Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS AKTIVITETER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS AKTIVITETER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode venner som hjelper andre

2 Kort om LIONS AKTIVITETER

3 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Prinsipp for alle våre aktiviteter Vi gir 100 prosent til aktivitet Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp; alle de innsamlede midlene skal gå uavkortet å hjelpe andre. Én krone inn er én krone ut. Drift av organisasjonen betales av medlemskontingenten.

4 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Nasjonale aktiviteter Eksempler på nasjonale aktiviteter: • Lions Røde Fjær • Tulipanaksjon • Det er mitt valg • Beitoleieren • Helsesportuka i Tana • Lions Førerhundskole • Ungdomsleir og -utveksling I tillegg driver klubber, soner og distrikter egne aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt er det i størst grad fokus på aktiviteter i lokalmiljøet.

5 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions Røde Fjær Vår største landsomfattende innsamlingsaksjon har vært arrangert ca. hvert femte år siden den første aksjonen i 1966. Formålet var da å bygge et nasjonalt helsesportsenter for funksjonshemmede på Beitostølen. Resultat fra tidligere aksjoner: ÅrFormålmill kr 1966Beitostølen helsesportsenter8,6 1977Valnesfjord helsesportsenter17,6 1987Evenes blindesenter og Haugland helsesportsenter 25 1995Leddgiktaksjonen21 1999Livskvalitet i eldre år22 2004Montebellosenteret (Senter for kreftpasienter) 46 2009Hurdal syn- og mestringssenter19

6 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Tulipanaksjonen Lions Tulipanaksjon er vår årlige innsamlingsaksjon. Inntektene fra aksjonen er øremerket rusforebyggende arbeid blant ungdom. Inntektene fra Lions Tulipanaksjon er øremerket rusforebyggende arbeid blant ungdom. De lokale klubbene disponerer om lag halvparten til rusforebyggende tiltak. Resten kommer tilbake til lokalmiljøet gjennom "Det er mitt valg", et undervisningsopplegg som bedrer klassemiljøet på skolen og styrker det enkelte barns sosiale kompetanse.

7 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Det er mitt valg "Det er mitt valg” er et undervisnings- opplegg som bedrer klassemiljøet på skolen og styrker det enkelte barns sosiale kompetanse. Barn og unge får trening i å: • ta ansvar • kommunisere • få økt selvtillit • ta beslutninger • sette seg mål Lions gir utdannelse til lærere og førskolelærere samt materiell til skoler og barnehager. Opplæringen og materiellet har et høyt faglig nivå og har høy status i det pedagogiske miljøet.

8 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Beitoleiren Denne ungdomsleiren har vært arrangert i 40 år og samler hvert år 25-30 fysisk utviklingshemmede ungdommer fra hele verden Innføring i fysiske aktiviteter som kan videre utvikles av hver enkelt når de kommer hjem Leiren arrangeres over to uker i juli

9 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Helsesportuka i Tana Helsesportsuka har som mål å samle funksjonshemmede fra hele landet til helsefremmende aktiviteter – på alle plan – i et spesielt miljø. Dette for å knytte kontakter mellom mennesker fra ulike miljø, som har få tilbud i sitt nærmiljø. Mulighetene legges her for at de funksjonshemmede lettere skal akseptere sin situasjon og bryte ut av en isolert tilværelse, slik at de får kraft til å tro på seg selv og sin fremtid. Oppholdet er sikret økonomisk av Lions klubbene i Norge. Den enkelte søker kan søke sponsing fra Lions klubber eller kommuner.

10 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions Førerhundskole Lions Førerhundskole og mobilitetssenter i Oslo, i et rolig og hyggelig strøk med lett adkomst til bytrafikk. Denne beliggenheten er perfekt, ettersom hundene da lærer å takle utfordringer i et hektisk bymiljø. Opplæringen av hundene og samtreningen med de synshemmede kan derfor starte rett ut fra skolens område. Skolen legger vekt på grundig samtrening av den synshemmede sammen med hund og andre teknikker for økt mobilitet. Opplæringen av hunder blir fordelt på 4 instruktører, og de lærer opp til sammen 12- 15 hunder i året. Førerhundskolen gir hjelp til synshemmede fra hele landet. Siden skolen startet har den levert over 400 førerhunder til blinde og svaksynte.

