Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydel Gamle Oslos plansmie januar 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydel Gamle Oslos plansmie januar 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydel Gamle Oslos plansmie 22. - 26. januar 2008
BJØRVIKA for mennesker Bydel Gamle Oslos plansmie januar 2008

2 Skisse fra plansmias første dag.
Markering av Bjørvika som bukt med øyer for rekreasjon og aktivitet mot sjøen.

3 Skisse fra andre dag. Åpning av elver og forbindelser til Grønland og Gamlebyen.

4 Skisse vedtatt av styringsgruppen (faggruppen) tredje dag som presentert på åpent møte. Bifalt med forbehold om bedring av siktlinjer og størst mulig grad av tilpasning til gjeldende reguleringsplan.

5 Endelig utkast til plan som fikk overveldende bifall på avsluttende folkemøte.

6 Arbeidsmodell i 3-D brukt for vurdering av volumer i forbindelse med fastsetting av høyder samt grunnlag for illustrasjoner.

7 Dagens situasjon sett fra Hasle

8 Barcodeutbyggingen sett fra Hasle

9 Det som er igjen av siktlinje i Tøyenbekken ønskes bevart av Bydel Gamle Oslo

10 Eksempler på variasjonsmuligheter for kvartalstyper.

11 Eksempler på variasjonsmuligheter for kvartaler egnet for flergenerasjonsboliger og forskjellige typer kontorer, næring og butikker.

12 Snitt gjennom bebyggelsen fra fjorden og til senket jerbanestasjon / busstasjon som viser kvartalsbebyggelse i åtte etasjer og gatetverrsnitt i.h.h. til kommunedelplan. Vi viser funksjonsblandede kvartaler egnet for 50% boliger med barnevennlige gårdsrom.

13 Plan over nytt stasjonsområde med Akerselva åpnet og overlyste stasjonsbygninger for tog og buss på hver side av nytt Jernbanetorg Øst.

14 Snitt gjennom senket tog/busstasjon og Akerselva åpnet i kulvert gjennom det nye Jernbanetorget.

15 Planutsnitt med strandgate med trikk og sykkelsti flyttet fra Dronning Eufemias Gate.
Store arealer er avsatt til rekreasjon og aktiviteter mot fjorden.

16 Plan av ny Bjørvika-plass med veikryss under som viser utsikten fra Kulturhistoriskhistorisk Museum (midt i bildet) i retning til Hovedøya.

17 Utsikt til Hovedøya i dag fra der den nye plassen med museet vil ligge.

18 Utsnitt av plan over Middelalderparken med mange utsiktspunkter til fjorden og forlenget vannspeil mot nord.

19 Utsikt fra Middelalderparken i dag

20 Den samme utsikten fra Middelalderparken blokkert av maksimalt utbyggingsvolum i gjeldende reguleringplan.

21 Eksempel på nedgravet Middelaldermuseum i jernbanekulvert med rekonstruksjon av terreng, gateløp og deler av middelalder-Oslo.

22 ”Borgen” i Bispegata kan tilbakeføres og brukes som museumsinngang.

23 Eksempel på bygningsformer i den nye Gamlebyen, tre til fire etasjer i trearkitektur basert på middelalderens gatestruktur

24 Typisk gatemiljø fra Grønland med mangfold av butikker og livlig sosialt miljø.

25 Variasjon i virksomheter på gatenivå

26 Dronning Eufemias gate (Nyland Allé) sett mot øst
Dronning Eufemias gate (Nyland Allé) sett mot øst. Gaten blir en del av en utvidelse av Grønlands gatenett og knytter bydelene direkte til fjorden.

27 Dronning Eufemias gate. Gatebredden er redusert fra 42 til 31 meter
Dronning Eufemias gate. Gatebredden er redusert fra 42 til 31 meter. Høyder på åtte etasjer myker opp allerede vedtatt Barcode-bebyggelse.

28 Dronning Eufemias gate
Dronning Eufemias gate. Bebyggelse på begge sider er begrenset til 8 etasjer for å sikre gode lys- og solforhold og skala med menneskelige dimensjoner.

29 Planforslaget ”Bjørvika for mennesker” - 750 000 kvm – På sikt 1 350 000 kvm

30 Planforslaget ”Bjørvika for mennesker”

31 Planforslaget Barcode med vedtatt reguleringsplan. Volum 960 000 kvm

32 Sporområdene er en barriere i dag, men dagens reguleringsplan må utformes slik at vi på sikt kan utnytte arealene slik at en knytter Gamlebyen og Grønland sammen med fjorden.


Laste ned ppt "Bydel Gamle Oslos plansmie januar 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google