Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET ER MITT VALG - VISJON:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET ER MITT VALG - VISJON:"— Utskrift av presentasjonen:

1 DET ER MITT VALG - VISJON:
FORELDRE, SKOLE OG NÆRMILJØ SAMARBEIDER OM Å BYGGE GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE

2 INNLEDNING INFORMASJON OM ET UNDERVISNINGSOPPLEGG
FOR BARNEHAGER, GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE, MED VEKT PÅ SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ, SOSIAL KOMPETANSE OG FOREBYGGENDE ARBEID.

3 INNLEDNING Undervisningsopplegget skal gi barn og ungdom trening i:
Å ta ansvar Å kommunisere Å øke selvtilliten Å ta beslutninger Å sette seg mål

4 INNLEDNING Utgiver: Stiftelsen Det er Mitt Valg Utvikler: Lions Quest,
skrevet og tilrettelagt for norske forhold av Liv Schancke Ruud og Gunnar Malmin. Opplegget er utviklet med støtte fra Kunnskaps- Departementet og Helsedirektoratet.

5 INNLEDNING Hva bør vektlegges?: Langsiktig og systematisk satsing
Kunnskapsbaserte strategier Teori og forskning Elevinvolvering Foreldredeltakelse Kontrollert evaluering av elevatferd Stiftelsen DET ER MITT VALG har utviklet undervisningsopp- legget med vekt på punktene ovenfor

6 MATERIELLET Barnehage 1-4 trinn 5-7 trinn 8-10 trinn Videregående

7 MATERIELLET Full av morsomme ideer for læreren…. På foreldremøter…
For foreldre…

8 MATERIELLET Musikal ”Jakten på selvtilliten” er et fint aktivitetsinnslag. Her engasjeres elevene gjennom skuespill og sang.

9 SKOLERING Hittil er det kurset over 30.000 lærere.
Kurskostnadene dekkes av lokale Lionsklubber og midler fra Lions årlige Tulipanaksjon Den øvrige satsingen på skolering dekkes av statstilskudd Stiftelsen har daglig leder og 3 instruktører ansatt + 5 ”frilansere”

10 EVALUERING Gunnar Malmin vår profesjonelle partner sier at 9 av 10 lærere var meget godt fornøyd med skoleringen Flere enn har blitt skolert - Bare 20% av lærerne bruker opplegget systematisk, til tross for at de ser store fordeler - Tiden og overordnede mål er utfordringer

11 Resultater på enkeltspørsmål
Klassen og klassekameratene mine Av totalt 19 enkeltspørsmål er det signifikante forskjeller på følgende forhold ved intervensjonsskolene Det er lett å lage grupper som skal arbeide sammen Elevene kjenner hverandre godt Elevene er gode venner Liker å hjelpe hverandre med oppgaver og lekser De fleste i klassen går godt sammen Får som regel gjort det som skal gjøres i timen Elevene jobber hardt i timen Færre elever som forstyrrer og bråker i timene Bryr seg mer om sine medelever

12 Resultater på enkeltspørsmål
Hva jeg lærer om andre ting på skolen Av totalt 13 enkeltspørsmål er det signifikante forskjeller på følgende forhold ved intervensjonsskolene Høyere vektlegging av klassemiljø. Stoler på seg selv og er selvstendig Skiller bedre mellom hva som er riktig og galt Opplever å lære mer om ting de kan gjøre eller har bruk for i fritiden Kommer lettere i kontakt med andre Samarbeider godt med andre Lettere for å diskutere og si sin mening til andre. Er bevist på sin egen atferd i samhandling med andre Klar oppfatning om hva de kan gjøre dersom andre presser dem til noe de ikke vil Setter seg inn i hvordan andre reagerer på egen atferd

13 ”Det er mitt valg” og Barnehagen
Stiftelsen DMV har i to år hatt et opplegg for de eldste barna i barnehagen der fokus er på sosial og emosjonell kompetanse og et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Opplegget er i overensstemmelse med føringer som er gitt i gjeldende lov og rammeplan for barnehagen

