Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.01.2014 11:49 KONFLIKTRÅDETS BRUKERUNDERSØKELSE RESULTATER 2013 - PARTER E-post invitasjon til brukerundersøkelsen ble sendt til 1018 personer etter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.01.2014 11:49 KONFLIKTRÅDETS BRUKERUNDERSØKELSE RESULTATER 2013 - PARTER E-post invitasjon til brukerundersøkelsen ble sendt til 1018 personer etter."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.01.2014 11:49 KONFLIKTRÅDETS BRUKERUNDERSØKELSE RESULTATER 2013 - PARTER E-post invitasjon til brukerundersøkelsen ble sendt til 1018 personer etter møter i konfliktrådene i 2013, og 1/3(344) sendte oss svar (responderte): 253 parter, 72 verger, 18 støttepersoner og 1 observatør. 253 respondenter var parter – fordelt slik: 151 klagere og 102 påklagede. Her følger partenes samlede respons på konfliktrådets tjeneste.

2 23.01.2014 11:49 3. Hvilket konfliktråd benyttet du? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvilket konfliktråd benyttet du? 25311,845,9112,00

3 23.01.2014 11:49 4. Hvor lenge er det siden møtet i konfliktrådet fant sted? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor lenge er det siden møtet i konfliktrådet fant sted? 2532,640,863,00

4 23.01.2014 11:49 5. Din alder Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Din alder2535,871,356,00

5 23.01.2014 11:49 6. Kjønn Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Kjønn2521,360,481,00

6 23.01.2014 11:49 7. Din status som part Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Din status som part2531,400,491,00

7 23.01.2014 11:49 9. Angi saksforhold Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Angi saksforhold2495,113,554,00

8 23.01.2014 11:49 10. Relasjon til de(n) andre parten(e): Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Relasjon til de(n) andre parten(e): 2511,710,722,00

9 23.01.2014 11:49 11. Dersom ukjent: Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Dersom ukjent:1091,590,492,00

10 23.01.2014 11:49 12. Dersom kjente: Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Dersom kjente:983,101,053,00

11 23.01.2014 11:49 13. Dersom nær relasjon: Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Dersom nær relasjon:374,051,835,00

12 23.01.2014 11:49 14. Hvilken juridiske status hadde saken før megling? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvilken juridiske status hadde saken før megling? 2491,840,902,00

13 23.01.2014 11:49 15. Hvor fikk du først informasjon om konfliktrådet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor fikk du først informasjon om konfliktrådet? 2511,851,441,00

14 23.01.2014 11:49 17. Fikk du tilsendt skriftlig informasjon før møtet fant sted? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Fikk du tilsendt skriftlig informasjon før møtet fant sted? 2501,150,361,00

15 23.01.2014 11:49 18. Var du i muntlig kontakt med konfliktrådet før møtet ble avholdt? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Var du i muntlig kontakt med konfliktrådet før møtet ble avholdt? 2501,661,041,00

16 23.01.2014 11:49 19. Hvordan opplevde du informasjon og kontakten med konfliktrådet før møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan opplevde du informasjon og kontakten med konfliktrådet før møtet? 2481,610,751,00

17 23.01.2014 11:49 21. Om støttepersonen Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Om støttepersonen2381,530,502,00

18 23.01.2014 11:49 22. Opplevde du konfliktrådet som frivilling for deg i denne saken? Tok du et valg? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Opplevde du konfliktrådet som frivilling for deg i denne saken? Tok du et valg? 2481,120,331,00

19 23.01.2014 11:49 24. Hvor mange var tilstede av parter og støttepersoner/verger? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor mange var tilstede av parter og støttepersoner/verger? 2471,230,581,00

20 23.01.2014 11:49 25. Jeg møtte - Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Jeg møtte -2491,530,841,00

21 23.01.2014 11:49 26. Hvor mange fra konfliktrådet deltok i møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor mange fra konfliktrådet deltok i møtet? 2511,460,661,00

22 23.01.2014 11:49 27. Hvordan ble du møtt av meglerne/tilretteleggerne? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan ble du møtt av meglerne/tilretteleggerne? 2521,090,301,00

23 23.01.2014 11:49 29. Fikk du sagt det som var viktig for deg? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Fikk du sagt det som var viktig for deg? 2481,200,441,00

24 23.01.2014 11:49 30. Var det en grei fordeling av taletid i møte? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Var det en grei fordeling av taletid i møte? 2481,070,251,00

25 23.01.2014 11:49 31. Hvem opplevde du hadde ordet mest? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvem opplevde du hadde ordet mest? 2523,721,505,00

26 23.01.2014 11:49 32. Hvordan vil du beskrive din egen rolle i møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan vil du beskrive din egen rolle i møtet? 2462,111,073,00

27 23.01.2014 11:49 33. Hvordan opplevde du meglerne/tilretteleggerne i møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan opplevde du meglerne/tilretteleggerne i møtet? 2502,161,312,00

28 23.01.2014 11:49 35. Opplevde du at dere hadde nok tid i møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Opplevde du at dere hadde nok tid i møtet? 2451,030,181,00

29 23.01.2014 11:49 36. Hvordan opplevde du møtet i sin helhet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan opplevde du møtet i sin helhet? 2482,631,632,00

30 23.01.2014 11:49 38. Hvordan er forholdet ditt til de(n) andre parten(e) nå? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvordan er forholdet ditt til de(n) andre parten(e) nå? 2512,140,973,00

31 23.01.2014 11:49 39. Ble det inngått skriftlig avtale? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Ble det inngått skriftlig avtale? 2531,070,261,00

32 23.01.2014 11:49 40. Hvem bidro til å forme avtalen Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvem bidro til å forme avtalen 2352,811,482,00

33 23.01.2014 11:49 41. Er du tilfreds med avtalen nå i ettertid? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Er du tilfreds med avtalen nå i ettertid? 2461,170,381,00

34 23.01.2014 11:49 43. Er saken ute av verden for din del nå? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Er saken ute av verden for din del nå? 2512,171,701,00

35 23.01.2014 11:49 44. Har du hatt behov for kontakt med konfliktrådet etter møtet? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Har du hatt behov for kontakt med konfliktrådet etter møtet? 2511,920,262,00

36 23.01.2014 11:49 46. Var konfliktråd et godt valg i din situasjon/sak? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Var konfliktråd et godt valg i din situasjon/sak? 2431,140,341,00

37 23.01.2014 11:49 47. Grad av tilfredshet med konfliktrådets tjeneste Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Grad av tilfredshet med konfliktrådets tjeneste 2495,731,576,00

38 23.01.2014 11:49 48. Vil du anbefale møte i konfliktrådet til andre? Parter - alle 2013 Intervallfilter: 2013 - Parter samlet SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Vil du anbefale møte i konfliktrådet til andre? 2491,100,311,00


Laste ned ppt "23.01.2014 11:49 KONFLIKTRÅDETS BRUKERUNDERSØKELSE RESULTATER 2013 - PARTER E-post invitasjon til brukerundersøkelsen ble sendt til 1018 personer etter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google