Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILLITSVALGTE LIONSMEDLEMMER EVALUERING AV PILOTKURS Gunnar Malmin Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILLITSVALGTE LIONSMEDLEMMER EVALUERING AV PILOTKURS Gunnar Malmin Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILLITSVALGTE LIONSMEDLEMMER EVALUERING AV PILOTKURS Gunnar Malmin Januar 2013

2 Spørsmål 1. Navn Spørsmål 2. Distrikt Spørsmål 3. Hvor var du på pilotkurs? Spørsmål 4. Når var du på pilotkurs? ANTALL: 30 ALLE DISTRIKTER REPRESENTERT HOTELLER OG KROER 2009 – 2011

3 Spørsmål 5. Hvordan vurderer du i ettertid form, innhold og nytte av kursdagen for pilotene? Avkryssing på en skala fra 1 til 4 fra meget bra til ikke så bra Form og innhold: 1.4 Nytte: 1.6 Utfyllende kommentarer: • Gode og inspirerende kursholdere • Nødvendig informasjon og motivasjon • Kjekt å treffe andre • Ble inspirert til å ta fatt i eget område • Savner oppfølging av pilotene

4 Spørsmål 6. Pilotsatsingen har flere mål Vurder grad av måloppnåelse på en skala fra 1 til 4 (meget god til liten) • Økt salg av DMV – kurs: 2.0 • Fokus på klubbenes forebyggende arbeid: 1.8 • Promotering av «Lionsdagen»: 2.0 • Tegnekonkurransen: 2.7

5 Spørsmål 6 Utfyllende kommentarer • Vi har ikke vært veldig interessert i tegnekonkurransen. Den er et ekstraelement i skolehverdagen som skolen ikke har veldig god tid til. • Føler vi gjør en god jobb med det forebyggende arbeidet, men vi må ha enda større fokus på ungdomsskolene. • Det er nesten alltid mulig å strekke seg litt til, men samtidig er det viktig at den enkelte klubb har et aktivitetsnivå de er fortrolige med. • Mange klubber har forbedret tulipandagen. • Det er vanskelig å få medlemmene i klubben til å stå på stand for å selge tulipaner.

6 Spørsmål 7. Gi eksempler på konkrete tiltak som er gjennomført eller igangsatt i ditt distrikt. • Barnehager og skoler har hatt DMV-kurs • God innføring i DMV, noe som ga trygghet i å selge/forhandle og informere om kursene • Treårig samarbeidsavtale med Tippeligaklubben Sandnes Ulf • Lionsdagen: har stand for å presentere hva Lions er og hva vi gjør • Rusfrie arrangementer • 10 års avtale med Notodden kommune • Ungdom på Lionsleir i utlandet • Støtter natteravnene • Jobber med å selge mer tulipaner • Satsing på PR gjennom media • Syklet fra Lindesnes til Nordkapp

7 Spørsmål 8. Det blir hevdet at ulike organisasjoner kan være en støttespiller og en ressurs for statens forebyggende arbeid blant barn og unge. Hvordan vurderer du viktigheten av et slikt samarbeid mellom Lions og offentlig sektor? (Kryss av på en firedelt skala fra 1 til 4, der 1 er svært viktig og 4 er ikke viktig) Gjennomsnitt: 1.5 Utfyllende kommentarer: • Kongsvinger kommune har utarbeidet en plan for arbeidet i barnehage og skole. Kommunen har bestemt at DMV skal brukes i dette arbeidet. • Har veldig godt samarbeid med både Oppvekstetaten og Kulturetaten i kommunen. • Organisasjoner kan dekke behov det offentlige ikke makter og være et meget betydelig supplement. • Jobber selv i skolen, og der er vi avhengig interesseorganisasjoner med faglig tyngde.

8 Spørsmål 9. Hvilke ønsker og forventninger har du til form, innhold og strategi når det gjelder framtidig satsing på tillitsvalgte Lionsmedlemmer? Representative svar: • Dagskurs for et større område/God opplæring • Benytte gode DMV-instruktører • Oppfølging/oppfriskning etter kurs • Soneledere er viktig • Erfaringsutveksling er viktig • Motivere pilotene i forbindelse med markedsføring av DMV • Samarbeid med næringslivet og andre organisasjoner • Utarbeide et enkelt «salgsopplegg» • Tenke kontinuitet og langsiktighet • DMV må bli synlig – bruke media • All virksomhet i Lions begynner og slutter med hvordan medlemmene oppfatter medlemsmøtene. Det er der vi vinner eller taper.

9 Spørsmål 10. Andre forhold du vil ta opp. • Oppfølging • Ny inspirasjon • Erfaringsdeling • Tilbakemelding fra skoler og lærere • Lage realistiske og oppnåelige mål • Tillitsvalgte sitter kort tid. Må sørge for kontinuitet • Tettere samarbeid med eksterne etater og ressurspersoner • Lag og foreninger som kan være ambassadører for DMV • Forpliktelse til å sette DMV enda sterkere på kartet

10 Har du deltatt på ordinært DMV-kurs? Ja: 22 Nei: 8 Hvis ja, hvordan vil du vurdere kurset (på en firedelt skala fra meget bra til ikke så bra: Gjennomsnitt: 1.3 Utfyllende kommentarer: • Dette er det beste Lions driver med nasjonalt • Man må gå på kurs for å få kjennskap til programmet • Er alltid til stede på kursene. Har med seriøsitet og profilering å gjøre • En opplevelse å se lærere bli veldig positive og engasjerte

11 Spørsmål 12. Sentrale myndigheter har for tiden stort fokus på læring og læringsmiljø i skolen. DMV er et bredspektret program med fokus på læringsmiljø, sosial kompetanse og forebyggende arbeid. Hvordan vurderer du koplingen mellom vektleggingen i dagens skole og innholdet i DMV? (Avkryssing på en firedelt skala fra svært viktig til ikke viktig) Gjennomsnittlig svar: 1.3 Utfyllende kommentar: Innholdet i DMV er – etter min vurdering – meget godt i forhold til det skolene etterspør m.h.t. forebyggende arbeid. Men et betydelig arbeid gjenstår for å få DMV presentert overfor skolene.

12 Spørsmål 13. Har du presentert pilotpakken i egen klubb? Ja: 23 Nei: 7 Hvis ja, hvordan gikk det? • Gjennomgående stor interesse • Det gikk meget bra • Flere imponert over hva Lions kan tilby • Noen fikk rektorer til å fortelle om erfaringer med DMV

13 Spørsmål 14. Har du presentert pilotpakken i en annen klubb? Ja: 7 Nei: 22 Stort sett ble presentasjonene tatt godt imot.

14


Laste ned ppt "TILLITSVALGTE LIONSMEDLEMMER EVALUERING AV PILOTKURS Gunnar Malmin Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google