14 ”Utviklerne” ”Det er mitt valg” og Barnehagen Liv S. Ruud
Gunnar Malmin Vivian Zahl-Olsen Haugan (tegninger)

15 Prosjektet er gjennomført i følgende faser:
”Det er mitt valg” og Barnehagen Prosjektet er gjennomført i følgende faser: Utvikling av opplegget for barnehagen, fordelt på ulike temaer og aktiviteter (høsten og vinteren 2008/2009) Skoleringsseminar for et utvalg ansatte i ulike barnehager 24. mars 2009 Utprøving i barnehagene. Veiledningsbesøk fra prosjektgruppen (april – juni 2009) Dagsseminar 11 juni 2009 med fokus på erfaringsdeling, tilbakemeldinger fra barnehagene og evaluering

16 ”Det er mitt valg” og Barnehagen
KONKLUSJONER Det ble sagt at opplegget er et meget bra verktøy for barnehagene for å arbeide med sosiale og emosjonelle ferdigheter. Det var enighet om at det er summen av aktivitetene som kan virke forebyggende. Derfor er det nødvendig å arbeide systematisk og målrettet Det er verdifullt å kurse hele personalet med tanke på en fellesskapsfølelse som grunnlag for arbeidet med aktivitetene Gjennomføring av de tematiske aktivitetene bør sees i sammenheng med barns tanker og refleksjoner. Dette bør det settes av tid til i samme økt, for å forsterke det som er hensikten med innholdet i aktiviteten Illustrasjonene er av høy kvalitet og passer til aldersgruppen og til temaene som tas opp.

17 ”Det er mitt valg” og Barnehagen
KONKLUSJONER forts. Flere av barnehagene kunne tenke seg å videreføre opplegget ved planmessig å integrere det i virksomheten fra høsten. Barna selv i enkelte barnehager sier ifølge loggskjemaene at aktiviteter og leker i opplegget er veldig fine. Førskolelærerne beskriver i loggskjemaene opplegget slik: barna synes det er gøy, barna er engasjerte, barna er interesserte, barna kommer med egne forslag til innholdet i enkelte aktiviteter, mange deltar aktivt, mange vellykkede aktiviteter.

18 ”Det er mitt valg” og Barnehagen
Undervisningsopplegget er godkjent av Lions, og kan tilbys barnehager i klubbenes distrikter. Kurset går over en dag ( ) Antall deltakere: personer (flere barnehager kan gå sammen) Kostnad for lionsklubben: kr ,- Tilskudd fra Narkofondet: kr 8.000,-

19 Forebyggende arbeid kan skje på ulike felt
Forebyggende arbeid kan skje på ulike felt. Forebygging må tas på alvor med tanke på å spare barn og unge for de lidelser det er å bli utsatt for ulike typer overgrep og vold. Fokus i dette opplegget er på primærforebygging, fordi vi ønsker å nå alle barn på bestemte alderstrinn med tanke på alderstilpasset bearbeidelse av kunnskaper, holdninger og handlinger. I denne forbindelse må lærere bli satt i stand til å arbeide pedagogisk med slike temaer og til å fange opp signaler. (Sitat fra Læreboka ”Vold og seksuelle overgrep mot barn”) Det er dessverre et faktum at mange barn utsettes for overgrep, fysiske og psykiske. Som en aktør med erfaring i forebyggende og holdningsskapende arbeid, har DMV tatt ansvar og vil bidra overfor skolene med et undervisningsopplegg som heter ”Vold og Seksuelle overgrep mot barn” - Litt historie….

