Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions viktigste aktivitet i !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions viktigste aktivitet i !"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lions viktigste aktivitet i 2014-2015!
Lions Norges største og viktigste oppgave i tiden fremover.

3 INNHOLD FORMÅL DATO PROSJEKTORGANISASJONEN PROSJEKTSKISSE LIONSKLUBBENE SOSIALE MEDIER

4 FORMÅL Formålet for LRF 2015 er Lions-prosjektet DMV. Kanskje det viktigste formålet Lions noen gang har valgt for LRF. Barn og unge. Forebyggende arbeid. Bidra til en god oppvekst. Fremtiden. Et Lions-prosjekt.

5 Det er mitt valg Undervisningsopplegg Forebyggende og holdningsskapende Sosial kompetanse Tidlig innsats Kommunikasjon og mestring

6 Mål for undervisningsopplegget:
Positiv sosial adferd Økt sosial kompetanse Personlig vekst og utvikling Støtte hjem, skole og barnehage i forebyggende arbeid mot vold, mobbing, tobakk og rus Gi et konkret, metodisk verktøy til utvikling av skole-/barnehagemiljø

7 Femårsplan Skolering/oppfølging/veiledning: 8 000 000
Programutvikling: Forskningsbasert evaluering: Markedsføring:

8 LIONS RØDE FJÆR 2. - 8. FEBRUAR 2015

9 PROSJEKTORGANISASJONEN

10 PROSJEKTORGANISASJONEN
Prosjektgruppen: Lise Gulbransen (leder) Tore Lynau (nesteleder), LC Oslo/Nordstrand Hans Reykdal (sekretær), LC Oslo/Christiania Rune Johansen (innsamlingsansvarlig), Det er mitt valg Hilde Straumsheim (organisasjonsansvarlig), LC Sykkylven/Sigtuna Minda Krosby (ungdomsrepresentant), LC Norge Cyber Ledig (aktivitetsansvarlig) Ungdomsgruppen: Oslo-Trondheim-Bergen Studentklubber Prosjektgruppe i 104 D: Leder: Ole Martin Rognved, LC Bergen Vest

11 Mål Innsamlingsaktiviteter Virkemidler Budskap
PROSJEKTSKISSE Mål Innsamlingsaktiviteter Virkemidler Budskap Premiere. Veldig foreløpig. Absolutt ikke komplett. Ingenting som er godkjent eller vedtatt. Forslag til mål + prosjektorg. Ideer til virkemidler og aktiviteter. Litt om den første fasen.

12 Mål Tilføre stiftelsen DMV 20 millioner kroner
Øke kjennskapen til «Det er mitt valg» Synliggjøre Lions Norge Skaffe nye samarbeidspartnere Øke antall medlemmer i Lions Norge

13 Innsamlingsaktiviteter
Offentlig tilskudd Søknader Bøsser Givertelefon/SMS-tjeneste Giverportal nett/mobil Gaver fra næringsliv Produktsalg Klubbidrag Konsert(er)/teaterforestilling(er)

14 Interne virkemidler Besøk hos klubber/soner
Lions Norges nyhetsbrev/Lion Sosiale medier LRF2015-nyhetsbrev Kick-off Lions Norges faste møter/samlinger LRF-samlinger i hvert distrikt Informasjonsmateriell Skape begeistring internt. Forankre aksjonen internt. Inspirere, motivere og engasjere. Dialod

15 Eksterne virkemidler Nettside, www.lrf.no Sosiale medier Ambassadører
Filmprosjekt Redaksjonell omtale Annonsekampanjer Informasjonsmateriell Profileringsmateriell PR-aktiviteter Vervekampanje Synliggjøre aksjonen, skape kjennskap til DMV, synliggjøre Lions Norge, mobilisere til å gi, verve medlemmer.

16 Budskap

17 Budskap Hovedbudskap: Hva går pengene til?
Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne Støtt Lions Røde Fjær 2015 Hva går pengene til? Nasjonalt krafttak mot mobbing Forebyggende/holdningsskapende arbeid blant barn og unge Undervisningsopplegget «Det er mitt valg»

18 LIONSKLUBBENE Organisering: Utnevne en ansvarlig LRF2015-kontakt
Fast punkt på klubbmøtene Samarbeide med/rapportere til distriktsansvarlig og distriktets arbeidsgruppe Delta på distriktets LRF2015-samlinger Bidra til distriktsvise tiltak og aktiviteter LRF2015-nyhetsbrev

19 LIONSKLUBBENE Hovedfokus: Øke kjennskapen til DMV lokalt
Synliggjøre LRF2015 lokalt Mobilisere lokalt næringsliv og lokale myndigheter til å gi Organisere og gjennomføre bøssebæring i eget distrikt Være aktive i sosiale medier Mobilisere barnehager og skoler til å delta i nasjonale tiltak/aktiviteter

20 LIONSKLUBBENE Andre muligheter:
Mobilisere russen, handelsstanden, kulturlivet o.l. til å gjennomføre innsamling Engasjere Frivillighetssentralen, idrettslag, trossamfunn, korps, ungdomsklubber m.fl. Produktsalg Arrangere lokale PR-aktiviteter Verve medlemmer

21 SOSIALE MEDIER www.facebook.com/LionsRedFeather
@Det er mitt Røde Fjær 2015 #determittvalg #mittvalg #determittvalg #mittvalg #LionsRødeFjær #LionsNorge #lionseverywhere #mobbing #digitalmobbing #rusmisbruk #vold #seksuelleovergrep #sosialkompetanse #forebygging #forebyggendearbeid #holdninger

22

23

24

25

26

27 Historien bak Lions Røde Fjær
Den gang Dagens verdi Millioner kroner 8,6 79 17,7 74,2 25 46,5 21 29,9 22 28,8 46 54,5 19 20,3 1966 Beitostølen helsesportsenter 1977 Valnesfjorden helsesportsenter 1987 Evenes Blindesenter og Haugland helsesportsenter 1995 Leddgiktaksjonen 1999 Livskvalitet i eldre år 2004 Montebellosenter 2009 Hurdal syn- og mesteringssenter

28 Historisk innsamlet Lions Røde Fjær dagens kroneverdi

29

30 PROSJEKTORGANISASJONEN
PROSJEKTGRUPPE I 104 D: Distriktsansvarlig: Ole Martin Rongved NAC : Tommy Thomsen LC Åsane SONELEDERE Sone 1: Sone 2: Sone 3: Sone 5: Sone 6: Sone 7:


Laste ned ppt "Lions viktigste aktivitet i !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google