Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21 jf 19 Varsling Pkt 20.5 Pkt 22 Pkt 24 Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 25 Force majeure Pkt 17,3 Pkt 25.2 Kapittel IV-situasjoneneKapittel IV-virkningene

2 Lasse Simonsen Byggherrens endringskompetanse – 15 %-grensen: Opprinnelig kontraktssum 15% Tillegg + Enhetsprissystemet Frie forhandlinger

3 Passiv Lasse Simonsen Endringsordre Regulære endringsordre Regulære endringsordre Irregulære endringsordre Irregulære endringsordre 20.3 Varsling Svar Tvist Enige Utførelsesplikt ved uenighet Utførelsesplikt ved uenighet Foreldelsesfrist Hvem 20.5,1 20.6 B-tilfellene A-tilfellene 26 Sikkerhet Oppmann 20.6,3 og 4 20.7 - Skriftlig - At det er en endring - Hva 20.5,2 Pålegg fra det offentlige Pålegg fra det offentlige 20.3,2 og 20.4 Endringsordresystemet: 20.6,2.2

4 Lasse Simonsen Entreprenørens utførelsesplikt ved irregulære endringsordre: 1 1 2 2 3 3 Irregulær endringsordre Irregulær endringsordre ”Uten ugrunnet opphold” 20.5 Entreprenørens varsel 20.5 Entreprenørens varsel 20.6 Byggherrens svar 20.6 Byggherrens svar ”Uten ugrunnet opphold” 20.4 Utførelsesplikt før byggherrens svar 20.6,3/4 og 20.7 Utførelsesplikt ved avslag

5 Lasse Simonsen Endrings- ordre Regulære endringsordre Regulære endringsordre Irregulære endringsordre Irregulære endringsordre -Byggherren -Representant mv -Byggherren -Representant mv -Instruks (Bl) -Tegninger (A/R) -Instruks (Bl) -Tegninger (A/R) - Av andre - På andre måter - Av andre - På andre måter Ikke utførelsesrett Ikke utførelsesrett Varslings- plikt Varslings- plikt Utførelsesplikt 20.3,1 20.3,2 20.4,1 20.5 20.4,2 20.5,1 Entreprenørens utførelsesplikt før byggherrens svar – punkt 20.4: - Byggherren - Representant mv - Byggherren - Representant mv Utførelses- plikt Utførelses- plikt 20.4,2 Varslings- plikt Varslings- plikt 20.5,1 Utførelses- plikt Utførelses- plikt (forutsatt)Se 20.4,2

6 Lasse Simonsen Utførelsesplikt og krav på (midlertidig) vederlag ved byggherrens avslag: Byggherrens avslag Byggherrens avslag Ingen krav om oppmannsavgjørelse Ingen krav om oppmannsavgjørelse Krav om oppmannsavgjørelse Krav om oppmannsavgjørelse Sikkerhetsstillelse Ingen sikkerhetsstillelse Ingen sikkerhetsstillelse 20.7 jf 43.2 Oppmannens avgjørelse er bestemmende 20.6,3 og 4 UtførelsespliktValgrett på egen risiko

7 Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21 jf 19 Varsling Pkt 20.5 Pkt 22 Pkt 24 Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 25 Force majeure Pkt 17,3 Pkt 25.2 Kapittel IV-situasjoneneKapittel IV-virkningene

8 Lasse Simonsen Forholdet mellom kapittel III og punkt 21 og 22: Kap III 21 Virkninger 21 Virkninger 22 Varsel 22 Varsel Fastleggelse av byggherrens plikter og risiko Brudd på byggherrens plikter/ materialisering av byggherrerisikoen

9 Lasse Simonsen Feilbegrepet: Feil ved prosjekteringen Feil ved prosjekteringen Innvirkning på produksjonen Innvirkning på produksjonen Dårlige løsninger for byggherren Dårlige løsninger for byggherren 22 og 23.3 Varslingsplikt 5 Lojalitetsplikt + 23.3 ”vil kunne medføre”

10 Lasse Simonsen Nøytralt varsel SituasjoneneKonsekvensene Varsel om kravstype Spesifisert krav Situasjonsvarsel – Påberopelse av forholdet Arten av kontraktsrevisjonen -Vederlagsjustering -Fristforlengelse Varslingstypene: Medvirkningssvikt mv Framsettelse av det tallfestede kravet (1)(2)(3)

11 Lasse Simonsen Varslingsplikt 1 Ordensforskrift (24.3,3/22.2?) 2 Forskyver byggherrens svarfrist (23.3,2) 3 Erstatningsmodell (22.1) 4 Svakt preklusiv (23.1,3) 5 Preklusiv (20.5/23.3,1) ”Skal” De ulike typer virkninger av brudd på varslingspliktene i kapittel IV:

12 Lasse Simonsen Årsak Virkning Forholdet mellom punktene 22.1 og 23.3 - fristens utgangspunkt: ”Vil kunne medføre” Kunnskap ”Er blitt klar over” Kunnskap ”Er blitt klar over” -Merutgifter - Forsinkelse ”Forholdet”

13 Lasse Simonsen Forenklet system: Nøytralt varsel Situasjonene Situasjonsvarsel – Påberopelse av forholdet 21 Entreprenørens krav ved forsinkelse og mangler ved byggherrens leveranser mm ”Dersom byggherren ikke foretar leveranser og annen medvirkning i samsvar med reglene i kapittel III, og dette skyldes forhold byggherren har risikoen for, kan entreprenøren kreve fristforlengelse og vederlagsjustering i samsvar med reglene i 24 og 25. Det samme gjelder dersom det inntrer andre oppfyllelsesvanskeligheter for entreprenøren som byggherren har risikoen for.” 22 Varsling om mangler ved byggherrens leveranser mm


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google