Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsaktuell undervisning Aviser ( …) som læremiddel kan motivere og engasjere fordi innholdet handler om virkeligheten. - Aktualisere fag og emner - Lesing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsaktuell undervisning Aviser ( …) som læremiddel kan motivere og engasjere fordi innholdet handler om virkeligheten. - Aktualisere fag og emner - Lesing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagsaktuell undervisning Aviser ( …) som læremiddel kan motivere og engasjere fordi innholdet handler om virkeligheten. - Aktualisere fag og emner - Lesing

2

3 Hva skjer Hvor..? Når…? Hvorfor…? Hvordan…?

4

5 Samfunnsfag Økonoimi / matematikk

6 Lesing i matematikk Ord- / begrepsliste: Røde tall Utgifter bringe i minus andre tertial underskudd Dekke inn pensjonskostnader overforbruk vekst i etterspørselen andelen eldre øker …

7 Kunnskapsløftet: Trene grunnleggende ferdigheter Å uttrykke seg muntlig Å uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy … i alle fag på fagets premisser

8 Kunnskapsløftet: Å kunne lese i matematikk •- innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer.

9 Kunnskapsløftet: Å kunne regne i norsk •- er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk viktig forståelse.

10 Å regne i norsk Å lese i matematikk

11 Hva skjer Hvor..? Når…? Hvorfor…? Hvordan…?

12 Om avis som læremiddel i lesetrening

13 Lesekompetanse PISAs definisjon: Å være i stand til å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gjennom dette å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sine muligheter, og være i stand til å delta i samfunnslivet

14 Leseundersøkelser •Pisa-undersøkelsen : 2006 Norske elever ligger under OECD- gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag. Norge har hatt en tilbakegang i perioden 2000-2006, viser PISA 2006. (Utdanningsdirektoratet)

15 Om lesekompetanse •Fullt ut lesekompetent er en person først når teksten er knyttet til hans egen virkelighet..Dette er ren logikk. Like logisk er det at en journalist formulerer seg ut fra sin kompetanse. Per Baugstø

16 Teksters vanskelighetsgrad er avhengig av leserens forforståelse •Jo mer man vet om et emne, desto lettere er det å lese en tekst om det. •Jo mindre man kjenner til emnet, jo vanskeligere blir lesingen

17 Lesing er kommunikasjon Kommunikasjonsmodell (Schramm/Shannon) SenderKode- former MottakerKode- omformer Signal (produkt) Støy Tilbakemelding Erfaringsverden

18

19

20

21

22 Sammensatte tekster … Hensikt Estetikk tekst Bilde Tegninger Tittel Grafikk Lyd Film Kunnskapsløftet: Utvidet tekstbegrep: Nytt hovedområde i norsk:

23 bilde bildetekst tittel ingress byline mellomtitler faktaboks spalter Presentasjon

24 Tekstinnganger for å skape forventning / forforståelse •Du har en forståelse av saken før du har lest saken. Dette gjør lesingen lettere fordi du i lesingen vil leite etter bekreftelser, ev. svar på spørsmål som dukker opp. Tittel, ingress og bilde … Egne kunnskaper og erfaringer, Idé om hva saken/teksten handler om.

25 Avis som læremiddel: Aviser ulike typer stoff og sjangrer som gir muligheter for både sterke og svake lesere. Redaksjonelt stoff Avisen skal informere, kritisere underholde, være debattorgan Redaksjonelle sjangrer: •Nyhet •Notis •Reportasje •Feature •Intervju •Enquete •Leder •Kommentar •Leserbrev •Anmeldelse •Petit Annonser Aviser er markedsplass Ulike annonser: Salgsannonser Rubrikkannonser Kunngjøringer

26 Oppsummering: Avis som læremiddel: Mål læremiddel Leseferdighet Fagkunnskap Tekster som •er autentiske •er aktuelle •er vesentlige •gir identifikasjon •som vekker interesse •Virkelighetsnære tekster ofte med lokalt innhold. Presentasjon som er leservennlig: •Sammensatte tekster

27 Lesestrategi og lesemåter

28 Lesestrategi •For å kunne lese effektivt må du først vite hvorfor du leser og hva målsettingen med lesingen er. Deretter velger du lesemåte og kombinasjoner av lesemåter som gjør at du når målene dine på en god og effektiv måte. (Stangeland/Forth) Dette er å ha en lesestrategi

29 Lesemåter •Skumlesing •Scanning •Ekstensiv lesing •Intensiv lesing


Laste ned ppt "Dagsaktuell undervisning Aviser ( …) som læremiddel kan motivere og engasjere fordi innholdet handler om virkeligheten. - Aktualisere fag og emner - Lesing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google