Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MELLOMKRIGSTIDA!. ARBEIDERKULTUR  Arne Kokkvoll (1925-1998, Historiker og politiker) • Fins det en arbeiderkultur?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MELLOMKRIGSTIDA!. ARBEIDERKULTUR  Arne Kokkvoll (1925-1998, Historiker og politiker) • Fins det en arbeiderkultur?"— Utskrift av presentasjonen:

1 MELLOMKRIGSTIDA!

2 ARBEIDERKULTUR  Arne Kokkvoll (1925-1998, Historiker og politiker) • Fins det en arbeiderkultur?

3 ARBEIDERBEVEGELSENS KULTURSTREV  Arbeiderbevegelsens interesse for og arbeid med og for kultur  To dimensjoner • Demokratiseringsdimensjonen: Å tilegne seg samfunnets allmenne kultur • Motkulturdimensjonen: Å utarbeide en egen kultur for arbeiderklassen • Begge dimensjonene levde side om side på 1930-tallet

4 GENERELT OM MELLOMKRIGSTIDA  Klasseholdningene i samfunnet ble styrket  Kulturarbeidet var et «livsviktig arbeid for norsk arbeiderbevegelse» (Haakon Lie, sjefsekretær AOF) • Fram-lag, avholdslag, lytterforeninger, studiesirkler, kveldskoler m.m.  AOF sentral aktør i kulturarbeidet • By og land, hand i hand • Hele folket i arbeid

5 ARBEIDERIDRETTEN

6  Arbeidernes idrettsforbund stiftet 1924 • Motpol mot Norges Landsforbund for Idrett, som var borgerlig dominert  Medlemstallet steg fra ca 5000 ved starten til over 100 000 utpå 30- tallet  Ideologisk grunnlag: Arbeideridretten skulle være idrett ikke for den enkelte, men for arbeiderklassens skyld  Betydelig innslag av kvinner, både som utøvere og ledere.  Fleridrettsfokus

7 RADIKAL POLITISK ARBEIDERBEVEGELSE  Revolusjon i Russland 1917 • Førte til brudd i arbeiderpartier over hele Europa • Norge: De radikale «beholdt» partiet, mens reformistene brøt ut. • Europa for øvrig: Reformistene «beholdt» partiet, de radikale brøt ut.  Den spesielle utviklingen i Norge kan skyldes industrialiseringstempoet

8 DEN NYE RETNING

9  Trondheimsresolusjonen 1911 • Tok til orde for bruk av nye maktmidler • Martin Tranmæl sentral person • «dynamitt i borehullene»  Tok makten i Arbeiderpartiet i 1918, flertall LO 1920 • Krav om revolusjonære paroler • Hovedvekt på faglig/økonomisk kamp, parlamentarisk arbeid underordnet.

10 MOSKVATESENE  1919 – Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern • Komintern var en sammenskutning av partier på venstresida  1920 – Komintern krevde at de nasjonale partiene skulle underordne seg Moskva  1923 – Fornyet krav om underordning. Krav om at fagbevegelse skulle være det viktgiste i arbeidet. • Avvist av DNA. Utbrytere dannet NKP.

11 MOSKVATESENE  1921-1931 store kampår i arbeiderbevegelsen • Streiker • Lockout • Lokale konflikter  1927 DNA og NSA fusjonerte


Laste ned ppt "MELLOMKRIGSTIDA!. ARBEIDERKULTUR  Arne Kokkvoll (1925-1998, Historiker og politiker) • Fins det en arbeiderkultur?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google