Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og plikter i arbeidslivet EL & IT Forbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og plikter i arbeidslivet EL & IT Forbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og plikter i arbeidslivet EL & IT Forbundet

2 EL & IT Forbundet organiserer Elektriker Automatikere Heismontører Energimontører Energioperatører IKT operatører Callsentere Telemontører

3 EL & IT Forbundet • 13 Distrikter • 37 500 medlemmer • Hvorav 2 300 er i Møre og Romsdal • Vi organiserer: - Arbeidere og Lærlinger - Studenter og elever

4 EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal Gunhild Morstøl Frode Verpeide Thomas Fellows Kristoffer Holm Lauritz Heimland Ole Kristoffer R. Sæther Henrik Blomvik

5 LO • LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon • Organiserer 870 000 arbeidstakere • 22 forbund og ca 66 000 tillitsvalgte • LO kjemper frem høyere lønn, bedre rettigheter, og står sammen med vanlige folk i kampen for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv.

6 Partene i arbeidslivet • Består av arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene • Forhandler om alle forhold som er knyttet til arbeidslivet, både lønnsforhandlinger, tiltak mot arbeidsledighet, næringspolitikk, utdanningspolitikk osv • Det kalles TREPARTSSAMARBEID når partene i arbeidslivet og staten samarbeider om ulike prosjekter

7 Partene i arbeidslivet Arbeidstakere • LO • UNIO • YS • Akademikerne • Tekna • NITO • Og mange mindre aktører Arbeidsgiverer • NHO • Virke • Kommunenes sentralforbund • Spekter • Staten • Og mange mindre aktører

8 Hvordan er det å begynne å jobbe? Hva tror du?

9 Dine plikter • Du skal møte opp til avtalt tid • Du skal utføre det arbeidet du er satt til • Du har oppsigelsestid i bedriften • Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruksen • Dine plikter bør være nedfelt i arbeidskontrakten og / eller arbeidsreglementet i bedriften.

10 Dine plikter • Meld fra så tidlig som mulig ved sykdom. • Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt på dagen • Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften • Arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

11 Husk • Arbeidsforhold er regulert gjennom lov og avtaleverk • Noe er bestemt gjennom norsk lov og gjelder for alle arbeidstakere • Fagorganiserte har i tillegg flere rettigheter gjennom avtaleverk

12 Rettigheter som loven gir deg • Skriftlig arbeidskontrakt • Opplæring • Lønnslipp • Pauser • Overtidsbetalt (40%) • Feriepenger • Oppsigelsetid • Sluttattest

13 Arbeidskontrakt • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig. • Eventuelle prøvetidsbestemmelser • Lønn • Lengden av pauser

14 Arbeidskontrakt • AML § 14-16 • Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet • Navn, adresse og eier/dagligleder i firma • Ditt eget navn, adresse og personalia • Avtalen skal underskrives av begge parter i to eksemplarer • Pluss en del til

15 De organisertes rettigheter • Tarifflønn • Overtidsbestemelser(50% & 100%) • Helge og nattearbeids tillegg • Helligdagsgodtgjørelse • Ekstra ferie • Hjelp ved oppsigelse • Annen hjelp og veiledning • Støtte ved streik og lockout

16 Rettigheter med/uten tariff TopicUten tariffavtaleMed tariffavtale LønnIngen reglerAvtalefestet lønn Arbeidstid9 timers dag, 40 timer i uka 7,5 timers dag, 37,5 timer i uka Overtidsbetaling40%50% eller 100% HelligdagsgodtgjørelseLønn kun for 1. og 17. mai Lønn for alle bevegelige helligdager ArbeidstøyIngen reglerI de fleste avtaler Innflytelse over bedriftenAksjelovens bestemmelser Avtaler med regler for medbestemmelsesrett OppsigelseI henhold til lovenI henhold til loven, du får gratis juridisk hjelp og annen bistand fra forbundet Ferie4 uker og 1 dag5 uker Streik/lockoutIngen støtteStøtte fra forbundet UtdanningIngen støtteStøtte fra fond og egen opplæringsorganisasjon

17

18 Bør lærlinger være organisert? • Er lærlingens lønns- og arbeidsvilkår bestemt i lov? • NEI! • Kan lærlinger være organisert selv om de er midlertidig ansatt? • JA!

19 Bør lærlinger være organisert? • Det er forbundet som forhandler lønn og arbeidsvilkår for lærlinger • Som organisert er du sikret dine rettigheter • Vi snakker lærlingenes sak • Er du missfornøyd på jobb så hjelper vi deg

20 Bør vi organisere oss? • Arbeidere som er organisert tjener bedre, arbeider færre timer, får mer opplæring og har lenger ansettelser enn dem som ikke er organisert, er Verdensbankens konklusjon

21 Elevmedlemskap • Elevmedlemskap er gratis • Fagblad • Gratis kurs om dine rettigheter og andre ungdomskurs • Deltagelse på konferanser, sosiale arrangement • Muligheter for å kjøpe rimelige forsikringer som innbo og reiseforsikring

22 Studentmedlemskap • Innboforsikring er inkludert • Har du problemer på jobben får du hjelp fra forbundet • Du får forbundets fagblad i posten • Du kan tegne en veldig gunstig reiseforsikring for kun kroner 50,- per mnd. • Studentmedlemskap koster kun 500 per år

23 Lærlingmedlemskap • Gratis forsikring • Gratis kurs i aktuelle tema • Fagbladet nettverk i posten • Støtte om det skulle skje noe galt på jobb • 38 000 nye kammerater

24 EL & IT Ungdommen • EL & IT Ungdommen på nett EL & IT Ungdommen på nett

25 Spørsmål? Takk

26


Laste ned ppt "Rettigheter og plikter i arbeidslivet EL & IT Forbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google