Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene
Pkt 20 Pkt 20.5 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 24 Byggherrens endringsordre Varsling Varsling Vederlags- justering Pkt 17,3 Kap IV Force majeure Pkt 25.2 Varsling Frist- forlengelse Byggherrens medvirkningssvikt mv Varsling Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 25 Pkt 21 jf 19 Pkt 22 Lasse Simonsen

2 Byggherrens endringskompetanse – 15 %-grensen:
Opprinnelig kontraktssum 15% Enhetsprissystemet Tillegg + Frie forhandlinger Lasse Simonsen

3 Endringsordresystemet:
Hvem 20.3,2 og 20.4 Regulære endringsordre Irregulære endringsordre Pålegg fra det offentlige 20.3 - Skriftlig - At det er en endring - Hva 20.5,2 A-tilfellene Varsling 20.5,1 Enige Svar 20.6 Passiv 20.6,2.2 Tvist B-tilfellene Utførelsesplikt ved uenighet Foreldelsesfrist 26 Sikkerhet Oppmann 20.7 20.6,3 og 4 Lasse Simonsen

4 Utførelsesplikt før byggherrens svar
Entreprenørens utførelsesplikt ved irregulære endringsordre: 20.6,3/4 og 20.7 Utførelsesplikt ved avslag 20.4 Utførelsesplikt før byggherrens svar 1 2 3 ”Uten ugrunnet opphold” ”Uten ugrunnet opphold” Irregulær endringsordre 20.6 Byggherrens svar 20.5 Entreprenørens varsel Lasse Simonsen

5 Endrings- ordre Entreprenørens utførelsesplikt før
byggherrens svar – punkt 20.4: Endrings- ordre 20.3,1 20.5 Regulære endringsordre Irregulære endringsordre 20.3,2 20.4,2 Byggherren Representant mv Instruks (Bl) Tegninger (A/R) - Byggherren - Representant mv - Av andre - På andre måter Utførelsesplikt Utførelses- plikt Varslings- plikt Utførelses- plikt Varslings- plikt Ikke utførelsesrett 20.4,1 20.4,2 20.5,1 (forutsatt) 20.5,1 Se 20.4,2 Lasse Simonsen

6 avgjørelse er bestemmende
Utførelsesplikt og krav på (midlertidig) vederlag ved byggherrens avslag: Byggherrens avslag 20.6,3 og 4 20.7 jf 43.2 Ingen krav om oppmannsavgjørelse Krav om oppmannsavgjørelse Oppmannens avgjørelse er bestemmende Sikkerhetsstillelse Ingen sikkerhetsstillelse Utførelsesplikt Valgrett på egen risiko Lasse Simonsen

7 Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene
Pkt 20 Pkt 20.5 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 24 Byggherrens endringsordre Varsling Varsling Vederlags- justering Pkt 17,3 Kap IV Force majeure Pkt 25.2 Varsling Frist- forlengelse Byggherrens medvirkningssvikt mv Varsling Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 25 Pkt 21 jf 19 Pkt 22 Lasse Simonsen

8 Forholdet mellom kapittel III og punkt 21 og 22:
Virkninger Kap III 22 Varsel Fastleggelse av byggherrens plikter og risiko Brudd på byggherrens plikter/ materialisering av byggherrerisikoen Lasse Simonsen

9 5 Lojalitetsplikt + 23.3 ”vil kunne medføre”
Feilbegrepet: Innvirkning på produksjonen 22 og 23.3 Varslingsplikt Feil ved prosjekteringen Dårlige løsninger for byggherren 5 Lojalitetsplikt ”vil kunne medføre” Lasse Simonsen

10 Varslingstypene: Situasjonene Konsekvensene Medvirkningssvikt mv (1)
(2) (3) Nøytralt varsel Varsel om kravstype Spesifisert krav Situasjonsvarsel – Påberopelse av forholdet Framsettelse av det tallfestede kravet Arten av kontraktsrevisjonen Vederlagsjustering Fristforlengelse Lasse Simonsen

11 De ulike typer virkninger av brudd på varslingspliktene i kapittel IV:
1 Ordensforskrift (24.3,3/22.2?) 2 Forskyver byggherrens svarfrist (23.3,2) ”Skal” Varslingsplikt 3 Erstatningsmodell (22.1) 4 Svakt preklusiv (23.1,3) 5 Preklusiv (20.5/23.3,1) Lasse Simonsen

12 Forholdet mellom punktene 22.1 og 23.3 - fristens utgangspunkt:
Årsak Virkning Merutgifter Forsinkelse ”Forholdet” ”Vil kunne medføre” Kunnskap ”Er blitt klar over” Lasse Simonsen

13 Påberopelse av forholdet
Forenklet system: 21 Entreprenørens krav ved forsinkelse og mangler ved byggherrens leveranser mm ”Dersom byggherren ikke foretar leveranser og annen medvirkning i samsvar med reglene i kapittel III, og dette skyldes forhold byggherren har risikoen for, kan entreprenøren kreve fristforlengelse og vederlagsjustering i samsvar med reglene i 24 og 25. Det samme gjelder dersom det inntrer andre oppfyllelsesvanskeligheter for entreprenøren som byggherren har risikoen for.” Situasjonene Nøytralt varsel 22 Varsling om mangler ved byggherrens leveranser mm Situasjonsvarsel – Påberopelse av forholdet Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google