20 Historien: Ideen til dette undervisningsopplegget for grunnskolen kommer fra ”Stine Sofies Stiftelse”. Helsedirektoratet har ved å bidra med betydelig økonomisk hjelp gjort det mulig å lage lærebøker og foreldrebøker med høyt faglig innhold Det er 2 år siden Stiftelsen ”Det er mitt valg” presenterte et undervisningsopplegg med tema ”Vold og overgrep mot barn” som det den gang het, for Sosial- og helsedirektoratet, som det het da, nå heter det Helsedirektoratet. I fjor høst kom direktoratet til oss og ba oss prøve ut opplegget med tanke på å innføre dette i grunnskolen i Norge. Helsedirektoratet hadde pengene, vi i stiftelsen har kompetansen! 20

21 ”Utviklerne” Historien forts.: * Stine Sofies stiftelse * Liv S. Ruud
* Gunnar Malmin Ideen fra SSS ble tatt i mot på strak arm av Liv Ruud og Gunnar Malmin, som etter kort tid etablerte kontakt med fagpersonene Margrete Wiede Aasland, hjelper barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og overgriperen, og Øivind Aschjem som arbeider med familievold. Førsteutkastet ble for 2 år siden testet på et par skoler, og nødvendige endringer ble gjort. Det var denne ”2. utgaven” Helsedirektoratet ba oss prøve ut og få evaluert! * Margrete Wiede Aasland * Øyvind Aschjem 21

22 Margrete Wiede Aasland
Gjennomføringen: ”Instruktørene” Liv Ruud Gunnar Malmin Margrete Wiede Aasland Øivind Aschjem Dette er fagfolkene som har avholdt seminarer og fulgt opp skolene i prøveperioden. Liv og Margrethe har holdt seminar i Finmark – Margrethe har vært på skolebesøk. I Oslo, Akershus, Telemark og Aust-Agder har alle vært med. SSS har fulgt opp skolene i Aust-Agder. Bente Bergseth - SSS 22

23 Gjennomføringen forts.:
9 skoler i 5 fylker har deltatt i utprøvingen, og deltatt på en evalueringssamling i Sandefjord den 9. juni 08 Rapport fra dette møtet finnes under denne lenken: Opplegget ble prøvet ut i 5 fylker hvor totalt 9 skoler deltok. Et evalueringsseminar avsluttet det hele den 9. juni Nødvendige justeringer er gjort og vi kan nå tilby dette programmet til grunnskoler i Norge Vi er styrket i troen på at dette blir et viktig program for grunnskolen, spesielt etter at vi på et besøk hos nok et viktig direktorat – Utdanningsdirektoratet, trolig vil få en lenke til vårt undervisningsopplegg på deres hjemmeside! 23

24 Materiellet: Opplegget består av to bøker: En læreveiledning og et foreldremøte hefte som skolen kan bruke i foreldremøter. Skoler som tar dette undervisnings opplegget i bruk MÅ involvere foreldrene! (Vis og gjennomgå læreveiledningen – les en leksjon -og vis og forklar foreldremøte heftet)

25 Programmet er redigert og lærebøker er trykket.
De som ønsker å bestille kurset kan kontakte Stiftelsen ”Det er mitt valg”

26 Sitat: ”Jeg trodde jeg var alene om å være redd hjemme. Nå forstår jeg at det er flere på skolen min som opplever det samme.” Gutt 14 år Mange barn i vårt land opplever ulike former for overgrep og vold hver dag. Daglig utsettes 1500 barn for familievold. 5 % av alle barn under 18 år utsettes for grove seksuelle overgrep. 19 % jenter og 14 % gutter utsettes for seksuelle overgrep av ulik grad. Her ser en noen skremmende fakta som er hovedgrunnen til at vi ikke har lov til å lukke øynene for vold og overgrep mot barn! Målet må være å få barn til å tørre å snakke med noen om vanskelighetene. Stiftelsen Det er mitt valg kan kontaktes for å avtale kurs for en enkelt skole eller ”kommunevis”. Hvor vanskelige temaet er og hvordan vanskeligheter lar seg løse, klarer jeg nok best å forklare gjennom en animasjonsfilm dere nå vil få se. Filmen er sterk i sin form – dette sagt som en liten ”advarsel”.

27 ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!”
Kloke ord ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!” Bestemors lov: ”Du skal hver dag ta ditt barnebarn i å gjøre noe godt – og du skal la barnet få vite at du har sett det”

28 www.determittvalg.no Bestilling av foreldreboka ”De viktige årene”:
klikk på fanen ”Kurs”- ”BESTILLING Materiell”


Laste ned ppt "DET ER MITT VALG - VISJON:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google