Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseheving VA • Hvorfor •Ønsker å bidra til generell kompetanseheving •Vanskelig å rekruttere fagpersoner innen VA •Ønsker å øke muligheten for avansement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseheving VA • Hvorfor •Ønsker å bidra til generell kompetanseheving •Vanskelig å rekruttere fagpersoner innen VA •Ønsker å øke muligheten for avansement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving VA • Hvorfor •Ønsker å bidra til generell kompetanseheving •Vanskelig å rekruttere fagpersoner innen VA •Ønsker å øke muligheten for avansement uten via nye stillinger • Hva •Fagbrev i kjemiprosess •Teknisk fagskole, fordypning innen VA

2 Hvordan • Arbeidsgiver •Dekker en del av studiekostnadene • 2/3 av totalkostnadene •Dekker en del av tiden • Tilpasses hver enkelt •Sørger for praksisplasser • Egne anlegg for vannbehandling og avløpsrensing •Sørger for praksisplassvurdering • Ressurssenter ved Brundalen vgs

3 Kontrakt fagbrev

4 Kontrakt fagskole

5 Hvordan • Arbeidstaker •Dekker resten av studiekostnadene • Avhengig av valg av kompetanse •Bruker fritid ved behov for å gjennomføre utdanningen •Bidrar positivt til at det daglige arbeidet skal gå best mulig i utdanningsperioden •Er motivert for å gjennomføre videreutdanningen

6 Status pr i dag • 4 ønsker fagbrev •1 har startet med praksisperioden • 10 går på fagskolen • 2 informasjonsmøter gjennomført • Samtaler stort sett gjennomført med hver enkelt kandidat •Realkompetansevurdering •Praksisplassvurdering

7 Fremdrift • Kontraktsinngåelse med hver enkelt innen utgangen av oktober - OK • Praksisplasser bestemt og satt i gang i løpet av høsten - OK • Oppstart fagskole i løpet av november - OK

8 Samarbeid mellom ORME fagskole, Brundalen ressurssenter og Trondheim bydrift • 2-årig Teknisk fagskole i prosessteknikk fordjuping i Vatn og Avløp Deltid over haust 2007 – haust 2010 • Innhaldet i fordjupingsdelen er ikkje ferdig utvikla. Det vidare arbeidet med dette vil skje i tett samarbeid med Trondheim bydrift.

9 Fordypningsmodulen Produksjon- og tilvirkningsteknikk Produksjon og rensing av vann & avløp Rensemetoder Slambehandling Sikring av vannkilder / nedslagsfeldt / resipient Logistikk Distrubiasjon Rørnettet Pumpestasjoner, høydebasseng, reduksjoner med mer. Forståelse av plassering / kapasitet / trykk Prosjektadministrasjon Beregning av kapasitet, trykk og rørtyper Tett og spredt bebyggelse Driftsovervåking / kartverk Datakunnskaper Prøvetaking / journalføring Gemini VA

10 Fordypningsmodulen Vedlikehold 1. Næringsmiddel ( Drikkevann ) • Sikring av innsig av fremmedvann • Lekasjekontroll • Rehabiltering Vedlikehold II Spesialavfall ( Avløpsvann ) • Sikring av innsig av fremmedvann • Lekasjekontroll • Rehabiltering HMS kvalitetsledelse Konstruksjonsteknikk • Korrosjon SRB Bakterier ( Sulfatreduserende bakterier ) • Materialvalg Verkstedteknisk automasjon • Automateknikk • PLS ( Programerbar logisk styring ) Hovedprosjekt


Laste ned ppt "Kompetanseheving VA • Hvorfor •Ønsker å bidra til generell kompetanseheving •Vanskelig å rekruttere fagpersoner innen VA •Ønsker å øke muligheten for avansement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google