Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1

2 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Skatter og rammetilskudd Driftsregnskapet Finansiell situasjon Balansen Investeringsregnskapet 2

3 Prosess Årsregnskapet levert revisor 13.02.2014 Årsmeldinga levert revisor 31.03.2014 Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 godkjent av revisor uten merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandlet i kontrollutvalget 07.04.2014 uten vesentlige merknader Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 vedtatt i formannskapet 07.05.2014 Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i komitemøtet 12.05.2014 Årsmeldinga og årsregnskapet 2013 behandles i kommunestyret 26.05.2014 3

4 Nøkkeltall IndikatorerNøkkeltall Kommentarer Innbyggere5701Nedgang på 2 fra 2012, men fødselsunderskuddet har økt. Antall årsverk508Nedgang på 8 fra 2012. Antall ansatte 730. Stabil kvinneandel de siste årene på ca 81%. Sykefravær8,1 %9,1% i 2012. Målet var 7,5% ved utløpet av 2013 Netto driftsresultat7,8 mill (1,6%)Korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskomp fra investeringer gir et reelt driftsresultat på 3,7% Merforbruk kommunalområder15,3 millInkl netto premieavvik på 11,8 mill Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0Merforbruket var på 5,8 mill før strykninger Avkastning plasserte midler16,6 mill (9,01%)Referanseindeksen var 7,95 % Samlet lånegjeld221 mill207 mill i 2012. Netto lånegjeld er 35.083 kr pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt 50.530 kr Pensjonsforpliktelser779 millUtgjør kr 156.500 pr innbygger, hele landet har i gjennomsnitt kr 115.900 Sum driftsinntekter495 millIndikator sum omsetning 4

5 Befolkningsutvikling 5

6 Økonomisk situasjon 6

7 Skatter og rammetilskudd 2013201220112010 Skatt på inntekt og formue93 995 35790 336 96185 613 99595 237 719 Ordinært rammetilskudd198 812 594193 653 359184 709 770138 914 002 Andre generelle statstilskudd73 962 28486 165 94778 876 77682 285 162 SUM frie inntekter366 770 235370 156 267349 200 541316 436 883 7

8 Driftsregnskapet 8 Regnskap 2013 Budsjett inkl endr 2013 Avvik i kroner Omstillings- mål inkl i budsj STAB58.977.08049.794.1579.182.923-333.854 LOKALSAMFUNN15.101.78312.426.0512.675.732356.276 OPPVEKST90.172.91486.338.6513.834.263829.536 HELSE, OMSORG OG VELFERD181.015.437181.286.209-270.7725.284.964 Administrativ ledelse5.030.6935.080.932-50.2390 Politisk ledelse3.886.6113.919.000-32.488217.682 Sum ordinær drift354.184.518338.845.00015.339.419 Skatter og rammetilskudd-366.770.235-372.404.0005.633.765 Renter og finans12.585.71733.559.000-20.973.283 TOTALT0006.352.574

9 Vurdering av måloppnåelse Budsjettet for 2013 hadde et omstillingsmål på ca 6,3 mill Korrigert merforbruk på 5,5 mill i 2012 (ekskl premieavvik og tap på fordringer) innen ordinær drift Reelt omstillingsmål i 2013 på 11,8 mill kroner Merforbruk i ordinær drift på ca 15,3 mill Justert for premieavvik på ca 11,8 mill Merforbruk på ca 3,5 mill kroner = Måloppnåelse i 2013 på ca 8,3 mill kroner 9

10 Finansiell situasjon 10

11 Beholdning og resultater langsiktige plasseringer Beholdning og resultat Markedsverdi Andel Resultat 2013 Bankinnskudd 33 764 19316,8 %680 939 Pengemarked 23 662 21411,8 %511 516 Obligasjoner 74 577 58337,0 %3 256 382 Garanterte produkter 4 000 0002,0 %52 600 Hedgefond 10 442 4465,2 %790 610 Eiendom 8 410 5004,2 %-9 450 Utenlandske aksjefond 28 220 88114,0 %7 697 452 Norske aksjefond 18 296 9369,1 %3 649 255 Totalt 201 374 753100,0 % 16 629 304 11

12 Historisk avkastning på langsiktige plasseringer ÅrResultatMarkedsverdiAvkastning 2002 2 864 78785 259 8633.48% 2003 5 703 55689 911 3276.74% 2004 4 743 822174 655 1493.61% 2005 7 576 262175 670 8024.41% 2006 10 345 313177 762 1996.06% 2007 3 552 776176 771 7642.06% 2008 -12 867 493162 565 135-7.30% 2009 15 334 842177 899 9779.43% 2010 11 421 856175 101 0886.60% 2011 717 096175 818 1840.41% 2012 8 927 266184 745 4495.08% 2013 16 629 304201 374 7539.01% 74 949 387 4.05% 12

13 Balansen 20132012 Kommentarer til 2013-tallene Anleggsmidler1 020 362 973973 992 863Herav pensjonsmidler på 588 mill Omløpsmidler295 667 869277 138 775 SUM EIENDELER1 316 030 8421 251 131 638 Egenkapital244 801 442246 535 774 Langsiktig gjeld1 000 788 531932 502 441Herav pensjons- forpliktelser på 779 mill Kortsiktig gjeld70 440 86872 093 422 SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 316 030 8421 251 131 638 Egenkapital på 18,6%, gjeldsgrad på 81,4% 13

14 Investeringsregnskapet 2013 14 Regnskap Budsjett endelig Budsjett opprinnelig Investeringer i anleggsmidler27 854 96631 879 59345 143 618 Bruk av lånemidler14 983 38016 634 50630 043 618 Investeringsregnskapet har ingen udekket eller udisponert saldo

15 Investeringsregnskapet 15


Laste ned ppt "Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til komitemøtet 12.05.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google