Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manuell beregning. Prosent dybdedose (PDD) PDD(d,A s,ssd)=100*D(d,A s,ssd)/D(d max,A s,ssd)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manuell beregning. Prosent dybdedose (PDD) PDD(d,A s,ssd)=100*D(d,A s,ssd)/D(d max,A s,ssd)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Manuell beregning

2

3

4 Prosent dybdedose (PDD) PDD(d,A s,ssd)=100*D(d,A s,ssd)/D(d max,A s,ssd)

5  Punktet i 6 cm dyp representer målvolumet på en god måte.  Kalibreringsfaktoren (i max.) er 100 MU/Gy.  Dybdedoseprosenten i dyp 6 cm er 80%  Dybdedosekurven er angitt relativt til max. For å få 1Gy i 6 cm dyp må man gi 1.25 Gy i max For å få 1Gy i 6 cm dyp må man gi 1.25 Gy i max Innstilling = 100 MU/Gy x 1.25 Gy = 125 MU Innstilling = 100 MU/Gy x 1.25 Gy = 125 MU Bruk av PDD, eks. 10x10-felt

6 Avstandseffekten (Mayneords formel) DD(ssd 1,d) % (ssd 1 +d m /ssd 1 +d) 2 DD(ssd 2,d) % (ssd 2 +d m /ssd 2 +d) 2 DD(ssd 2,d) % =DD(ssd 1,d) % (ssd 2 +d m /ssd 1 + d m ) 2 (ssd 1 +d/ssd 2 +d) 2 =

7 Ekvivalent feltstørrelse (ESQ) Tabell (BJR supplement 25), tabell 9.2 Khan For kvadratiske felt: Formel (Sterlings formel, Sterling et al 1964):

8 Tissue Air Ratio - TAR Tissue-air-ratio ble definert av Johns for å gjøre DD(d) % uavhengig av avstand fra strålekilden: TAR=D(d,ssd)/D(ssd) fs hvor D(ssd) fs er dosen målt “free in space” i samme avstand.

9 Tissue Air Ratio - TAR

10 TAR0 Det ble definert en null-felts TAR: TAR0(d) = TAR(d, 0) en størrelse som skal representere attenuasjonen av primærstrålingen uten spredt bidrag, TAR0 = e -  (d-dmax), K s =1 Null-feltstørrelse kalles ofte for “narrow beam”, d.v.s ideel feltstørrelse lik 0 x 0 mm

11 Back Scatter Factor (BSF) Back Scatter Factor ble definert for rtg kvalitet og defineres på samme måte som TAR, men alltid ved d=d max : BSF= D(d=d max,ssd)/D(ssd) fs BSF gir uttrykk for det spredte bidraget til dosen i max For terapikvaliteter er PSF<5%.

12 Back Scatter Factor

13 Peak Scatter Factor, PSF PSF = Absorbert dose i vev i d max Absorbert dose i vev i d max, spredt bidrag PSF(A d )=TAR(d max, A d )

14 Scatter air ratio - SAR SAR kvantifiserer spredt bidrag: SAR(d,A d )=TAR(d, A d )-TAR0(d) SAR er avhengig av: –dybde –feltstørrelse –energi SAR er uavhengig av: –avstand

15 Tissue Phantom ratio - TPR Forholdet mellom dosen i et gitt punkt i et fantom og dosen i samme punkt (d.v.s. samme avstand), men nå i referansedyp.

16 Tissue Maximum Ratio -TMR samme som TPR, men alltid normalisert til d max.

17 Normalised Peak Scatter Factor NPSF(A) = PSF(A)/PSF(A ref )

18 Sammenhenger

19

20 Spredt bidrag Primære fotoner, P Spredt stråling, kollimator, S c Spredt stråling, fantom- komponent, S p kilde kollimator fantom P ScSc SfSf

21 Field Output Factor Forholdet mellom output for en gitt feltstørrelse og referansefeltstørrelsen i d ref i et ”full scatter” fantom FOF(d ref, A) = S c (A)  S p (d ref, A d ) = S c (A)  S p (d ref, ESQ)

22 Phantom Scatter Factor, S p

23

24 Collimator/Head Scatter Factor, S c S c = D(air,A)/D(air, A ref )

25 TPR, dosering drdr d PdPd PrPr 1000 TPR kurver kan måles opp, og vil ligne en dybdedosekurve 10 cm

26 TPR (d) = D d /D r D r = D d / TPR = 1/ TPR = 1/ TPR Vi vil ha 1 Gy i et gitt dyp d. Dersom vi kjenner TPR-forholdet vil dosen i ref.dypet være Innstilling = kal.fak x D r drdr d PdPd PrPr 1000 10 cm TPR, dosering

27 Tabell, korreksjon for spredt stråling pasient, 6MV fotoner

28 Tabell, korreksjon for kollimatorspredt stråling, 6MV fotoner

29

30 Isodoser og dosefordelinger Den enkleste form for flerfeltsteknikk er to-motgående strålefelt Teknikken gir en homogen dose til målvolumet, men også samme eller høyere dose til perifert liggende normalvev. Periferidosen er avhengig av energi

31 2 Gy max

32 Isodoser og dosefordelinger Periferidosen er avhengig av foton- energi ved to motgående felt; dette skyldes forskjell i djupdose -kurvens forløp. Lav energi gir høy periferi-dose; og v.v. for høy foton-energi.

33 Isodoser og dosefordelinger For en pasient med tverrmål (tykkelse) mellom 25-30 cm vil overdosering i perifert beliggende vev bli 25- 40% ved 60-CO, mens kun 3-6% ved 25 MV fotoner.

34

35 Feltskjøt Kombinasjon av strålefelt med samme eller til dels samme innfallende vinkel - ‘feltskjøting’ - skal gi homogen dosefordeling i mellomliggende område

36 Feltskjøt Avstanden mellom feltene S1+S2 beregnes slik at de divergerende strålefeltene geometrisk møtes i pkt. E. Dette forutsetter at isodose=50% er sammen- fallende med geometrisk feltgrense

37 Feltskjøt Dersom to motgående strålefelt skjøtes mot to andre motgående strålefelt, vil en få et område med overdosering der tre av feltene gir bidrag Dette inntrer dersom divergensen fra felt 1 ikke svarer divergensen fra felt 4. Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4

38 Elektroner, dybdedosekurve

39 Elektroner, ’build-up’

40 Elektroner, isodoser

41 Elektroner


Laste ned ppt "Manuell beregning. Prosent dybdedose (PDD) PDD(d,A s,ssd)=100*D(d,A s,ssd)/D(d max,A s,ssd)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google