledermøte Oslo 12.01.09 Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole ole.johansen@ude.oslo.kommune.no Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole ole.johansen@ude.oslo.kommune.no Gjennomgang av utvalgte oppgaver Hvordan kan elevene klare seg bedre? Hva må lærerne gjøre? 1

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Nasjonale Prøver 2008 - Regning KjønnGjennomsnittStandardavvik Gutt27,2 p (58 %)10,0 p Jente23,9 p (51 %) 8,9 p Totalt25,6 p (55 %) 9,6 p Hovedresultat regning 5.trinn (47 items) (signifikant forskjell mellom kjønn)

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Regning 5.trinn, nivå 1 – 3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Nasjonale Prøver 2008 - Regning KjønnGjennomsnittStandardavvik Gutt34,6 p (60 %)12,2 p Jente31,5 p (54 %)11,8 p Totalt33,0 p (57 %)12,1 p Hovedresultat regning 8.trinn (58 items) (signifikant forskjell mellom kjønn)

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Regning 8.trinn, nivå 1 – 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Regning 8.trinn

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva er riktig svar på regnestykket? 12,29 – 2,8 = 7 Nasjonale Prøver 2008 - Regning 40 % av elevene har misoppfatninger eller feil i algoritmen 8.trinn – oppgave 2, tall - subtraksjon

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Det er ikke det mest effektive umiddelbart å prøve og korrigere elever som har misoppfatninger Elevene bør heller utføre en ny aktivitet s.a. de selv kan erfare at de har en feiltenkning Denne erfaringen danner grunnlaget for en kognitiv konflikt * Tiltakene er hentet fra KIM, Gard Brekke, HiT 8 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Tiltak * ”12,29 – 2,8 blir 10,21”

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Hva blir det neste tallet på tallinjen? 0 0,3 0,6 0,9…?…. (0,12) Tiltak * ”12,29 – 2,8 blir 10,21”

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Hva blir det neste tallet på tallinjen? 0 0,3 0,6 0,9…?…. (0,12) Et annet alternativ er at elevene kan addere 0,3 på lommeregneren Læreren bør i begge tilfellene be elevene tenke over det inkonsekvente i det svaret de har fått Dette kan føre til en god diskusjon der elevene blir oppmerksomme på at de trenger å lære noe nytt Stikkord: Gruppe / klassediskusjon Tiltak * ”12,29 – 2,8 blir 10,21”

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 a)3,2 + 0,2 = 3,4 b)3,7 + 0,4 = 3,11 c)0,45 – 0,3 = 0,43 d)6,3 6,5 6,7 6,9 6,11 6,13 Legg til 0,2 Diskuter Oles svar på oppgavene. Følgende øvelse kan brukes for å forsterke de korrekte ideene som elevene har funnet: (Læreren Ole har lagt inn en misoppfatning) : ”Hjemmearbeidet til Ole” Tiltak * ”12,29 – 2,8 blir 10,21”

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva er riktig svar? 19 ∙ 9 = 12 Nasjonale Prøver 2008 - Regning 8. Trinn – oppgave 4, tall - multiplikasjon 8.trinn – oppgave 4, tall - multiplikasjon

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Kritisk til bruk av kalkulator på mellomtrinnet og 8.trinn Styrke multiplikasjonsalgoritmene (gjelder 1/3 av elevene) –”Trekk fire” Fra ”Et ess i ermet” Svein TorkildsenTrekk fire Styrke bruken av overslagsregning – strategisk tenkning (også ved bruk av flervalgsoppgaver) –”Fire på en linje” Fra KIM 13 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Tiltak ”19 ∙ 9 blir 81 (også 108 eller 181)”

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Fire på en linje, to spillere: Spiller 1: Velg to av de ni tallene og multipliser dem Sett ring rundt svaret på brettet Spiller 2 følger samme prosedyre, men setter kryss Spilleren med fire på en linje (vannrett, loddrett eller diagonalt) har vunnet Nasjonale Prøver 2008 - Regning Tiltak ”19 ∙ 9 blir 81 (også 108 eller 181)”

15 Oslo kommune Utdanningsetaten 15 Nasjonale Prøver 2008 - Regning 8.trinn – oppgave 15, statistikk

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 16 Nasjonale Prøver 2008 - Regning 8.trinn – oppgave 15, resultat Tiltak ”Minst differanse” Fra ”Et ess i ermet” Svein TorkildsenMinst differanse”

