Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMRT Ellen Wasbø fysiker Seksjon for medisinsk fysikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMRT Ellen Wasbø fysiker Seksjon for medisinsk fysikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 IMRT Ellen Wasbø fysiker Seksjon for medisinsk fysikk

2 Hva er IMRT? • I ntensitets M odulert R adio T erapi –intensiteten varierer over strålefeltet • Invers planlegging –angir målet for dosefordelingen –datamaskin optimerer strålefeltene

3 IMRT Intensitetsmodulert stråleterapi tumor risikoorgan CRT Konformal stråleterapi tumor risikoorgan forward planning: (doseplanlegger bestemmer hvordan strålefeltene skal være) inverse planning: (strålefeltene optimaliseres av et dataprogram)

4 IMRT ved T3b prostatakreft Målvolum: Prostata/ves.sem., lymfeknuter IMRT første 50 Gy, konvensjonell boost siste 20 Gy Risikoorgan: Tarm, rektum, blære

5 video av felt 1 subfelt 1 – MLC bevegelse (’Klikk’ på det svarte feltet!) det intensitetsmodulerte feltet ved eksponering av strålesensitiv film Intensitetsmodulering “sliding window”

6 målvolumet i 3d inntegnet på CT snitt IMRT konvensjonell 4 felt isodose-flate 95% (bestrålt volum) IMRT mer formet til målvolumet sparer derfor bedre blære, tarm, rektum…

7 T3b prostatakreft 4 felt box teknikk IMRT

8 Optimeringen (invers doseplanlegging) Dose-volum krav til inntegnede strukturer øvre og nedre grenser for dosen Angir disse i et tenkt dose-volum-histogram (DVH) Eksempel på dose-volum krav: målvolum(rød): Måldose = 50Gy risikoorgan(blå):maksimalt 40 Gy

9 IMRT planlegging Optimeringsprogrammet trenger: -inntegnede strukturer - målvolum, risikoorgan, (hjelpevolumer) -isosenter -gantryvinkler -fraksjonering -prioriteringer av de inntegnede strukturene - gis et tall mellom 0 og 1000 etter hvor viktig det er

10

11 Utfordring ved IMRT for ØNH •mange risikoorganer –medulla/hjernestamme –parotis –øye + synsnerve + chiasma –indre øre •integrert boost (ulike volumer skal ha ulik dose samtidig) –PTV T (tumor) ~70 Gy –PTV EH (høyrisiko områder) ~60 Gy –PTV EL (lavrisiko områder) ~50 Gy

12 Kvalitetssikring Dosemåling -Rekalkulert behandlingsplan for fantom oppsett (gantry 0 o for alle felt) -Sammenlign kalkulert og målt dose i ett punkt

13 Fluencekontroll ok ? (4%, 4mm) Predicted Portal Dose Image (Eclipse calculation) PVI Integrated Image (measured) IMRT felt bestrålt rett på PVI (bildeplate tilsvarende røntgen bare for megavolt energi) Akkumulert dose sammenlignet med Eclipse prediksjon (Portal Dose Prediction)

14 Gel-dosimetri ved IMRT Strålesensitiv gel bestråles og MR-skannes. MR bildene vil inneholde info om hvor mye dose de ulike delene av gelen har fått. Dette kan så sammenlignes med det doseplansystemet vårt (Eclipse) har beregnet. Brukt ved oppstart av IMRT som kvalitetssikring i 3D. Bolstad Hysing et al, Radiother Oncol (submitted) ― Eclipse ∙∙∙∙ Gel

15 Oppsummert •Med IMRT teknikken har vi større mulighet til å lage kompliserte doseplaner hvor vi lettere kan spare kritiske organer for høye stråledoser og dermed redusere bivirkninger.


Laste ned ppt "IMRT Ellen Wasbø fysiker Seksjon for medisinsk fysikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google