Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Byrådsavdeling for oppvekst Eksamen 2008 1. Samling i kursrekken 27.03.2008 –Innholdet i samlingene –Eksamen under utvikling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Byrådsavdeling for oppvekst Eksamen 2008 1. Samling i kursrekken 27.03.2008 –Innholdet i samlingene –Eksamen under utvikling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Eksamen 2008 1. Samling i kursrekken 27.03.2008 –Innholdet i samlingene –Eksamen under utvikling, trender –Kompetanse som vurderingsgrunnlag –Aktuelle eksamensformer Sentralt gitt (skriftlig) Lokalt gitt (muntlig) –Formelle rammer og regler –Generelle problemstillinger ang. vurdering

2 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Innhold i samlingene Torsdag 27.03. –Om endringer i eksamensformene de siste årene –Generelt om elevkompetanse og vurdering Onsdag 02.04. –Sentralt gitt eksamen, oppgaveformer og evaluering Torsdag 10.04. –Rammer og regler for gjennomføring av eksamen, v/Fylkesmannen i Hordaland –Bruk av IKT ved eksamen Onsdag 23.04. –Lokalt gitt eksamen; instruks, oppgaveformer, vurdering

3 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Vurdering ved eksamen ” Eksamen skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet.…… Eksamen skal organiserast slik at eleven kan få vist både breidd og djupn i kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev, slik denne kjem fram til eksamen” Forskrift §3-14. ”…Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eigen kompetanse.” Forskrift §3-19.

4 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Kompetanse Kompetanse er å gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål

5 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Eksamensformene i endring Intensjoner -Bred elevkompetanse er vurderingsgrunnlag -Bedre sammenheng mellom daglig skolearbeid og eksamen -Vanlige arbeidsmåter tas i bruk ved eksamen -Eksamen som brekkstang for ønskete arbeidsmåter og redskaper -Eksamen i takt med vurderingsforskriften -Redusere stressfaktorer

6 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Problemstilling 1 Hvilke vanlige arbeidsformer bør elevene kunne bruke under eksamen?

7 Likt for alleDen enkeltes kompetanse Like oppgaver Likt pensum Standardiserte krav Formalisert bedømmelse Uforberedt på innhold Lukket ramme EKSAMEN - FORMÅL Personlig oppgaveutforming Felles tema, valgt vinkling Helhetlig vurdering Kompetent bedømmelse Kjent, forberedt Åpnere rammer Kvalifisering Sertifisering Standardkrav Målemodellen Synliggjøre oppnådd kompetanse Standardmodellen

8 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no To prinsipper for dokumentasjon Jfr. C. Taylor (1994) Målemodellen Standardmodellen

9 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Målemodellen Smalt vurderingsgrunnlag Måling med høy reliabilitet Resultat som rangering Kvaliteten ligger i testen

10 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Problemstilling 2 Når brukes målemodellen rendyrket – i skolen? – i andre sammenhenger?

11 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Standardmodellen Bredt vurderingsgrunnlag Standard uttrykt som kriterier for vurdering Resultat relateres til kriterier Kvaliteten ligger i ”kompetent bedømmelse”

12 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Problemstilling 3 Når brukes standardmodellen – i skolen? – i andre sammenhenger?

13 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Aspekter ved vurdering Bredt vurderingsgrunnlag Situasjonsbestemt vurdering Smalt vurderingsgrunnlag Standardisert vurdering med høy sikkerhet

14 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Konsekvenser av forskriften Jfr. ”..både breidd og djupn i kompetansen sin i faget.” Åpnere oppgaver med større muligheter for eleven til å velge besvarelsesmåte Involverende vurdering, standardmodellen Nedtoning av eksamen som objektiv, allmenngyldig vurderingsform

15 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Problemstilling 4 Hva kreves av sensor for å kunne foreta en ”kompetent bedømmelse” av en elevbesvarelse ?

16 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Problemstilling 5 Drøft påstanden ”Egentlig er fusk god kompetanse!” Ut fra et faglig perspektiv Ut fra et moralsk perspektiv Andre perspektiv….?

17 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Systematisk arbeid med vurdering ”Vurderingsløypa” (Systematikk til refleksjon, avklaring og handling) Vurderingens formål Vurderingsgrunnlag og kriterier Dokumentasjon Analyse, tolkning og konklusjon Oppfølging

18 Elevenes kunnskapskompetanse Enkeltkunnskaper Å vite at….Basiskunnskaper. Fragmentariske kunnskaper. Kvantitativ kunnskap Reflektert kunnskap Å utvikle meninger Å vurdere kunnskap i et verdiperspektiv Forståelse Å skjønne Kausale forhold, logikk, årsak-virkning. Kvalitativ viten Kunnskaper i sammenheng Å ha oversikt. Å kunne sortere mellom ulike kunnskaper. Tverrfaglighet Integrert kunnskap Å endre seg som følge av det en vet

19 Elevenes metodekompetanse Ferdigheter Å lese, å sy, å høvle, å sykle ……… Ferdigheter øves og automatiseres Metoder Å gjennomføre prosjekt Å mestre arbeidsprosess fra idé til produkt Bevisste valg bygger opp arbeidsprosessen Strategier for læring inngår Teknikker Å skumlese, å snekre, å spille håndball, å lytte aktivt Ferdigheter spisses, større grad av bevissthet

20 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Utviklingsmuligheter Sammenslåing av skriftlig og muntlig eksamen Full nettilgang i eksamensperioden Kjernekunnskaper dokumenteres gjennom standardiserte, digitale tester


Laste ned ppt "©Byrådsavdeling for oppvekst Eksamen 2008 1. Samling i kursrekken 27.03.2008 –Innholdet i samlingene –Eksamen under utvikling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google