17 Oslo kommune Utdanningsetaten 17 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Trude skal lage eplegrøt. Til 4 personer skal det være kg epler. Hvor mange kg epler trenger Trude til 8 personer? 8.trinn – oppgave 18, brøk i kontekst

18 Oslo kommune Utdanningsetaten 18 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Et jordstykke har form som et kvadrat. Lengden av en side er 50 m. Hvor stort er arealet av jordstykket? 8.trinn – oppgave 27, måling – areal Tiltak: TangramTangram

19 Oslo kommune Utdanningsetaten 19 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Hunden Tintin spiser 0,3 kg mat hver dag. En sekk med hundemat veier 30 kg. Hvor mange dager har Tintin mat av en sekk? 8.trinn – oppgave 36, målingsdivisjon

20 Oslo kommune Utdanningsetaten 20 Nasjonale Prøver 2008 - Regning 8.trinn – oppgave 36, målingsdivisjon Tiltak: Eleven skal finne tallene som skal stå i hver rute. Den doble tallinjen kan synliggjøre en rekke ideer ved desimaltall knyttet til målinger Hensikten er å utvide tankemodellen for divisjon med desimaltall som divisor (mange har misoppfatningene: Multiplikasjon gjør større og divisjon gjør mindre) De fleste elever bruker uformelle metoder med kombinasjoner av dobling, halvering og addering

21 Oslo kommune Utdanningsetaten 21 Nasjonale Prøver 2008 - Regning På en arbeidsplass er det 8 kvinner og 12 menn. Hvor mange prosent av de ansatte er kvinner? (Åpen oppg.) 8.trinn – oppgave 42, prosent i kontekst Tiltak : ProsentdominoProsentdomino

22 Oslo kommune Utdanningsetaten 22 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Wenche setter 10 000 kr i banken. Pengene står i banken i ett år. Renta er 5 % per år. Hvor stort beløp har Wenche i banken etter ett år? 8.trinn – oppgave 44, rente i kontekst 41 % av elevene ”ser” ikke spørsmålet.

23 Oslo kommune Utdanningsetaten 23 Nasjonale Prøver 2008 - Regning Dødehavet ligger 396 m under havoverflaten. Toppen av Mount Everest er 8 848 m over havoverflaten. Hva er høydeforskjellen fra Dødehavet til toppen av Mount Everest? 8.trinn – oppgave 50, negative tall i kontekst Tiltak: Pluss - MinusPluss - Minus

24 Oslo kommune Utdanningsetaten 24 Oppsummering 1 av 3 Bruk oppgavene fra Nasjonale Prøver i regning –Kvalitetssikrede oppgaver fra 2007 og 2008 Fokus på elevenes tenkning og løsningsstrategier: –Bruk oppgaver pedagogisk der grupper av elever har misoppfatninger eller typiske feiltenkninger –PPT: Oppmuntre lærere med IOP-elever å bruke diagnostisk verktøy (KIM) for å avdekke misoppfatninger Styrk løsningsalgoritmene mht. de fire regneartene

25 Oslo kommune Utdanningsetaten 25 Oppsummering 2 av 3 Varier undervisningsmetodene –Japanske lærere legger ofte frem gale elevbesvarelser - Hvorfor? –Bruk av konkreter i klasserommet øker verbale forklaringer (Stiger & Baranes, 1988) –En lærer snakker åtte ganger så mye som alle elevene til sammen (TIMMS 1995) –To tredeler av ytringene til én elev er på fire ord eller mindre (TIMMS 1995)

26 Oslo kommune Utdanningsetaten 26 Oppsummering 3 av 3 Vær meget skeptisk til bruk av kalkulator – vurder å donere disse til nærmeste ungdomsskole Strategi (nivå 4 og 5 i mestringsbeskrivelsene): –La elevene skrive ned et svar de tror er riktig før utregningen av en oppgave –Vurder deretter svaret du fikk med det du først antok

27 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver 2008 – regning 8.trinn Skoleledermøte Oslo 12.01.09 Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole ole.johansen@ude.oslo.kommune.no Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole ole.johansen@ude.oslo.kommune.no Gjennomgang av utvalgte oppgaver Hvordan kan elevene klare seg bedre? Hva må lærerne gjøre? 27


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver 2008 – regning 8.trinn Skoleledermøte Oslo 12.01.09 Ole H. Johansen NSMO, UDE og Hersleb skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google