Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framovermelding, egenvurdering og hverandrevurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framovermelding, egenvurdering og hverandrevurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framovermelding, egenvurdering og hverandrevurdering
Ingeborg Berg, Grong vgs

2 Mål Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kan vi komme dit?

3 Framovermelding

4 Oppgave i internasjonal engelsk (VG2)
Use the internet to find a course and a college/university in an English speaking country where you would like to study. Write the personal statement to follow your application. Fakta om sjangeren Lese en personal statement Modellering

5 Personal statement School: York University, York, UK. Program: Victorian literature During my childhood, I constantly played with my dolls, as if they were a class of students and I was the teacher. When I started school, I always tried to help my classmates, therefore I finished my own responsibilities as quickly as possible to have time to help my fellow students. I believe I am the natural teacher, due to my need of teaching. I also enjoy being around children helping them become better citizens. It would fulfill a lifelong dream if I could get the opportunity to study at your university.

6 Vurderingskriterier Grammatikk Sjanger Flyt Ordforråd Avsnitt

7 Hva er kjennetegnene på måloppnåelse?
Grammatikk Rettskriving Rett form Sjanger Fortelle om seg selv Begrunne godt hvorfor man vil ta dette studiet Vise litt fagkunnskap Overbevise om at du bør komme inn på dette studiet.

8 Flyt God setningsoppbygging. Rett plassering av ord, hele setninger Lettlest Innhold, avsnitt som begrunner og underbygger, avslutning/konklusjon Transitions (vurderes ikke, men kommenteres) Ordforråd Bruke mange avanserte ord Variert språkbruk

9 Avsnitt Passe lang. Begynner med en setning som introduserer emnet, 3-5 setninger som utdyper og begrunner. 1 setning som avrunder Hva slags tilbakemeldinger ønsker dere i etterkant? Kommentarer på egen kommentarfil. Karakter på it’s learning

10 What Comment Needs more work OK Good Grammar Genre Flow Vocabulary Paragraph Transitions O

11 Rettet elevbesvarelse
Elevens rettede dokument

12 Med lærervurdering i etterkant av egenvurderingen

13 Muntlig gruppesamtale English social studies (VG3)
Elizabeth I – The Golden Age Klassen har sett filmen på egenhånd Skal munne ut i en 10 minutters gruppesamtale om filmen, der lærer lytter uten å si noe som helst.

14 The overall intention of the film is to tell the story of Elizabeth I becoming Queen of England and to show an important part of British history. Which of the following do you think best describe other aspects the film is about? Why? Religious influence Making a commitment Political intrigue The ways of men War Loyalty Bravery Powerful femininity Treachery 1. How is religion depicted in this film? 2. Discuss why you think Queen Elizabeth chose to become The Virgin Queen? 3. What have we learned about the political state of affairs in England during her reign?

15 I will listen for: Intonation Grammar Vocabulary How often you speak Are you able to carry a conversation How well you understood the social/religious/economic conditions at the time How well you argue for your view How well you understood the film’s message

16 Did I carry a conversation?
What Comment Could have been better OK Good Intonation Grammar Vocabulary How often I spoke Did I carry a conversation? How well I understood the social/religious/economic conditions at the time How well I argue for my view How well I understood the film’s message Overall impression This is the grade I think I deserve: ___________________________________________________

17 Hverandrevurdering

18 Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet drøfte politiske forhold og system i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden tolke minst ett større skjønnlitterært verk og en film og et utvalg av annen engelskspråklig litteratur fra 1900-tallet og fram til i dag presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen

19 Kompetansemål med kjennetegn på måloppnåelse Under middels måloppn.
Middels mål-oppnåelse Over middels måloppn. Problemstilling: Oppgaven tydelig besvarer problemstillingen. Og at problemstillingen fyller kravene som er satt. Innhold: Relevant til problemstillingen, faglig relatert, definere ord/uttrykk, kilder må føres korrekt. Språk: tydelig, ikke lavt, grammatisk riktig, ikke manusavhengig (som støtte – ikke lesing), ikke norsk intonasjon, ordforråd

20 For å forbedre seg til muntlig eksamen
Jeg laget en undersøkelse for hver enkelt på it’s learning Der kunne alle gå inn, anonymt, og legge inn sine vurderinger

21

22

23 Deretter fikk hver elev i oppgave å lese tilbakemeldingene og gi seg selv tre råd:
Dette bør jeg endre til eksamen Dette skal jeg fortsette med til eksamen Dette har jeg lært av de andre, som jeg kan bruke på eksamen.

24 Mine erfaringer med VFL


Laste ned ppt "Framovermelding, egenvurdering og hverandrevurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google