Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 1 Samfunnsprosjekter Distrikt 2275 Arne Markussen Knut Sletten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 1 Samfunnsprosjekter Distrikt 2275 Arne Markussen Knut Sletten."— Utskrift av presentasjonen:

1 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 1 Samfunnsprosjekter Distrikt 2275 Arne Markussen Knut Sletten

2 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 2 (samfunns)Prosjekter - Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR Vi må gjenkjennes i Prosjekter

3 DSG Humanitære og sosiale prosjekt LOKALE PROSJEKT INTERNASJONALE PROSJEKT 1’ 5’ 10’ 30’ 150’ KLUBB SAMFUNNS- PROSJEKTER Matching Grant (små) USD 5,000 – 25,000 Matching Grant (store) over USD 25,000 PROSJEKTVERDI, 1000 kr

4 DISTRICT GRANTS Humanitære og sosiale prosjekt LOKALE PROSJEKT INTERNASJONALE PROSJEKT 1’ 5’ 10’ 30’ 150’ KLUBB SAMFUNNS- PROSJEKTER GLOBAL Grants over USD 30,000 PROSJEKTVERDI, 1000 kr

5 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 5 Samfunnsprosjekter 2011/12/13  Intervjurunde med Presidenter (sekretær)  Kartlegging av prosjektaktiviteter i klubbene (sterkt varierende)  «Promotering» av Prosjektstøtte til Lokale Prosjekt  Oppfølgingsmail til president  Innhenting av sluttrapporter  Evaluering av søknader, innstilling  Prosjektveiledning ift søknader  Tildeling, meddelelser basert på distriktsledelsens vedtak

6 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 6 Prosjektarbeid i D 2275 Basert på intervjurunde med presidenter høsten 2011 (på langt nær ferdig……)

7 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 7 43 klubber (66%) - Lokalt eller internasjonalt prosjekt 21 klubber (33%) - Ingen prosjekt D 2775 – 64 klubber PS. Alle med internasjonalt prosjekt har også et eller flere lokale

8 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 8 Prosjekter 2011-12 5000 Ramme økt til 30.000 13 søknader – 8 tildelinger

9 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 9 Prosjekter 2011-12 Rapportering Skjerpings…. !

10 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 10 Prosjekter 2011-12 Rapportering, Markedsføring

11 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 11 Tilskudd til lokale prosjekt 2012-13 Offentliggjort i mail og på nett i oktober 2012 Kriterier Prosjektet skal bidra til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål. Lokale samfunnsprosjekt prioriteres Prosjekter som gir Rotary goodwill-verdi og forbedret omdømme prioriteres. Prosjektet skal være initiert av Rotaryklubb Bidrag fra Distriktet kan ikke overstige klubbens eget økonomiske engasjement i det aktuelle prosjekt (max 50% støtte fra distriktet). I år Større fokus på bedre søknader og veiledning

12 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 12 Søknader, evaluering KriteriumAspekterKarakter Støtter opp om Rotarys idealer og mål I hvor stor grad prosjektet støtter opp om- og synliggjør Rotary sine idealer og mål. 0-5 Lokalt samfunnsprosjekt I hvor stor grad prosjektet er lokalt forankret og at det er et samfunnsprosjekt. 0-5 Rotary goodwill og omdømme I hvor stor grad Rotary blir synlig i gjennomføringa og hvordan det gir klubben og Rotary godt omdømme. I dette inngår muligheter for mediaomtaler 0-5 Prosjekt initiert av den lokale klubben I hvor stor grad det kan sies at Rotryklubben selv har tatt initiativet til- og driver prosjektet 0-5 Søknaden genereltKostnadsplan (budsjett), tidsplan, gjennomførbarhet, Helhetsinntrykk for selve søknaden. 0-5 TotalkarakterSnitt

13 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 13 Prosjekter 2012-13 10 søknader – 7 tildelinger Færre, men vesentlig bedre søknader enn året før

14 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 14 Noen erfaringer fra søknadene 2011 - 12 Ca 2/3 av søknadene treffer kriteriene mer eller mindre 1 prosjekter var ikke lokalt 3 prosjekt var ikke etablert av klubben selv (ren finansstøtte) Stor variasjon i kvalitet på dokumentasjon Mange søker om langt over 50% tilskudd Mangel på dokumentasjon på annen finansiering der det er avgjørende Gjennomgående dårlig på synliggjøring, lite info på egne hjemmesider Forbedringer neste runde: Tydeliggjøre krav til besvarelsen - Budsjett, Finansieringsmedvirkning, etc 2012 - 13 Alle søknadene treffer kriteriene mer eller mindre Alle var lokalt prosjekt Nesten alle var helt etablert av klubben selv Variasjon i kvalitet på dokumentasjon Fortsatt mange som søker om over 50% tilskudd Bedre, men fortsatt mangel på dokumentasjon på annen finansiering der det er avgjørende Fortsatt svak på synliggjøring, lite info på egne hjemmesider Bedre budsjettering og dokumentasjon

15 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 15 Hva så…..  Blandede erfaringer med Samfunnsprosjekter  Varierende effekt av midler i forhold til intensjon  Finnes det bedre anvendelse av midlene?  Samfunnsprosjekter i relasjon til Rotary Grants (FVP) !

16 D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 16 Takk!


Laste ned ppt "D2275 Samfunnsprosjekter – Stjørdal 2. Februar 2013 1 Samfunnsprosjekter Distrikt 2275 Arne Markussen Knut Sletten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google