Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sektordiagram MÅL:  Kunne forklare begrepene frekvens og relativ frekvens  Kunne lage et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sektordiagram MÅL:  Kunne forklare begrepene frekvens og relativ frekvens  Kunne lage et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4

2 Dagens tema: Sektordiagram MÅL:  Kunne forklare begrepene frekvens og relativ frekvens  Kunne lage et sektordiagram PLAN FOR TIMEN:  Felles gjennomgang  Undersøkelse i klassen  Oppgaver  Måloppsummering: Hva har vi lært?

3 Repetisjon av to viktige begreper

4 Frekvens: Hvor mange ganger en bestemt observasjon forekommer. Frekvens er det samme som hyppighet. Denne tabellen viser hvor mange representanter de ulike partiene fikk på Stortinget ifølge skolevalget i 2009: PartiFrekvens Arbeiderpartiet42 Fremskrittspartiet45 Høgre29 Sosialistisk venstreparti19 Kristelig folkeparti3 Senterpartiet11 Venstre11 Rødt9 Andre0 Sum169 Hva vi undersøker Hvor ofte eller hvor mange

5 Relativ frekvens: Andel av alle i undersøkelsen. Vi finner den relative frekvensen ved å dividere frekvensen til den enkelte observasjonen med summen av frekvensene. Summen av de relative frekvensene vil alltid være 1! Den relative frekvensen kan oppgis både som brøk, desimaltall og prosent. PartiFrekvensRelativ frekvens Arbeiderpartiet4242 / 169 = 0,25 = 25 % Fremskrittspartiet4545 / 169 = 0,27 = 27 % Høgre2929 / 169 = 0,17 = 17 % Sosialistisk venstreparti1919 / 169 = 0,11 = 11 % Kristelig folkeparti3 3 / 169 = 0,02 = 2 % Senterpartiet1111 / 169 = 0,07 = 7 % Venstre1111 / 169 = 0,07 = 7 % Rødt9 9 / 169 = 0,05 = 5 % Andre0 0 / 169 = 0 = 0 % Sum169 1 = 100 %

6 Å lage et sektordiagram

7 Sektordiagram  Kalles også for kakediagram  Hvert svaralternativ vises som en sirkelsektor  Egner seg godt til å vise relative frekvenser, hvor stort noe er i forhold til helheten  Hele sirkelen er 100 % eller 360 o

8 Sammenhengen mellom gradtall og prosent 25 %90 o

9 Vi vet at hele sirkelen er 360 o eller 100 % 1% av sirkelen er: 360 o : 100 = 3,6 o 100% 360 o

10 Tenkepause Vi vet at den relative frekvensen kan oppgis både i brøk, desimaltall og prosent. Når vi skal lage sektordiagram, må vi gjøre om fra relativ frekvens til gradtall. Hvordan kan vi gjøre om fra PROSENT til gradtall? Vi vet nå at hele sirkelen er 360 o eller 100 % 1% av sirkelen er: 360 o : 100 = 3,6 o Undersøkelse: Hvem vil reise på klassetur i 10. klasse? I en klasse svarte 92,857 % at de ville være med på klassetur. Hvor mange grader skal denne sirkelsektoren være dersom du skal fremstille resultatet av undersøkelsen i et sektordiagram?

11 Tenkepause Vi vet at den relative frekvensen kan oppgis både i brøk, desimaltall og prosent. Når vi skal lage sektordiagram, må vi gjøre om fra relativ frekvens til gradtall. Hvordan kan vi gjøre om fra DESIMALTALL til gradtall? Undersøkelse: Hvem vil reise på klassetur i 10. klasse? Andelen elever som ikke ønsket å være med var 0,07143. Hvor mange grader skal denne sirkelsektoren være dersom du skal fremstille resultatet av undersøkelsen i et sektordiagram?

12 Det er altså to måter å gjøre om fra relativ frekvens til gradtall på: SvarFrekvens (antall) Relativ frekvens (andel) Gradtall til sirkelsektorene Ja2692,857 % 3,6 o 334,29 o Nei27,143 % 3,6 o 25,704 o Sum28100 %360 o 1) Fra PROSENT til gradtall Dersom den relative frekvensen er oppgitt i prosent, multipliserer vi prosentandelen med 3,6 o ( ) for å finne gradtallet til sirkelsektoren. Undersøkelse: Hvem vil reise på klassetur i 10. klasse?

13 Det er to måter å gjøre om fra relativ frekvens til gradtall på: SvarFrekvens (antall) Relativ frekvens (andel) Gradtall til sirkelsektorene Ja260,92857 360 o 334,29 0 Nei20,07143 360 o 25,704 0 Sum281360 o 2) Fra DESIMALTALL til gradtall Dersom den relative frekvensen er oppgitt i desimaltall, multipliserer vi desimaltallet med 360 o for å finne gradtallet til sirkelsektoren. Undersøkelse: Hvem vil reise på klassetur i 10. klasse?

14 Undersøkelse i klassen

15 Prøv selv! Gjør oppgave 4.8 – 4.12 s. 130 – 134 i grunnboka

16 Oppsummering Mål:  Kunne forklare begrepene frekvens og relativ frekvens  Kunne lage et sektordiagram


Laste ned ppt "Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sektordiagram MÅL:  Kunne forklare begrepene frekvens og relativ frekvens  Kunne lage et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google