Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglærer og leselærer Ny Giv for alle 2012. Når jeg tenker tilbake på 9.mars …………. Ny Giv for alle 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglærer og leselærer Ny Giv for alle 2012. Når jeg tenker tilbake på 9.mars …………. Ny Giv for alle 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglærer og leselærer Ny Giv for alle 2012

2 Når jeg tenker tilbake på 9.mars …………. Ny Giv for alle 2012

3 Ny Giv-elevene, hvem er de? • « hull» i basiskunnskapen • sliter med grunnleggende begreper • lite ordforråd • mangler grunnleggende læringsstrategier Ny Giv for alle 2012

4 Den kyndige leseren • innstilt på å lære noe av lesingen • aktiv både før, under og etter lesingen • vet hvorfor og hvordan han leser • kan etablere forventninger til teksten og lese mellom linjene • velge lesemåte • vet når han forstår, og hva han kan gjøre når forståelsen bryter sammen Ny Giv for alle 2012

5 Mer bevisste lesere «Denne teksten hadde jo ingen ord i kursiv – det burde den ha» Elev 14 «Denne læreboken har ikke gode deloverskrifter» Elev 14 «Det er ganske anstrengende når jeg må tenke så mye samtidig som jeg leser – på alle ordene jeg ikke forstår og sånn» Elev 14

6 Lærerens oppgaver • lære elevene å målrette lesingen sin og å velge lesemåte • lære elevene å tenke over hva ordene i teksten betyr • hjelpe elevene til å utvikle den handlingskompetansen de må ha for å være aktive • lære elevene å snakke og skrive om tekstene • lære elevene å strukturere og omforme informasjon • lære elevene å kontrollere egen forståelse • få elevene til å oppdage sammenhengen mellom egen aktivitet og egen læring Ny Giv for alle 2012

7 Arbeidsgang • ”først gjør jeg det” lærer modellerer samtale- og skriveaktiviteter • ”så gjør vi det sammen” veiledet praksis, individuelt og i grupper • “så gjør dere det alene” nye arbeidsformer prøves ut i ulike fag/ sammenhenger • “så snakker vi om erfaringene” metakognitiv konferanse om effekten av ulike arbeidsmåter og om sammenheng mellom innsats og utbytte

8 Å planlegge en lesesituasjon • Mål: Kompetansemål fra LK-06 Lesemål • Tekster: Ulike tekster • Klargjøring:førforståelse tydelige lesebestillinger • Lesing og arbeid med tekstene for å forstå og for å lære: Lærestrategier: strukturere (tankekart, kolonnenotat, VØL, stille spørsmål (tekst, tanke, spørreordene, åpne/lukkede spm) gjengi (nøkkelord, ordliste, referat) gjenskape (bruke notater/logg for å skape selv) • Organisering • Vurdering av arbeidet: Dette har jeg gjort..Dette har jeg lært…Hva trenger jeg å lære mer av... • Videre udervisningsplanlegging Ny Giv for alle 2012

9 Noen didaktiske refleksjoner for å nå målene • Hvilke lesemåte skal elevene bruke? • Hvordan skal vi arbeide med førforståelse? • Hvordan gir jeg elevene mulighet til å være metakognitive? • Hvordan skal jeg modellere lese- / læringsstrategier? • Hvordan vil jeg formidle mine didaktiske valg til elevene? • Hvordan blir min rolle ved oppsummeringen? Ny Giv for alle 2012

10 bare et forslag… Hvordan kan lærer og elever være i tekst sammen? Ny Giv for alle 2012

11 Hva kan dette kapitlet handle om? Ny Giv for alle 2012

12 Hva ser du her? Ny Giv for alle 2012

13 Mål for økta • Fagmål: Gi kapitteloverskriften innhold ved å kunne fortelle noe om Plast som materiale. Kunne diskutere fordeler og ulemper ved plast som materiale. • Lesemål: Å ta i bruk forkunnskaper Ny Giv for alle 2012

14

15 Fyll blokka om PLAST Ny Giv for alle 2012

16 fordelerulemper

17 Evaluering av arbeidsøkta • Hva fungerte bra i denne leseøkta? • Hva må vi øve mer på? • Hva gjorde jeg for å legge til rette for læring? • Hva gjorde du? Ny Giv for alle 2012

18 å lese "hele teksten” Hva er tekstens meningsbærende elementer? Ny Giv for alle 2012

19 • Fagmål • Lesemål – Orientere seg i tekst – førlesing – Lese alle tekstelementene – lesing – Vurdere tekstens form og innhold – etterlesing Ny Giv for alle 2012

