Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

G LASLS K ONFLIKTTEORI Hovedverneombudet. G LASLS KONFLIKTTEORI Hovedverneombudet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "G LASLS K ONFLIKTTEORI Hovedverneombudet. G LASLS KONFLIKTTEORI Hovedverneombudet."— Utskrift av presentasjonen:

1 G LASLS K ONFLIKTTEORI Hovedverneombudet

2 G LASLS KONFLIKTTEORI Hovedverneombudet

3 N IVÅ EN Nivå en innbefatter trinn en til tre. På dette nivået er partene i stand til å diskutere saklig sine syn og meninger og fokus i konflikten er på saksnivå. Hovedverneombudet

4 N IVÅ TO Nivå to omhandler konflikttrinn fire til seks. På dette nivået ser man den annen part som en motstander, og målet er å vinne over denne. Fokuset i konflikten endres fra sak til person. Hovedverneombudet

5 N IVÅ TRE Nivå tre omhandler trinn syv til ni, og i dette nivået er det full krig. Partene skifter fra å ville vinne eller å skade til å ville bli kvitt motparten. Alle midler taes i bruk, og bedriftens, medarbeidernes og en egne interesser er underordnet. Det kan her oppleve alt fra tap av perspektiv til omfattende realitetsbrist. De fleste nære medarbeidere tvinges til å ta standpunkt i konflikten og omgivelsene lider under forholdene. Hovedverneombudet

6 G LASLS KONFLIKTTEORI Hovedverneombudet

7 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN Den bistand som trengs ved konflikter på de første nivåene, begrenser seg til kyndig diskusjonsledelse, eventuelt det man i organisasjonspsykologien kaller prosesskonsultasjon. Hovedverneombudet

8 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN Konflikter på nivå 4-6 kan iflg Glasl være egnet for sosioterapi. Hovedverneombudet

9 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN Mekling er iflg Glasl en velegnet intervensjon i konflikter på nivå 5-7, dvs der partene har «avslørt» hverandre, truet hverandre og forsøker å nøytralisere hverandres skadepotensiale. Glasls oppfatning av mekling ligger nær Harvard-tilnærmingen Hovedverneombudet

10 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN I motsetning til prosesskonsultasjon og sosioterapi er mekling hovedsakelig saksorientert, ikke relasjonsorientert. Mekleren hjelper til med å klargjøre partenes intensjoner for dem selv og hverandre, korrigere feiloppfatninger, gi partene muligheter til å ventilere sine følelser, finne akseptable løsninger på sakskonflikten, og stille opp forholds- og spilleregler for fremtiden. Hovedverneombudet

11 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN Meklingens anvendelighet opphører iflg Glasl når partene når nivå 8, dvs har ødeleggelse av motparten som primært mål. Hovedverneombudet

12 I NNGRIPEN I KONFLIKTEN Ved konflikter på nivå 9 har partene tapt enhver interesse for å bidra til en løsning, og konflikten kan bare begrenses ved ekstern maktbruk. Hovedverneombudet

13 H ARVARD - TILNÆRMINGEN Harvard-tilnærmingen bygger på en idé om at partene i en konflikt bør søke en koordinert, kreativ og fremtidsrettet løsning fremfor en løsning utelukkende basert på partenes rettigheter; sistnevnte metode gir jo reelt sett begrensede løsningsmuligheter. Hovedverneombudet

14 PROSESSKONSULTASJON. Med prosesskonsultasjon siktes det til en arbeidsform der man setter søkelyset på hvordan partene kommuniserer og hva de kan gjøre for å samhandle konstruktivt og unngå opptrapping Hovedverneombudet

15 SOSIOTERAPI. Dette er en mer dyptgående relasjonsorientert konsultasjonsform som rettes mot partenes oppfatning av hverandre med sikte på å motvirke irrasjonelle reaksjoner og forsvarsholdninger. Denne arbeidsformen er tidkrevende og krever spesialutdannelse Hovedverneombudet

16 M EKLING I motsetning til prosesskonsultasjon og sosioterapi er mekling hovedsakelig saksorientert, ikke relasjonsorientert. Hovedverneombudet


Laste ned ppt "G LASLS K ONFLIKTTEORI Hovedverneombudet. G LASLS KONFLIKTTEORI Hovedverneombudet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google