11 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Ungdomsleir og -utveksling Hver sommer inviterer Lions i Norge ca. 150 ungdommer i alderen 18 til 21 år fra hele verden til leiropplevelser og opphold i norske familier samtidig som vi tilbyr ca. like mange norske ungdommer å reise til en av de leirene som Lions arrangerer i land i alle verdensdeler. Målet med ungdomsutveksling er å gi ungdom muligheten til å lære andre land å kjenne samt skape internasjonal forståelse på tvers av kulturer og religioner. En leir består som oftest både av en leirperiode hvor ungdommene bor sammen og har aktiviteter sammen og en periode hvor man bor alene eller sammen ned noen få andre i en vertsfamilie.

12 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Internasjonale aktiviteter Eksempler på internasjonale aktiviteter: • Øyehelse i Afrika • Fadderbarn i Uganda • Katastrofeberedskap • ”Village Norway”, Haiti • Giv mot meslinger • LCIF Lions Aid Norway (LAN) er planleggende og utførende organ for bistandsprosjekter som drives av Lions Norge.

13 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Øyehelse i Afrika Lions (LAN) driver øyehelseprosjekter i Zambia, Malawi og Uganda. Dette gjøres ved å bistå helsemyndighetene gjennom å: • styrke helsearbeideres kompetanse på̊ øyehelseområdet • etablere øyehelsetjenester på̊ alle nivåer i våre innsatsområder • bidra til nødvendig infrastruktur (bygninger, transportmidler og medisinsk utstyr o.l.) • øke befolkningens kunnskap om årsaker til blindhet og hvordan dette kan forebygges • gjøre folk kjent med eksisterende øyehelsetilbud Prosjektet gjennomføres med støtte fra NORAD

14 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Fadderbarn i Uganda Lions Norge har egne fadderbarn ordninger der klubbene bidrar til skolegang for barn i Uganda og India. Lions støtter også SOS Barnebyer i Chile og Malawi, og Deaf Aid i Kenya. Prosjektene omfatter støtte til skolegang, støtte til helse og utdanning, klær og husly o.a.

15 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Katastrofeberedskap Norske Lionsklubbers Katastrofe- beredskap yter hjelp ved katastrofer og andre nødsituasjoner i Norge eller utlandet. Lionsklubbene verden over utgjør et nettverk som er i beredskap for å hjelpe på kort varsel når en katastrofe inntreffer. Formålet med beredskapen er å yte rask hjelp ved katastrofer og andre nød- situasjoner i Norge eller utlandet med økonomiske midler som er stilt til rådighet av Lionsklubbene.

16 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no ”Village Norway”, Haiti Etter jordskjelvet i januar 2010 var Lions raskt på̊ plass. Lions Norge bidro med 1,3 millioner kroner fra katastrofefondet. Totalt har Lions Clubs International bidratt med USD 6 millioner. Primært til nødhjelp; teltleire og midlertidige boliger. Lions Norge er nå i gang med bygging av permanente boliger, slik at befolkningen fikk et mer verdig botilbud. Prosjektet har fått betegnelsen "Village Norway” og er et nytt, permanent boligområde i Port-au- Prince.

17 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Giv mot meslinger Hver dag dør 450 barn av meslinger. En vaksine koster 1 dollar. Lions Clubs International Foundation (LCIF) og Gates Foundation iverksetter et vaksinasjons- program som er viktig for hele verden. Smitten har steget sterkt på få år og utrydding av meslinger er høyt prioritert av Verdens helseorganisasjon (WHO). LCIF har nå vaksinasjonsprogram på Madagaskar, Mali, Etiopia, Nigeria, Uganda og Nepal. Utfordringer i disse landene er at helsesystemet ikke er på plass for å ta imot. Lions hjelper til med dette i samarbeid med UNICEF og Røde Kors.

18 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions Club International Foundation Lions Clubs International Foundation (LCIF) er vårt internasjonale hjelpefond som gir bidrag til prosjekter som er for store for den enkelte klubb eller distrikt. LCIF støtter innsatsen til Lionsklubber verden over i sine lokalsamfunn hvor de utfører grunnleggende humanitære service- prosjekter. Organisasjonen gir hver eneste innsamlede krone videre til humanitære prosjekter. Gjennom LCIF takler Lions globale problemer som blindhet og nedsatt hørsel, og trår til øyeblikkelig i tilfelle store katastrofer som jordskjelv og flom.

19 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Sight First Som en del av LCI’s Sight First program, har vi i Norge fokusert på utbygging av øyehelseklinikker i Uganda, Malawi og Zambia. Videre utdannes det helsepersonell i nært samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, slik at de selv kan overta driften av disse klinikkene. Arbeidet i Uganda er nå avsluttet ra vår side og drives nå av landets egne helsemyndigheter

20 www.lions.no


Laste ned ppt "Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS AKTIVITETER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google