Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og plikter i arbeidslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og plikter i arbeidslivet
EL & IT Forbundet

2 EL & IT Forbundet organiserer
Elektriker Automatikere Heismontører Energimontører Energioperatører IKT operatører Callsentere Telemontører

3 EL & IT Forbundet 13 Distrikter 37 500 medlemmer
Hvorav er i Møre og Romsdal Vi organiserer: - Arbeidere og Lærlinger - Studenter og elever

4 EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal Gunhild Morstøl Frode Verpeide Thomas Fellows Kristoffer Holm Lauritz Heimland Ole Kristoffer R. Sæther Henrik Blomvik

5 LO LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon
Organiserer arbeidstakere 22 forbund og ca tillitsvalgte LO kjemper frem høyere lønn, bedre rettigheter, og står sammen med vanlige folk i kampen for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv.

6 Partene i arbeidslivet
Består av arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene Forhandler om alle forhold som er knyttet til arbeidslivet, både lønnsforhandlinger, tiltak mot arbeidsledighet, næringspolitikk, utdanningspolitikk osv Det kalles TREPARTSSAMARBEID når partene i arbeidslivet og staten samarbeider om ulike prosjekter

7 Partene i arbeidslivet
Arbeidstakere Arbeidsgiverer LO UNIO YS Akademikerne Tekna NITO Og mange mindre aktører NHO Virke Kommunenes sentralforbund Spekter Staten Og mange mindre aktører

8 Hvordan er det å begynne å jobbe?
Hva tror du?

9 Dine plikter Du skal møte opp til avtalt tid
Du skal utføre det arbeidet du er satt til Du har oppsigelsestid i bedriften Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruksen Dine plikter bør være nedfelt i arbeidskontrakten og / eller arbeidsreglementet i bedriften.

10 Dine plikter Meld fra så tidlig som mulig ved sykdom. Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt på dagen Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften Arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

11 Husk Arbeidsforhold er regulert gjennom lov og avtaleverk
Noe er bestemt gjennom norsk lov og gjelder for alle arbeidstakere Fagorganiserte har i tillegg flere rettigheter gjennom avtaleverk

12 Rettigheter som loven gir deg
Skriftlig arbeidskontrakt Opplæring Lønnslipp Pauser Overtidsbetalt (40%) Feriepenger Oppsigelsetid Sluttattest

13 Arbeidskontrakt En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Eventuelle prøvetidsbestemmelser Lønn Lengden av pauser

14 Arbeidskontrakt AML § 14-16
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet Navn, adresse og eier/dagligleder i firma Ditt eget navn, adresse og personalia Avtalen skal underskrives av begge parter i to eksemplarer Pluss en del til

15 De organisertes rettigheter
Tarifflønn Overtidsbestemelser(50% & 100%) Helge og nattearbeids tillegg Helligdagsgodtgjørelse Ekstra ferie Hjelp ved oppsigelse Annen hjelp og veiledning Støtte ved streik og lockout

16 Rettigheter med/uten tariff
Topic Uten tariffavtale Med tariffavtale Lønn Ingen regler Avtalefestet lønn Arbeidstid 9 timers dag, 40 timer i uka 7,5 timers dag, 37,5 timer i uka Overtidsbetaling 40% 50% eller 100% Helligdagsgodtgjørelse Lønn kun for 1. og 17. mai Lønn for alle bevegelige helligdager Arbeidstøy I de fleste avtaler Innflytelse over bedriften Aksjelovens bestemmelser Avtaler med regler for medbestemmelsesrett Oppsigelse I henhold til loven I henhold til loven, du får gratis juridisk hjelp og annen bistand fra forbundet Ferie 4 uker og 1 dag 5 uker Streik/lockout Ingen støtte Støtte fra forbundet Utdanning Støtte fra fond og egen opplæringsorganisasjon

17

18 Bør lærlinger være organisert?
Er lærlingens lønns- og arbeidsvilkår bestemt i lov? NEI! Kan lærlinger være organisert selv om de er midlertidig ansatt? JA!

19 Bør lærlinger være organisert?
Det er forbundet som forhandler lønn og arbeidsvilkår for lærlinger Som organisert er du sikret dine rettigheter Vi snakker lærlingenes sak Er du missfornøyd på jobb så hjelper vi deg

20 Bør vi organisere oss? Arbeidere som er organisert tjener bedre, arbeider færre timer, får mer opplæring og har lenger ansettelser enn dem som ikke er organisert, er Verdensbankens konklusjon

21 Elevmedlemskap Elevmedlemskap er gratis Fagblad
Gratis kurs om dine rettigheter og andre ungdomskurs Deltagelse på konferanser, sosiale arrangement Muligheter for å kjøpe rimelige forsikringer som innbo og reiseforsikring

22 Studentmedlemskap Innboforsikring er inkludert
Har du problemer på jobben får du hjelp fra forbundet Du får forbundets fagblad i posten Du kan tegne en veldig gunstig reiseforsikring for kun kroner 50,- per mnd. Studentmedlemskap koster kun 500 per år

23 Lærlingmedlemskap Gratis forsikring Gratis kurs i aktuelle tema
Fagbladet nettverk i posten Støtte om det skulle skje noe galt på jobb nye kammerater

24 EL & IT Ungdommen EL & IT Ungdommen på nett

25 Spørsmål? Takk

26


Laste ned ppt "Rettigheter og plikter i arbeidslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google