Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MR-labben, Haukeland Sykehus Billed dannelse Gradientsystemet: Snittvalg og oppbygning av billedpunkter skjer ved et ekstra, kontrollerbart magnetfelt,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MR-labben, Haukeland Sykehus Billed dannelse Gradientsystemet: Snittvalg og oppbygning av billedpunkter skjer ved et ekstra, kontrollerbart magnetfelt,"— Utskrift av presentasjonen:

1 MR-labben, Haukeland Sykehus Billed dannelse Gradientsystemet: Snittvalg og oppbygning av billedpunkter skjer ved et ekstra, kontrollerbart magnetfelt, overlagret B0. Dette kalles gradientfelt. Gradientfelt i Z, Y og X-retningen.

2 MR-labben, Haukeland Sykehus Gradient-spoler X-gradient Y-gradient Z-gradient

3 MR-labben, Haukeland Sykehus Bilde generering Hans-J. Smith, Frank N. Ranallo, A Non Mathematical Aproach to Basic MRI

4 MR-labben, Haukeland Sykehus Snittvalg Hans-J. Smith, Frank N. Ranallo, A Non Mathematical Aproach to Basic MRI Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

5 MR-labben, Haukeland Sykehus Snittvalg Hans-J. Smith, Frank N. Ranallo, A Non Mathematical Aproach to Basic MRI

6 MR-labben, Haukeland Sykehus X gradienten (frekvenskoding) Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

7 MR-labben, Haukeland Sykehus Y gradienten (fasekoding) Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

8 MR-labben, Haukeland Sykehus K-space Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

9 MR-labben, Haukeland Sykehus K-space er en matrise av tall, der en FT (fouriertransform) gir MR-bilde. Verdiene i k-space er måleverdier fra hvert MR-signal, målt ved forskjellige tider. Lave frekvenser (kontrast) sentralt i k-space. Høye frekvenser (fine detaljer) i periferien. K-space

10 MR-labben, Haukeland Sykehus K-space

11 MR-labben, Haukeland Sykehus Full K-space Lav-pass filter Høy-pass filter Lav-pass, Høy-pass filter

12 MR-labben, Haukeland Sykehus Opptak til K-space med 2 x 3 matrise. 1. signal opptak med fase-gradient avslått (0 faseskift). FFT av k-space gir et spekter med 3 frekvenskomponenter,  1,  2,  3. med amplituder (A+B), (C+D), (E+F). 2. Anvender fase-kodings gradienten til å generere et faseskift på 180 o. FFT av k-space gir nå amplitudene (A-B), (C-D) og (E-F). 3. Ved å kombinere resultatene fra 1. og 2. kan en regne ut hvert punkt (pixel) i billed matrisen. K-space

13 MR-labben, Haukeland Sykehus Generisk GE puls sekvens ky kx nex TR t s /N f Matrise av K-space samples k xi, k yi Sampling intervall: dk x = t s /N s dk y =NEX x TR (Nf = antall frekvens kodinger) K-space traversering

14 MR-labben, Haukeland Sykehus Nyquist samplings teorem Vi får nedfolding (aliasing) når maksimal frekvens i signalet f 0, er større enn  /Ts. Nyquist: 1/Ts > 2 f 0 Orginal signal Feil representasjon av signal TsTs Måleteknikk

15 MR-labben, Haukeland Sykehus Sampling Westbrook C., Kaut C. (1998), MRI in Practice

16 MR-labben, Haukeland Sykehus  Frekvensspekteret for et samplet signal gjentar seg periodisk med periode 2  /Ts Bruker et «vindu» (filter) for å plukke ut aktuelt frekvensområde Enkleste form er et kvadratisk eller rektangulært vindu Andre alternativer: Hanning-filter, Hamming-filter. Fouriertransform

17 MR-labben, Haukeland Sykehus GIBBS fenomen. Opsjoner: weak medium strong f(t) t Hanning filter Avkortnings (truncation) artefakt Ringing Gibbs artefakt Gibbs artefakts oppstår som en følge av FFT-transform med et endelig antall samplingspunkter. Ethvert signal kan i teorien representeres ved et uendelig antall sinus-bølger med ulike amplitude, fase og frekvens. I MRI må vi begrense antall samplings punkt. Fourier-rekken blir således avkortet (truncated). -reduserer gibbs artefakts -reduserer oppløsning Gibbs artefakt

18 MR-labben, Haukeland Sykehus 132 x 256 matrise242 x 256 matrise Gibbs artefakt

19 MR-labben, Haukeland Sykehus a) Sender båndbredde b) Mottaker båndbredde Mottaker båndbredde: frekvensområde over 1 pixel: Smal båndbredde: -bedre SNR -mer følsom for kjemisk- skift artefakter. SNR er proposjonal med kvadratroten av utlesningstiden Båndbredde

20 MR-labben, Haukeland Sykehus Bruker symetriegenskaper i K-space SNR reduseres. Romlig oppl. er den samme. Half fourier

21 MR-labben, Haukeland Sykehus Half-Fourier matrise

22 MR-labben, Haukeland Sykehus -Reduserer romlig oppløsning. -Bedre SNR (voxel størrelsen øker) Nuller settes inn i perifere deler av k-space før FFT. Redusert opptaksmatrise

23 MR-labben, Haukeland Sykehus Bilde med 50 % rektangulært FOV. Romlig oppl. beholdes SNR reduseres. Øker avstand mellom k-linjene, samme areal. Rektangulært FOV

24 MR-labben, Haukeland Sykehus k-space av referansebilde høye frekvenser i referansebilde Dynamisk keyhole data. Bare lave frekvenser måles Kombinasjon av referansedata og dynamiske opptak FFT Keyhole

25 MR-labben, Haukeland Sykehus Dynamiske kontrast studier 3D dynamisk (1. pass) Funksjonell MRI Keyhole, anvendelser

26 MR-labben, Haukeland Sykehus Fasekoder i snittseleksjons retningen MRI 3D

27 MR-labben, Haukeland Sykehus Overfolding i Z-retningen

28 MR-labben, Haukeland Sykehus 32 partisjoner64 partisjoner 128 partisjoner Antall 3D partisjoner er antall samplingspunkt i Z-retn. Jo flere 3D-partisjoner jo: -Høyere SNR -Mindre følsomhet for Gibbs artefakt Antall 3D-partisjoner

29 MR-labben, Haukeland Sykehus 1mm 2 mm 3 mm Snitt tykkelse

30 MR-labben, Haukeland Sykehus Momenter ved rekonstruksjon


Laste ned ppt "MR-labben, Haukeland Sykehus Billed dannelse Gradientsystemet: Snittvalg og oppbygning av billedpunkter skjer ved et ekstra, kontrollerbart magnetfelt,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google