Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET ER MITT VALG - VISJON: FORELDRE, SKOLE OG NÆRMILJØ SAMARBEIDER OM Å BYGGE GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET ER MITT VALG - VISJON: FORELDRE, SKOLE OG NÆRMILJØ SAMARBEIDER OM Å BYGGE GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 DET ER MITT VALG - VISJON: FORELDRE, SKOLE OG NÆRMILJØ SAMARBEIDER OM Å BYGGE GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE

2 INFORMASJON OM ET UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR BARNEHAGER, GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE, MED VEKT PÅ SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ, SOSIAL KOMPETANSE OG FOREBYGGENDE ARBEID. INNLEDNING

3 Undervisningsopplegget skal gi barn og ungdom trening i: •Å ta ansvar •Å kommunisere •Å øke selvtilliten •Å ta beslutninger •Å sette seg mål INNLEDNING

4 Utgiver: Stiftelsen Det er Mitt Valg Utvikler: Lions Quest, skrevet og tilrettelagt for norske forhold av Liv Schancke Ruud og Gunnar Malmin. Opplegget er utviklet med støtte fra Kunnskaps- Departementet og Helsedirektoratet. INNLEDNING

5 Hva bør vektlegges?: •Langsiktig og systematisk satsing •Kunnskapsbaserte strategier •Teori og forskning •Elevinvolvering •Foreldredeltakelse •Kontrollert evaluering av elevatferd Stiftelsen DET ER MITT VALG har utviklet undervisningsopp- legget med vekt på punktene ovenfor INNLEDNING

6 MATERIELLET 1-4 trinn 5-7 trinn 8-10 trinn Videregående Barnehage

7 MATERIELLET For foreldre… På foreldremøter… Full av morsomme ideer for læreren….

8 Musikal ”Jakten på selvtilliten” er et fint aktivitetsinnslag. Her engasjeres elevene gjennom skuespill og sang. MATERIELLET

9 Hittil er det kurset over 30.000 lærere. •Kurskostnadene dekkes av lokale Lionsklubber og midler fra Lions årlige Tulipanaksjon •Den øvrige satsingen på skolering dekkes av statstilskudd •Stiftelsen har daglig leder og 3 instruktører ansatt + 5 ”frilansere” SKOLERING

10 -Gunnar Malmin vår profesjonelle partner sier at 9 av 10 lærere var meget godt fornøyd med skoleringen -Flere enn 22 000 har blitt skolert -Bare 20% av lærerne bruker opplegget systematisk, til tross for at de ser store fordeler -Tiden og overordnede mål er utfordringer EVALUERING

11 Resultater på enkeltspørsmål Av totalt 19 enkeltspørsmål er det signifikante forskjeller på følgende forhold ved intervensjonsskolene • Det er lett å lage grupper som skal arbeide sammen • Elevene jobber hardt i timen Klassen og klassekameratene mine • Elevene kjenner hverandre godt • Elevene er gode venner • De fleste i klassen går godt sammen • Liker å hjelpe hverandre med oppgaver og lekser • Får som regel gjort det som skal gjøres i timen • Færre elever som forstyrrer og bråker i timene • Bryr seg mer om sine medelever

12 Resultater på enkeltspørsmål Av totalt 13 enkeltspørsmål er det signifikante forskjeller på følgende forhold ved intervensjonsskolene • Høyere vektlegging av klassemiljø. • Samarbeider godt med andre Hva jeg lærer om andre ting på skolen • Stoler på seg selv og er selvstendig • Skiller bedre mellom hva som er riktig og galt • Opplever å lære mer om ting de kan gjøre eller har bruk for i fritiden • Kommer lettere i kontakt med andre • Er bevist på sin egen atferd i samhandling med andre • Setter seg inn i hvordan andre reagerer på egen atferd • Lettere for å diskutere og si sin mening til andre. • Klar oppfatning om hva de kan gjøre dersom andre presser dem til noe de ikke vil

13 Stiftelsen DMV har i to år hatt et opplegg for de eldste barna i barnehagen der fokus er på sosial og emosjonell kompetanse og et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Opplegget er i overensstemmelse med føringer som er gitt i gjeldende lov og rammeplan for barnehagen ”Det er mitt valg” og Barnehagen

14 ” Utviklerne ” Liv S. Ruud Gunnar Malmin Vivian Zahl-Olsen Haugan (tegninger) ”Det er mitt valg” og Barnehagen

15 Prosjektet er gjennomført i følgende faser: •Utvikling av opplegget for barnehagen, fordelt på ulike temaer og aktiviteter (høsten og vinteren 2008/2009) •Skoleringsseminar for et utvalg ansatte i ulike barnehager 24. mars 2009 •Utprøving i barnehagene. Veiledningsbesøk fra prosjektgruppen (april – juni 2009) •Dagsseminar 11 juni 2009 med fokus på erfaringsdeling, tilbakemeldinger fra barnehagene og evaluering

