Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kloakkering av Røyksund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kloakkering av Røyksund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kloakkering av Røyksund
Informasjonsmøte 6. sept. 2010

2 Hensikten med møtet Info om prosjektet. Teknisk / økonomisk.
Invitere til samarbeid med kommunen. Invitere til samarbeid med naboen. Organisering av samarbeid. (VAR-sjefen)

3 Hensikten med prosjektet
Rydde opp i eks. kloakkforhold (primært) Åpne for ny bebyggelse (sekundært)

4 Dagens beboelsesmønster
Røyksund til Kjellesundet Røyksund til Dragøybukta Leirvåg Fosnanes og Lindøy til Vollsvika Røyksund Øst til Røyksundbukta Langs Spannavegen

5 Teknisk løsning (Prisnipp)
LPS (Low Pressure System) (Transportsystem med trykk, men med liten, ingen, eller negativ løftehøyde) Hovedstrenger (NB! Prinsipp. Trase er ikke bestemt) Fra kom utslipp v/ kaien, gjennom Kjellesundet til Karmsundet. Større pumpestasjon m/ spylefunksjon v/ kai. Leirvåg Dragøybukta Vollsvika Røyksundbukta Sidestrenger Fra tilknytningspunkt på land til hovedstrenger.

6 Det private ansvar Sørge for tilknytning av sin private kloakk til kom. tilknytningspunkt. Tilknytning av privat kloakk må skje ved trykk. Betinger private pumpestasjoner. Pumpekapasitet bestemmes av KK. Sørge for oppgradering av private ledninger.

7 Skille kommunale / private anlegg
Kommunale anlegg: pumpestasjon ved Røyksund kai hovedstrenger sidestrenger tilknytningskummer Private anlegg: pumpestasjoner ledningsanlegg fram til kom. tilknytningspunkt utbedring av eks. ledninger som fortsatt skal benyttes

8 Hvordan privat tilknytning
Eksisterende kloakker Eksisterende utslipp Problemet med fremmedvann Alternativ til utbedring: Nytt LPS-syst. fra hus. Pumpe ved hus – Nytt ledn. syst til tilkn. kum Eksist. ledninger kan muligens benyttes som trekkerør

9 Privat ansvar betinger samarbeid.
Flere hus inn på hver pumpestasjon Flere pumpestasjoner inn på hver p.ledning Samordnet overføringsnett Utbedring av eks. ledning som fortsatt er i bruk. Organisering av samordnede tiltak. (VAR-sjefen)

10 Plassering av kom. tilkn.punkt
Ikke avklart Innspill fra lokalbefolkningen

11 Framdrift - Etapper Kjellesundet Vollsvika Dragøybukta Leirvåg
Røyksundvika Kjellesundet og Vollsvika: Oppstart: medio 2011

12 Kommunalt pålegg - Hjemmel
Pålegg om tilkobling: Pl.&b.loven § 66.2, 2.ledd og § 92.1.ledd Pålegg om utbedring: Forurensningsloven § 22, 2.ledd

13 Kommunale retningslinjer
Vedtatt i kom.styret , sist endret: Kom. Styret

14 Hovedinnhold i retningslinjene
Pålegg om tilkobling og om utbedring Nødv. ledn.undersøkelser bekostes av KK Invest. som hovedregel ikke større enn 2G Spesielle tilfeller ut over 2G Event. pumpe inngår i denne kost.grense. Pumpe betinger driftsavtale. Bekostes av eier

15 Kom. tilskudd Invest. opp til 1G: ingen tilskudd.
Invest. mellom 1G og 2G: 50 % tilskudd. Invest. mellom 2G og 2,5 G: 100 % tilskudd. Invest. større enn 2,5G: Ingen tilskudd.

16 Andre forhold / betingelser
Ingen tilskudd til drift av pumepstasjoner. Tilskuddsgrunnlagt skal baseres på konkurrerende tilbud. Betinger fellesløsning der dette er mulig. Ev. forsikringsdekning fratrekkes. Utbetales etter dokumenterte utgifter. Fritak i særlige tilfeller.

17 Prinsippløsning

18


Laste ned ppt "Kloakkering av Røyksund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google