20 Se på bildene og les bildeteksten. Hva får du vite om religionene? Lag et kolonnenotat for å sortere informasjonen. Ny Giv for alle 2012

21 kolonnenotat Hinduismen bilde bildetekst brødtekst tabell /diagram Ny Giv for alle 2012

22 Les brødteksten. Hva mer fikk du vite? Fortsett å fylle inn i kolonnenotatet. Les resten av illustrasjonene. Hvilken informasjon var ny? Ny Giv for alle 2012

23 Evaluering • Hva likte du ved lesebestillingen? • Hva fikk du godt til? • Hva må du øve mer på? • I hvilken del av teksten kom du på ting du kunne fra før? • Skriv ned ord du ikke kjente fra før. Lær deg minst to av ordene. Ny Giv for alle 2012

24 Et nytt ordsom betyrog kan brukes slik Ny Giv for alle 2012

25 Personlig tilnærming til formiddagen så langt…. • Jeg har lagt merke til… • Dette har fått meg til å tenke på….. • Jeg lurer på… Ny Giv for alle 2012

26 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cN2AyANa8FU

27 Lesekort som utgangspunkt for diskusjon • Jeg la spesielt jeg merke til……… (fordi….) • Teksten fikk meg til å tenke på….. • Den dreier seg om… • Jeg likte…. • Jeg lurer på… Ny Giv for alle 2012

28 Læreplan i kunst og håndverk Kompetansemål etter 10.årstrinn Kunst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst Ny Giv for alle 2012

29 Lesemål Verktøy til etterlesingen – Nytt: • Bruke personskjema for å strukturere innholdet i tekstene. – Vedlikeholde: • Bruk av venndiagram eller tokolonnenotat for å (gjengi tekst og) sammeligne Ny Giv for alle 2012

30

31 Personskjema, fagtekster • Navn…. • Hva personen gjør, stilling, posisjon…. • Land.. • Tre karaktertrekk……. • Er/var opptatt av… • Mener/mente at…. • Liker/likte … • Tror på/trodde på…. • Er/var begeistret for…. • Er/var motstander av… • Medvirker til/medvirket til… • Tenker at/tenkte at…. • Skrev/komponerte/malte…. • Har/hadde en viktig rolle som… • Fikk…… Hvor i teksten ble du klar over at….? Ny Giv for alle 2012

32 Personskjema Han sier:Han mener, tenker og føler: Hva han gjør, valg han foretar; Hvordan han ser ut, klesstil osv: Ny Giv for alle 2012

33

34 Læreplan i mat og helse Kompetansemål etter 10.årssteget Mat og kultur Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk Ny Giv for alle 2012

35

36 Lesebestillingen • Orienter deg i teksten • Vurder forfatterens håndverk • Les alene eller sammen med lesepartneren din. • Fyll ut lesekortet ditt før du deler det du skrev med lesepartneren din. • Skriv ned ukjente ord etter hvert avsnitt og diskuter med lesepartneren din hva ordene betyr. Ny Giv for alle 2012

37 Lesekort for fagtekster, nyheter og bruksanvisninger - til gjenskaping av tekst • Da jeg leste, la jeg merke til… • Det var nytt for meg at…. • Dette fikk meg til å tenke på….. • Det jeg leser dreier seg om… • Jeg lærte…. • Jeg lurer på… Ny Giv for alle 2012

38 Noen didaktiske refleksjoner for å nå målene • Hvilke lesemåte skal elevene bruke? • Hvordan skal vi arbeide med førforståelse? • Hvordan gir jeg elevene mulighet til å være metakognitive? • Hvordan skal jeg modellere lese- / læringsstrategier? • Hvordan vil jeg formidle mine didaktiske valg til elevene? • Hvordan blir min rolle ved oppsummeringen? Ny Giv for alle 2012

39

40

41 Evaluering • Har du nådd målet? • Hva gjorde du? • Hva gjorde jeg for å hjelpe deg på vei? • En etterlesingsaktivitet Ny Giv for alle 2012

42 Læresamtalen • Snakke om det som skal læres – Hva er målet? – Hvordan skal vi jobbe? – Hvordan evaluere, vise hva man har lært? • Snakke om å lære – Hva kan du fra før? – Hva gjør lærer? – Hva gjør du? – Hva gikk bra? – Hva må vi øve mer på? Ny Giv for alle 2012


Laste ned ppt "Faglærer og leselærer Ny Giv for alle 2012. Når jeg tenker tilbake på 9.mars …………. Ny Giv for alle 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google