16 ”Det er mitt valg” og Barnehagen KONKLUSJONER •Det ble sagt at opplegget er et meget bra verktøy for barnehagene for å arbeide med sosiale og emosjonelle ferdigheter. •Det var enighet om at det er summen av aktivitetene som kan virke forebyggende. Derfor er det nødvendig å arbeide systematisk og målrettet •Det er verdifullt å kurse hele personalet med tanke på en fellesskapsfølelse som grunnlag for arbeidet med aktivitetene •Gjennomføring av de tematiske aktivitetene bør sees i sammenheng med barns tanker og refleksjoner. Dette bør det settes av tid til i samme økt, for å forsterke det som er hensikten med innholdet i aktiviteten •Illustrasjonene er av høy kvalitet og passer til aldersgruppen og til temaene som tas opp.

17 ”Det er mitt valg” og Barnehagen KONKLUSJONER forts. •Flere av barnehagene kunne tenke seg å videreføre opplegget ved planmessig å integrere det i virksomheten fra høsten. •Barna selv i enkelte barnehager sier ifølge loggskjemaene at aktiviteter og leker i opplegget er veldig fine. Førskolelærerne beskriver i loggskjemaene opplegget slik: barna synes det er gøy, barna er engasjerte, barna er interesserte, barna kommer med egne forslag til innholdet i enkelte aktiviteter, mange deltar aktivt, mange vellykkede aktiviteter.

18 ”Det er mitt valg” og Barnehagen Undervisningsopplegget er godkjent av Lions, og kan tilbys barnehager i klubbenes distrikter. •Kurset går over en dag (09.00-15.00) •Antall deltakere: 15-30 personer (flere barnehager kan gå sammen) •Kostnad for lionsklubben: kr 10.000,- Tilskudd fra Narkofondet: kr 8.000,-

19 Forebyggende arbeid kan skje på ulike felt. Forebygging må tas på alvor med tanke på å spare barn og unge for de lidelser det er å bli utsatt for ulike typer overgrep og vold. Fokus i dette opplegget er på primærforebygging, fordi vi ønsker å nå alle barn på bestemte alderstrinn med tanke på alderstilpasset bearbeidelse av kunnskaper, holdninger og handlinger. I denne forbindelse må lærere bli satt i stand til å arbeide pedagogisk med slike temaer og til å fange opp signaler. (Sitat fra Læreboka ”Vold og seksuelle overgrep mot barn”)

20 Ideen til dette undervisningsopplegget for grunnskolen kommer fra ”Stine Sofies Stiftelse”. Helsedirektoratet har ved å bidra med betydelig økonomisk hjelp gjort det mulig å lage lærebøker og foreldrebøker med høyt faglig innhold Historien:

21 ” Utviklerne ” * Stine Sofies stiftelse *Liv S. Ruud *Gunnar Malmin *Margrete Wiede Aasland *Øyvind Aschjem Historien forts.:

22 Liv Ruud Gunnar Malmin Margrete Wiede Aasland ”Instruktørene” Øivind Aschjem Bente Bergseth - SSS Gjennomføringen:

23 9 skoler i 5 fylker har deltatt i utprøvingen, og deltatt på en evalueringssamling i Sandefjord den 9. juni 08 Rapport fra dette møtet finnes under denne lenken: http://www.lions.no/files/DMV/Dokumenter/ Evaluering%20VSOB%2008.pdf Gjennomføringen forts.:

24 Materiellet:

25 Programmet er redigert og lærebøker er trykket. De som ønsker å bestille kurset kan kontakte Stiftelsen ”Det er mitt valg” mittvalg@lions.no www.determittvalg.no

26 Mange barn i vårt land opplever ulike former for overgrep og vold hver dag. Daglig utsettes 1500 barn for familievold. 5 % av alle barn under 18 år utsettes for grove seksuelle overgrep. 19 % jenter og 14 % gutter utsettes for seksuelle overgrep av ulik grad. Sitat: ”Jeg trodde jeg var alene om å være redd hjemme. Nå forstår jeg at det er flere på skolen min som opplever det samme.” Gutt 14 år

27 ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!” Bestemors lov: ”Du skal hver dag ta ditt barnebarn i å gjøre noe godt – og du skal la barnet få vite at du har sett det” Kloke ord

28 www.determittvalg.no Bestilling av foreldreboka ”De viktige årene”: klikk på fanen ”Kurs”- ”BESTILLING Materiell”


Laste ned ppt "DET ER MITT VALG - VISJON: FORELDRE, SKOLE OG NÆRMILJØ SAMARBEIDER OM Å BYGGE GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google